Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochie H. Lambertus – Kerkrade  / Lückerheide / Kapelhof

zaterdag:09.00u.Hamboskapel, H. Mis. Voorafgaand wordt de Rozenkrans gebeden
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00 – 15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u.Vredeskapel, bidden van de Vespers
18.00u.Vredeskapel,  H. Mis
   
zondag:09.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u.H. Catharina Holz, H.Mis
11.00u.H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  
maandag: 09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
09.00u.Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
dinsdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u.Vredeskapel, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
woensdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u.Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
  
donderdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u.Vredeskapel, Gebed voor Roepingen
19.30 – 20.15u.Vredeskapel, Gebedsdienst Caritas 045 (iedere vierde donderdag)
  
vrijdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
 10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
 15.30u.Vredeskapel, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
 17.30-18.00u.Vredeskapel, Gezongen Aanbidding
 19.00u.Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis

Het Parochiekantoor van de H. Lambertus is bereikbaar via:

e-mail: kantoor.lambertus@pfkrd.nl  en
telefonisch:
 045-545 22 38

s.v.p. scrollen naar de parochie die voor u van toepassing is.
************************************************************************************************************************
Misintenties H. Lambertus

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00u.

 

Zondag 1 oktober

11.00u. H. Mis, opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
~ Gestichte jaardienst Frans en Rosa Poettgens-Wöltgens;

~ gestichte jaardienst Jacob en Lenie Homminga-Muller en ouders Muller-Sauren;
~ George Ackermans;
~ Fieny Minten-Göbbels;
~ Bert Collet;
~ levende en overleden leden van d’r Iere-Road KVV1936.

Vrijdag 6 oktober
12.00u. Marktdagconcert.

Zaterdag 7 oktober
08.40u. Bidden van de rozenkrans.

09.00u. H. Mis.
~ Marij van der Vorst;
~ Mathieu Noppeneij en wederzijdse ouders;
~ voor alle parochianen.

Zondag 8 oktober
11.00u. H. Mis.

~ Gestichte jaardienst Wiel Hanneman;
~ gestichte jaardienst ouders Theo en Maria Goebbels-Vondenhoff;
~ jaardienst Nico Hendriks;
~ jaardienst Ans Mathissen-Vogels;
~ Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
~ Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
~ Anny Maenen-Herpers.

Zondag 15 oktober
11.00u. H. Mis, opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

~ 6-wekendienst Bertie Rinkens-Engels;
~ gestichte jaardienst Wiel en Lucie Salden-Perey en zoon Franky;
~ jaardienst Irmgard Zilverstand-Nieuwenhuis;
~ 6e jaardienst Ria Franzen-Lauvenberg;
~ George Ackermans;
~ Fieny Minten-Göbbels.

Zaterdag 21 oktober
18.00u. H. Mis, opgeluisterd door Gemengd Koor Con Amore.

~ Liesje Louppen.

Zondag 22 oktober
11.00u. H.Mis.

~ 6-wekendienst Henk Winckels;
~ 1e jaardienst Siong Gie Liem;
~ gestichte jaardienst Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
~ Anny Maenen-Herpers.

Zondag 29 oktober

11.00u. H.Mis.
~ Jaardienst Agnes Fuhren-Thomas, zoon Michel en Hubert Valentijn;
~ jaardienst Greetje Dejalle;
~ Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
~ Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
~ George Ackermans;
~ Fieny Minten-Göbbels;
~ Lenie Leunissen i.v.m. verjaardag.

 

Mariakapel Hambos

Zaterdag 7 oktober
08.40u. Bidden van de rozenkrans.

09.00u. H. Mis, voor Marij van der Vorst; Mathieu Noppeneij en wederzijdse ouders; voor alle parochianen.

Zaterdag 14 oktober
08.40u. Bidden van de rozenkrans.

09.00u. H. Mis, voor Adam Vreuls; voor alle parochianen.

Zaterdag 21 oktober

08.40u. Bidden van de rozenkrans.
09.00u. H. Mis, voor alle parochianen.

Zaterdag 28 oktober
08.40u. Bidden van de rozenkrans.

09.00u. H. Mis, voor alle parochianen

 

**************************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade
Iedere maandag: 09.00u. H.Mis
Iedere dinsdag: 18.00u. H.Mis
Iedere woensdag:18.00u. H.Mis
Iedere donderdag:15.30u.  Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen.  (Indien priester aanwezig, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste)
Iedere EERSTE  vrijdag:15.00u. Hearts of Worship
Iedere vrijdag:17.30u. zingend bidden voor de Vrede
Iedere zaterdag:  17.45u. bidden van de vespers 18.00u. H. Mis

Zondag 1 oktober
09.45u. H. Mis, voor alle parochianen.

