Opheffing Dameskoor St. Catharina Holz

Na 47 jaar heeft het bestuur van het Dameskoor St. Catharina Holz, in samenspraak met de leden en dirigente, met pijn in het hart moeten besluiten het koor op te heffen. Door de coronamaatregelen, te weinig leden en gezien de leeftijd van een groot aantal leden was voortzetting van het koor niet meer mogelijk. De kwaliteit van de koorzang kwam in het gedrang en dat is niet de bedoeling. Op zondag 10 oktober viert het dameskoor voor het laatst haar 47ste Sjtieftoengsdaag in de H. Mis van 09.45 uur, waarbij het koor de mis niet opluistert. Aansluitend vindt in het Catharinahoes een afsluitend samenzijn plaats. We bedanken de geestelijken en alle parochianen die ons in al die jaren hebben gesteund en gewaardeerd.

Geplaatst in nieuws.