‘Moskou’

Geschiedenis van het raadhuis

De allereerste vergaderingen van de Kerkraadse gemeenteraad vonden in het begin aan de negentiende eeuw plaats in een oud pand aan het Kerkplein. Dit bakstenen gebouw lag vermoedelijk al rond 1660 bij de Lambertuskerk.
In het huis waren ook de gemeentelijke school en de kapelanie gevestigd. Aan de zijkant van dit ‘multifunctionele’ pand lagen ook nog enkele gevangeniscellen. In de volksmond stonden de cellen bekend als ‘sjroetesjtelsjer’ (kalkoenenhokken), omdat ze met hun afmetingen van circa 1,40m bij 1,00m nauwelijks bewegingsruimte boden. In 1822 was het pand al zo bouwvallig dat de meeste ouders hun kinderen niet meer naar de gemeenteschool durfden te sturen.
De gemeente besloot in 1823 het pand te verlaten en betrok een nabijgelegen herberg annex danslokaal. Kort na de voor Napoleon zo desastreus verlopen bloederige veldtocht naar Rusland in 1812, vond in dit uit circa 1770 daterend pand een hooglopende ruzie plaats. De verhitte discussie eindigde met een geweldige vechtpartij waarbij het bloed van de vechtersbazen onder de deur door op de straat vloeide. De associatie met de slachting in Rusland was gauw gelegd en dus stond vanaf die gedenkwaardige gebeurtenis het gebouw bekend als ‘Moskou’. Ook de pastoor gebruikte deze term als hij zich bij het lezen van de mis ergerde aan de ‘joebel en troebel’ uit dit café. Zelfs nadat de gemeenteraad het pand in bezit had genomen bleef de naam ‘Moskou’ een begrip bij de plaatselijke bevolking.

Lang voordat ‘Moskou’ in 1921 werd gesloopt, was de gemeente alweer terug op haar oude stek aan het Kerkplein 1. Kerkrade kreeg een nieuwe kapelanie en de bouwvallige oude kapelanie werd in 1858 verbouwd tot gemeentehuis. De hele klus, naar plannen van de Heerlense bouwmeester Karel Smeets, werd door de Kerkraadse schrijnwerker Willem Vandermeulen geklaard voor ruim vijfduizend gulden. In 1913 werd het pand nogmaals ingrijpend gerenoveerd en zelfs voorzien van een extra verdieping. Het gebouw werd daarna verhuurd aan o.a. de rijksbelastingen (tot 1922), de gemeente-ontvanger (1924), het gemeentelijk bureau voor de arbeidsbemiddeling (tot 1934), de R.K. Kappers-patroons Vereniging Kerkrade (1938), de Arbeidsbeurs (1941-1953) en de dienst Maatschappelijke Zorg (1953-1961). Het oudst bekende raadhuis van Kerkrade had dus een zeer respectabele staat van dienst toen het in 1970 uiteindelijk werd gesloopt.

Bron: Gemeente Kerkrade ‘De geschiedenis van het Kerkraadse raadhuis’ 2007

   

******************************************************************************************************************************

‘Moscou’ in de huidige tijd
Het zaaltje ‘Moscou’ is in de loop der jaren enkele keren verbouwd. Rond de zestiger jaren werd het ook gebruikt als uitgaansgelegenheid voor jongeren. Nu wordt ‘Moscou’ voor verschillende gelegenheden gebruikt. Het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia repeteert er op dinsdagavond en houden hier ook de diverse noodzakelijke (bestuurs)-vergaderingen.
Tijdens de carnavalsdagen maakt de carnavalsgroep ‘De Wölksjer’ gebruik van de ruimte i.v.m. omkleden en schminken voor de optocht en het ‘kloonetrekke’.

Ook de vergaderingen van het Bewonersplatform Kerkrade-Oost worden sinds de heroprichting in december 2022, iedere derde maandag van de maand, hier gehouden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.
Verder vinden er nog diverse activiteiten plaats zowel van kerkelijke als wereldse aard; bijvoorbeeld kindernevendiensten, verenigingsbijeenkomsten, verjaardagen en andere feestjes en repetities van andere zangkoren.

Wilt u ook gebruik maken van ‘Moscou’ of wilt u weten of het zaaltje geschikt is voor uw activiteit, neem dan contact op met de beheerder Wim Robroek.
Tel. 06-13 65 10 85

      

Beeldmateriaal: Wim Krahmer