Geef een boek cadeau

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, zal de Parochie H. Lambertus ook in 2022 weer een Adventsactie organiseren. Vanuit de pastorie worden voedselpakketten verstrekt aan gezinnen die onder het minimum leven. Als Kerkraadse boekhandel wil Boekhandel Deurenberg de parochie hierin ondersteunen en starten zij nu al een actie om aan deze pakketten leesboeken voor kinderen toe te voegen. In de komende periode kunt u via de actie ‘Geef een boek cadeau’ bij Deurenberg een prentenboek “Ik zou wel een kindje lusten” (€2,50) of een leesboek “Het achterhuis” (€2,99) doneren. Wanneer u beide titels doneert voegt de boekhandel nog een leesboek extra daaraan toe. Wij hopen van harte dat deze actie een succes zal zijn. Want opgroeien met boeken dat gun je toch ieder kind!

Koningsvogelschieten St. Sebastianus 1617 Kerkrade

Na twee jaar uitstel kan Broederschap St. Sebastianus 1617 Kerkrade weer hun traditioneel koningsvogelschieten organiseren. Ook de deelname aan de stadsprocessie kan in tegenstelling tot de laatste twee jaar weer compleet worden ingevuld.

Zondag 26 juni begint, na de processie, omstreeks 15.30 uur het koningsvogelschieten op de prachtige schietwei bij Abby Lempers op Rolduc. Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze bijzondere strijd waarbij 13 kruisboogschutters proberen het laatste stukje van de houten vogel  te treffen.

De schuttersbroeders van Sebastianus hebben hun traditie de afgelopen twee jaar gemist en kijken uit naar deze voor hun bijzondere dag. Deze dag zal voor hun vroeg beginnen met een reveille waarbij alle leden, en ere leden worden gewekt door fluitist Fred Hoefnagels en tamboer Jens Dankers. Hierna worden Koning Geert en Keizer Raimond thuis afgehaald om de dag te vervolgen met deelname aan de stadprocessie, die dit jaar zal starten bij de kerk op de Holz. Vanaf hier mag Koning Geert Bemelmans het kostbare koningszilver dragen tijdens de plechtige tocht door Kerkrade.

Na de processie zullen de schutters zich gaan opmaken voor een sportieve en spannende schietwedstrijd. Met kruisboog zal door 13 schutters worden geschoten voor de hoogste eer binnen het Broederschap. Bijzonder zal dit jaar de opname van een nieuw lid zijn. Harold Vanhommerig zal, nadat het vaandel van de Broederschap drie maal over hem wordt gestreken, voor de eerste keer deelnemen aan het koningsvogelschieten. De openingsschoten worden verricht door Deken Nevelstein, Burgemeester Dassen,  de koning en keizer van de Broederschap. 

Nadat omstreeks 18.00 uur de nieuwe Koning bekend zal zijn volgt de koningshuldiging op de schietwei. Aansluitend gaan de leden met de nieuwe koning naar de St. Lambertuskerk voor een Danklof bij het  St.Sebastianus altaar door Deken Nevelstein. De nieuwe koning wordt vervolgens voorgesteld aan de ere leden van de Broederschap. De altijd bijzondere dag zal eindigen met een koffietafel bij de nieuwe koning.    

 

Vieringen Hamboskapel

Tijdens de bezoeken aan de Hamboskapel, blijkt dat er nog steeds vele gelovigen in de morgen bij de Mariakapel aanwezig zijn.
Enerzijds wellicht uit traditie, maar anderzijds om een groet te brengen aan Maria via het bidden van de rozenkrans en het vieren van de H. Mis.
Vanaf zaterdag 08 mei ontmoeten we elkaar weer iedere zaterdagochtend bij de kapel.
De H. Mis is om 09.00 uur en het bidden van de rozenkrans
is vanaf 08.40 uur.

