Pasen

Het woord komt van het Hebreeuwse ‘Pesach’ letterlijk vertaald met ‘sloeg over’, hetgeen zoiets betekent als ‘doortocht’ en natuurlijk een verwijzing is naar de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Een nieuw begin. Bevrijding uit de slavernij. Opstaan wanneer je terneer geslagen bent. Nieuw leven. Geen wonder dat dit het allergrootste feest is dat het Joodse volk kent. Het allergrootste feest ook voor de 2 1/2 miljard Christenen op de hele wereld. Toekomst – Nieuw Leven  – Een Nieuwe Start. Hoeveel mensen verlangen daar niet naar? Hoeveel mensen hunkeren er niet naar? In de natuur zien we het in iedere lente gebeuren. De dorre en wat doods aandoende natuur explodeert in nieuw leven. Langer daglicht, weelderig groen, overal bloemen, de heerlijkste geuren op het bedwelmende af. De geboorte van lammetjes haalt zelfs de kranten en hoe je het ook keert of draait: Dit doet ons mensen goed. Hoezeer is er dat diepe verlangen in ons dat er een toekomst kan bestaan waarin nooit meer een einde komt aan zo’n lente, aan dat nieuw leven. In ons geloof is de opstanding uit de doden van Jezus; Zijn Verrijzenis een definitief einde van de dood. Niet alleen voor Hemzelf maar voor alle mensen die Hem toelaten. Immers; Hij zal niemand dwingen om Hem te volgen en niemand zijn vrijheid ontnemen. De vrijheid die Hij evenwel geeft is eeuwig en voorgoed. Een illusie? Een zoethoudertje om de moeilijke, intens verdrietige en verschrikkelijke zaken van ons leven te verdringen? Een achterhaalde poging om een antwoord te geven op vragen waarop volgens sommigen geen antwoord bestaat? Dat mag iedereen voor zichzelf beantwoorden. Voor mij is dit Nieuwe Leven, deze Verrijzenis uit de doden, helemaal echt en waar. ‘Ik geloof’; zo zeg ik met hart en ziel dat Jezus aan het kruis is gestorven en op de derde dag is verrezen uit de doden. Voor mij en voor alle mensen zonder uitzondering. Van harte wens ik u allen alleen maar het goede en vooral de kracht om zich te kunnen open stellen voor deze grootste macht in het universum die sterker is dan de dood: De Liefde van God die in Jezus de dood heeft overwonnen. 

Namens Pastoor Hans, diaken Din en diaken Pieter en ons Kerkbestuur wens ik U een Zalig en Gezegend Paasfeest toe

Geplaatst in nieuws.