Parochiefederatie Kerkrade

Kerstmis

Kerstmis

nieuws
Er was geen plaats voor het jonge paar, Maria en Jozef, in de herberg. Hoe makkelijk dringt de vergelijking zich...
Read More
Adventactie

Adventactie

nieuws
Tijdens de Monumentendag op 11 september werd het informatief boekwerkje “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in...
Read More
Feestwens

Feestwens

nieuws
FEESTWENS VAN BLEIJERHEIDE EN NULLAND Het geboortefeest van de Verlosser brengt de mensen bij elkaar, ook al is het in...
Read More
Dank voor alle goede wensen

Dank voor alle goede wensen

nieuws
Van harte willen we u bedanken voor de veelheid aan kerstkaarten met daarop de hartverwarmende wensen aan de priesters en...
Read More
Synodale kerk

Synodale kerk

nieuws
Paus Franciscus heeft aan alle gelovigen wereldwijd en zelfs aan geïnteresseerden buiten de Kerk gevraagd, om met elkaar in gesprek...
Read More
Beste wensen

Beste wensen

nieuws
Read More
Uit de krant

Uit de krant

nieuws
Bijgaand diverse artikelen uit 'Trouw' n.a.v. de huidige situatie omtrent de katholieke kerken. artikel trouw Trouw1 Trouw2
Read More
Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020

nieuws
Het financiële overzicht van 2020 over de parochies St. Lambertus, H.Catharina, Petrus/Maria Tenhemelopneming, H.Hart van Jezus, Blijde Boodschap, Jozef en...
Read More
Kerk Bleijerheide

Kerk Bleijerheide

nieuws
Aan het begin van de 19e eeuw was er in het oude Kerkrade slechts één kerk: de St. Lambertuskerk. Over moerassige...
Read More
Privacyverklaring Parochiefederatie Kerkrade

Privacyverklaring Parochiefederatie Kerkrade

nieuws
Om de Privacyverklaring in te zien, ga naar www.pfkrd.nl Klik vervolgens in de eerste kolom op Parochiefederatie Kerkrade, dan op...
Read More
Kerkelijk jaar

Kerkelijk jaar

nieuws
Op zondag 21 november is het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het...
Read More
Klooster Hoofdstraat

Klooster Hoofdstraat

nieuws
'De Witte Zusters' zo wordt deze plek in de volksmond nog steeds door velen genoemd. Die hebben evenwel al meer...
Read More
De Givt – app

De Givt – app

nieuws
Sinds kort is er voor degenen die thuis de H.Mis volgen via FB of YouTube, de mogelijkheid om met de...
Read More
Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

Kerk ‘Blijde Boodschap’ verkocht

nieuws
Op 16 december heeft ondergetekende en wethouder Tim Weijers de verkoopovereenkomst getekend waarbij de Blijde Boodschapkerk wordt gekocht door de...
Read More