Eerste H. Communie

Op zondag 22 mei ontvangen deze kinderen, om 09.30u. de E.H. Communie in de parochiekerk van de H. Catharina – Holz.
van Bs. ‘St. Ursula’:

Fleur Ploum, Lex Sprooten, Jurre Krichelberg, Maud Daemen, Lenn Milder, Julia Kulik, Nola van de Berg, Raphael Schmitz,
Eline Janssen,
Abinesh Thiyegesu, Siem Bok.


samen met Bs. ‘De Diabolo’:

Fenna Cremers, Sterre Haanstra, Jesse Wijshoff, Luca Oskomic, Pim Vreuls, Naraya Schmitz.


en samen met SBO ‘Mgr. Hanssen’:

Adriana van Geenen.
********************************************************************************************

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, ontvangen de kinderen van Bs. ‘De Blokkenberg’ om 10.30u.
de E.H. Communie
in de parochiekerk van St.Petrus-Maria Tenhemelopneming – Chevremont.

Jarijn IJpelaar, Pim Kempen, Sam Senden, Kris Gehlen, Xanto Lindeman, Noud Tummers, Liam van Ewijk, Tim Nohlmans,
Angelina de Klerk,
Valente Crombach, Lorenzo Beijer, Ferro Huppertz, Amy Falla, Mirthe Somers, Mick Broeders, Linc Broeders,
Fay v.d. Broeck, Naiyana Veldhuizen,
Fleur Bonnie, Jaylan Rörik, Liv Vroomen.
******************************************************************************************

Op zondag 29 mei ontvangen de kinderen van Bs. ‘De Steltloper’, om 10.30u. de E.H. Communie

in de parochiekerk van St.Petrus-Maria Tenhemelopneming – Chevremont.

Daan Habets, Bram v.d. Meulen, Dièm Herresma, Eva van Bree, Sem Gorissen, Jayden Steins, Wyatt Pfennigs, Lynn Mobers,
Keano Blaauw,
Noah Swanink, Doutze Weerts, Yzaira Frijmersum, Noah van Tienen, Noeély In ’t Veld, Shardionys Windster.

Communie

In de maand mei zullen we de Eerste Heilige Communie vieren van tientallen jongens en meisjes uit onze parochies en daarbuiten. Maandenlang werden ze daarop voorbereid door pastoor Kreuwels, Tiny Pluijmen en Marlies Lindelauf evenals anderen die hand-en-span diensten verleenden. We hebben gemerkt dat deze kinderen écht openstaan voor hetgeen die H. Communie is in ons geloof: Jezus Zelf. Soms tot verbazing van de eigen ouders die de voeling daarmee kwijt zijn geraakt ook al kunnen ze daar weinig of niets aan doen. Zelfs bij de ouders merken we soms dat ze geraakt worden door dat wat er gebeurt in de voorbereidende vieringen, bij een presentatiemis of op een dag als Palmzondag. Ook het gevoel en de ervaring ‘samen’ gemeenschap te vormen en ‘Kerk’ te zijn in een tijd waarin velen ook thuis naast elkaar op de bank zitten, weinig tot niet met elkaar praten, maar wel op hun mobieltje met ik-weet-niet-wie-of-wat bezig zijn. ‘Communie’ betekent ‘Gemeenschap’ en daar zullen we toch echt veel en veel meer energie in moeten gaan steken, zeker in het belang van onze kinderen en jongeren. We wensen de communicantjes van harte proficiat met deze grote dag in hun leven!    

Deken S. Nevelstein

Activiteiten Vredeskapel / Fatima gebed voor vrede

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – Elke vrijdag van 16.20 tot 17.00u.
Aanbidding, meditatie, zang, muziek en voorbeden. Open voor iedereen!

HEARTS OF WORSHIP:
Elke eerste vrijdag van 15.00 tot 16.00u. op 6 mei en 3 juni.

BEZINNINGSGROEP rondom thema en tekst uit Levensboek van Jeruzalem.
Zaterdagochtend 21 mei van 10.00 tot 12.00u.

INLOOPOCHTENDEN voor een (geestelijk) gesprek, praatje of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend 11 en 25 mei van 11.00 tot 12.30u.

