Thuiscommunie / ziekencommunie

ziekencommunie
Het is een heel oud gebruik dat gelovigen, die de Eucharistieviering op zondag gevierd hebben, voor een ziek of bedlegerig gezinslid, de H. Communie mee naar huis namen.

De thuis- of ziekencommunie is een voortzetting van dit oude gebruik. Elke eerste vrijdag in de maand wordt in onze parochies de thuiscommunie naar diegenen gebracht, die niet in staat zijn om de Eucharistieviering bij te wonen.
De H. Communie wordt in de ochtend-uren gebracht. In bepaalde gevallen wordt de H. Communie, in overleg met de priester of diaken, op een ander moment bij u thuisgebracht.
Indien u de H. Communie wenst te ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de pastorie.

pixus
H. Lambertus,  tel. 045 545 22 38
H. Catharina,  tel. 06 282 238 07  (Tiny Pluijmen)
H. Petrus en Maria Tenhemelopneming en
H. Hart van Jezus Haanrade
,  tel. 045 567 18 70