Parochies fuseren

Reeds 7 jaren werken de parochies in dit gedeelte van Kerkrade nauw samen en de laatste 2 jaar maken daar ook de parochies van Bleijerheide en Nulland deel van uit. Voor dit hele gebied is er één kerkbestuur en één pastoraal team bestaande uit twee priesters, pastoor Kreuwels en pastoor-deken Nevelstein en één diaken, Pieter van de Laarschot. Diaken Din Houtema is met welverdiend emeritaat hoewel we best nog wel eens een beroep op hem mogen doen. Bij de bisschop is nu het verzoek neergelegd om de 8 parochies te fuseren tot één parochie die dan de naam draagt van Sint Lambertus van waaruit alle andere parochies ooit zijn gesticht. U, als betrokken parochianen, zult daar vrijwel niets van merken; het functioneert nu al jaren als één geheel. Juridisch, administratief en qua boekhouding is dit evenwel voor het kerkbestuur een enorme vermindering van werkdruk. Die verminderde werkdruk komt alleen maar ten goede aan de zorg en aandacht die naar de concrete mensen uitgaat en dat is en blijft de kern en het hart van ons bestaan als kerkgemeenschap. 

Volgens het kerkelijk recht moet de geloofsgemeenschap hierin gehoord worden middels een zogenaamde hoorzitting. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart om 19.30u. in de kerk van Chevremont, Nassaustraat 37. Bij deze hoorzitting wordt uitleg gegeven over de gang van zaken en wat dat concreet betekent. De avond duurt tot 21.00u. Van harte welkom.

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade

Geplaatst in nieuws.