Parochiefederatie Kerkrade

Kerstmis

Kerstmis

nieuws
Er was geen plaats voor het jonge paar, Maria en Jozef, in de herberg. Hoe makkelijk dringt de vergelijking zich...
Read More
Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020

nieuws
Het financiële overzicht van 2020 over de parochies St. Lambertus, H.Catharina, Petrus/Maria Tenhemelopneming, H.Hart van Jezus, Blijde Boodschap, Jozef en...
Read More
Synodaal proces

Synodaal proces

nieuws
Paus Franciscus heeft in de hele wereld de plaatselijke geloofsgemeenschappen gevraagd om het oor eens goed te luister te leggen....
Read More
Kerk Bleijerheide

Kerk Bleijerheide

nieuws
Aan het begin van de 19e eeuw was er in het oude Kerkrade slechts één kerk: de St. Lambertuskerk. Over moerassige...
Read More
Adventactie 2021

Adventactie 2021

nieuws
Ook dit jaar weer worden vanuit de pastorie voedselpakketten verstrekt aan gezinnen die onder het minimum leven. U kunt uw...
Read More
Privacyverklaring Parochiefederatie Kerkrade

Privacyverklaring Parochiefederatie Kerkrade

nieuws
Om de Privacyverklaring in te zien, ga naar www.pfkrd.nl Klik vervolgens in de eerste kolom op Parochiefederatie Kerkrade, dan op...
Read More
Kerkelijk jaar

Kerkelijk jaar

nieuws
Op zondag 21 november is het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het...
Read More
Red wednesday

Red wednesday

nieuws
In de nacht van woensdag 24 op 25 november zullen overal op aarde grote kathedralen andere gebouwen rood worden verlicht....
Read More
Klooster Hoofdstraat

Klooster Hoofdstraat

nieuws
'De Witte Zusters' zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer...
Read More
De Givt – app

De Givt – app

nieuws
Sinds kort is er voor degenen die thuis de H.Mis volgen via FB of YouTube, de mogelijkheid om met de...
Read More
Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

nieuws
Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de...
Read More