*******************************************************************************************************

FATIMA-GEBED VOOR VREDE IN VREDESKAPEL
Woensdagavond 11 mei 2022 om 19.30u.

In deze mei-maand rond de verschijningsdatum van Maria aan de drie herdertjes in Fatima en oproep tot gebed voor Vrede, willen we graag samen een gemediteerde rozenkrans bidden voor de VREDE m.n. in Oekraïne en Rusland.
Van harte welkom!

 

 

Vie

De nieuwe naam van mijn ‘achtertuin’. Op het terrein van het voormalige ziekenhuis en klooster. ‘Vie’: ‘Leven’. De naam spreekt me natuurlijk aan. ‘Leven’ is één ding: ‘leven’ met inhoud en kwaliteit soms iets anders. De bedoeling en de inzet is om op allerlei manieren te proberen leven te verbeteren van de bewoners van Kerkrade. Dat gebeurt niet met een toverspreuk van Harry Potter. Dat gebeurt niet zomaar wanneer je er vele miljoenen tegenaan gooit. Dat gebeurt alleen wanneer wij willen dat het gebeurt. Namelijk door elkaar te ondersteunen, te motiveren, te helpen, op te vangen, bij de hand te nemen. In Kerkrade bestaat nog steeds bij heel wat mensen een cultuur van ‘samen’ problemen aan te pakken en om te zien naar elkaar. Nog lang niet genoeg evenwel. Teveel mensen voelen zich niet gehoord en niet gekend. Hulp begint altijd bij ‘luisteren’ naar de ander; ’tijd’ geven aan die ander. Leven en welzijn staat en valt niet zomaar met het welzijn van mijn beurs, al speelt dat wel degelijk een rol. Het staat en valt op de eerste plaats met de mentale kant van de medaille. Hoe zit ik in mijn vel. Hoe zit het in mijn hoofd en: Is er een stuk vrede in mijn hart. Een enorme uitdaging en opgave, maar nooit onmogelijk. ‘Vie’ is een kans die we alleen maar kunnen grijpen wanneer iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden en gaven meedoet en ondersteunt. Het is niet iets van een gemeente die iets op poten zet alleen of van het VIE-schap bij Albert Hein XL of van de kerk of van wie dan ook: Het is iets van ons allemaal SAMEN. Laten we al deze mogelijkheden zien als kansen en niet verzanden in het bij voorbaat afschieten. Dat hebben we soms al te veel gedaan.

Kerk ‘Bleijerheide’

