H. Catharina Holz

p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade,
telefoon Tiny Pluijmen: 06 282 238 07

Voor o.a. het opgeven van misintenties dient u van bovenstaand telefoonnummer gebruik te maken.
Het kantoor, Pastoor Wijnenplein, is gesloten.

Voor vragen/opmerkingen met betrekking tot het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website: webmaster@pfkrd.nl

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 25,00.

Team parochiekantoor ‘Holz’