Parochie H. Catharina Holz

p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade,
telefoon Tiny Pluijmen: 06 282 238 07

 

Sinds 29 december wordt in de Catharinakerk op zondag weer de H. Mis gelezen.
Vanaf de maand februari kunt u ook weer terecht in de dagkapel van de Catharinakerk voor o.a. het opgeven van misintenties.
De openstelling is steeds op de 1e maandag van de maand van 10.15 – 11.00 uur.

e-mailadres: kantoor.holz@pfkrd.nl

De dagkapel, waar ons kantoor gevestigd is, bevindt zich op het Pastoor Wijnenplein.

Voor vragen/opmerkingen met betrekking tot het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website: webmaster@pfkrd.nl

Wij staan u graag te woord op:

maandagochtend van 10.15 uur tot 11.00 uur.

U kunt bij ons terecht voor:
*aanvragen doopbewijs,
*informatie over de kerkbijdrage,
*parochienieuws/parochieblad,
*opgave van misintenties,
*zomaar een praatje.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 20,00.

Team parochiekantoor ‘Holz’