Aan het begin van de 19e eeuw was er in het oude Kerkrade slechts één kerk: de St. Lambertuskerk. Over moerassige wegen liepen de kerkgangers van Spekholzerheide, Haanrade of Bleijerheide lange afstanden om iedere zondag naar de heilige Mis te gaan. Door de mijnbouw groeiden de gehuchten rond het dorpje Kerkrade uit tot grote woonwijken. Iedere wijk kreeg een eigen kerk, die op iedere zondag meerdere keren vol zat. De parochianen gaven van het weinige dat ze hadden om een eigen kerk te kunnen bouwen en om de kerken en geestelijken te kunnen onderhouden. In ons bisdom was het vaak zo dat een parochie bij vier volle kerken op zondag de opdracht kreeg om te helpen tot de bouw van een nieuwe kerk. Zo werd er vanuit Bleijerheide de parochie Nulland gesticht en men dacht een korte tijd dat een tweede stichting nodig zou zijn in de buurt van het kerkhof. Sinds de jaren zestig van de 20e eeuw loopt het kerkbezoek in de parochies terug. Alle kerkbezoekers van geheel Kerkrade zouden zonder meer plaats kunnen  vinden in de St. Lambertuskerk. Ook het aantal parochianen die aan de kerkbijdrage meedoet neemt af. De meeste vrijwilligers horen tot de generatie van de senioren. In Kerkrade moesten wij de afgelopen jaren afscheid nemen van de kerken van de Hopel, van Rolduckerveld, zowel de Jozef en Norbertus als ook de Blijde Boodschap, de kerk van de Gracht en van de Heilust en in onze eigen parochie van de kerk van Nulland. Prachtige kerkgebouwen, met zeer betrokken vrijwilligers en telkens een kleine maar trouwe groep van  mensen die de kerk financieel steunden en aan de eucharistievieringen deelnamen. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, maar het zou best kunnen zijn dat we ooit weer uitkomen waar wij tweehonderd jaar geleden zijn vertrokken: één kerk in Kerkrade, de St. Lambertuskerk. De St. Antoniuskerk van Bleijerheide is een rijksmonument en zal dus als gebouw niet zomaar gaan verdwijnen. Maar monumentale kerken kunnen soms deels of helemaal een andere functie krijgen. Voor veel van de nog bestaande kerken in Kerkrade, ja in Limburg, Nederland, West-Europa zal men dus op zoek gaan of de prachtige gebouwen, zij het in een andere functie, behouden kunnen blijven. Misschien kunnen toekomstige generaties van gelovigen de gebouwen terugkopen en er weer kerken van maken. In de loop van de kerkgeschiedenis waren er altijd weer tijden waar het niet zo goed ging en dan werden de tijden plotseling beter. De hoop is immers een christelijke deugd. Ook voor de kerk van Bleijerheide is zo een proces in gang gezet. Dat wil niet zeggen dat we volgende maand de kerk willen sluiten. Het afronden van zo een proces kan best lang duren.  Maar ons uiteindelijk doel is het prachtige gebouw van de kerk van Bleijerheide te behouden, zij het ook in een andere functie. Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij de St. Antoniuskerk, blijf onze kerk a.u.b trouw verbonden.  Pastoraal team Parochiefederatie Kerkrade

JAARSTUK BLEIJERHEIDE 2020
In Bleijerheide is het tekort liefst € 57.500,- en dat is enorm. Dit is niet slechts terug te voeren op de coronamaatregelen maar door een ontstellend gebrek aan bijdragen en collecte-gelden aldaar gedurende jaren. We kunnen de pastoor helemaal niet betalen en eigenlijk is geen enkele uitgave daar nog te rechtvaardigen. Wanneer we in dit tempo doorgaan dan is de parochie binnen 3 jaar totaal failliet. U begrijpt dat de situatie uitermate kritiek is en op korte termijn zullen er stevige beslissingen moeten plaatsvinden.

 

Klooster Hoofdstraat

‘De Witte Zusters’ zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer dan 20 jaar geleden het klooster overgedragen aan de Paters Sacramentijnen die op hun beurt in september 2019 definitief zijn vertrokken. Ondertussen is de Vredeskapel eigendom van de Stichting ‘Koningin van de Vrede’ en deze Stichting is voornemens om het klooster over te nemen van de Paters Sacramentijnen hetgeen nu mogelijk lijkt te worden. De Stichting wil het klooster gaan gebruiken ter ondersteuning van de pastorale en diaconale zorg binnen de Parochiefederatie Kerkrade aangestuurd door het Pastorale Team en Kerkbestuur van deze federatie. Als het een beetje meezit zal een priester, Thomas Minh, Nederlander van Viëtnamese komaf, die nu in Canada werkzaam is, in het klooster komen wonen en dan ook een stuk beheer over het klooster op zich nemen. Ook de Gemeenschap van Sant’Egidio zal van de kapel en de ruimtes op de begane grond gebruik gaan maken evenals Caritas 045 die nu wekelijks maaltijden verzorgt vanuit de kerk in Chevremont. Heel belangrijk ook blijft de Erewacht die al tientallen jaren het dagelijks gebed bij het uitgestelde Allerheiligste, Jezus in de gedaante van de H. Hostie, verzorgen. Natuurlijk zijn we zeer verheugd over deze ontwikkelingen en zien uit naar de realisatie van een en ander.

Deken S. Nevelstein