Synodale kerk

Paus Franciscus heeft aan alle gelovigen wereldwijd en zelfs aan geïnteresseerden buiten de Kerk gevraagd, om met elkaar in gesprek te gaan. Om na te denken over de vraag hoe je met elkaar op weg moet gaan en blijven gaan. Hoe we meer een synodale Kerk kunnen worden. Dat betekent dat de Kerk steeds meer een echte gemeenschap van gelovigen mag worden waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. Hiertoe zullen we in de komende maanden in gesprek proberen te gaan met allerlei groeperingen en werkgroepen in onze parochie en in ons dekenaat. In april zullen we een verslag daarvan bij het bisdom deponeren. In de algemene Bisschoppensynode van 2023 zal een en ander in Rome besproken worden. In de komende weken zullen we bijeenkomsten initiëren waarin over deze thematiek gesproken zal worden.    Deken Nevelstein 

 

Geplaatst in nieuws.