Maandag 2 oktober
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

voor de levende en overleden leden van de Erewacht;
voor de kinderen van onze parochies.

Dinsdag 3 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor de ouderen van onze parochies.

Woensdag 4 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor de zieken van onze parochies

Donderdag 5 oktober
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door Mgr. Dr. H.J.G.M. Schnackers, voormalig vicaris-generaal van het Bisdom Roermond.

Vrijdag 6 oktober
15.00u. Heilig uur van Barmhartigheid.

16.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 7 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor alle parochianen.

Zondag 8 oktober
09.45u. H. Mis, voor alle parochianen.

Maandag 9 oktober
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

Maria Rutten-Eijgelshoven;
voor de ouderen van onze parochies.

Dinsdag 10 oktober
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis, als jaardienst voor Jessie van Bekkum-Flecken;

fam. Silvius en ouders Janssen;
voor de zieken van onze parochies.

Woensdag 11 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
voor de kinderen van onze parochies.

Donderdag 12 oktober
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Caldelas.        

Vrijdag 13 oktober
16.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 14 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
Gestichte jaardienst Walther Eussen;
voor alle parochianen.

Zondag 15 oktober
09.45u. H. Mis, voor alle parochianen.

Maandag 16 oktober
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

voor de zieken van onze parochies.

Dinsdag 17 oktober
09.45u. H. Mis, voor alle parochianen.

Woensdag 18 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor de ouderen van onze parochies.

Donderdag 19 oktober
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Heemels van de Parochies HH. Johannes de Doper en Pastoor van Ars te Eygelshoven.

Vrijdag 20 oktober
16.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 21 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
Liesje Louppen;
voor alle parochianen.

Zondag 22 oktober
09.45u. H. Mis, voor alle parochianen.

Maandag 23 oktober
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

voor de ouderen van onze parochies.

Dinsdag 24 oktober
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis.

Intentie van een dochter;
voor de zieken van onze parochies.

Woensdag 25 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
Pastoor Math. Geilenkirchen en mej. M. Crutzen;
ouders Rutten-Rutten;
voor de kinderen van onze parochies.

Donderdag 26 oktober
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Notermans van het Parochiecluster Landgraaf-Oost.

Vrijdag 27 oktober
16.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 28 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
Piet Velraths;
voor alle parochianen.

Zondag 29 oktober
09.45u. H. Mis voor alle parochianen.

Maandag 30 oktober
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

voor de kinderen van onze parochies.

Dinsdag 31 oktober
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis voor de ouderen van onze parochies.

*********************************************************************************************************** *********************************************************************************************************** Misintenties H. Catharina 

Zondag 1 oktober
09.45u. H. Mis.

Jaardienst ouders Graaf-Essers.

Zondag 8 oktober
09.45u. H. Mis.

Jaardienst ouders Grouls en zoon Sjeng.

Zondag 15 oktober
09.45u. H. Mis.

Jaardienst ouders Paffen.

Zondag 22 oktober
09.45u. H. Mis.

Jaardienst ouders Janssen-Handels.

Zondag 29 oktober
09.45u. H. Mis.

Jaardienst All Krichel;
jaardienst diaken Zef Frantzen.

*********************************************************************************************************** *********************************************************************************************************** Misintenties St. Petrus – Maria Tenhemelopneming en
H. Hart van Jezus Haanrade

Zondag 1 oktober
11.00u. H. Mis.

Gestichte jaardienst ouders Weckseler-Kochen;
jaardienst Jan Spronck en overledenen van de fam. Snelting;
Jo Görtzen; overledenen van de fam. Gerards-Beumers; overl. ouders Franssen-Grooten, overl. gezinsleden en kleinzoon Rob; overl. ouders Hubert Thelen en Maria Thelen-Kockelkorn.

Maandag 2 oktober
09.00u. H. Mis.

Jaardienst Harrie Breuer.

Dinsdag 3 oktober / Woensdag 4 oktober / Donderdag 5 oktober
09.00u. H. Mis.

Vrijdag 6 oktober / Zaterdag 7 oktober
09.00u. H. Mis.

Zondag 8 oktober
11.00u. H. Mis, voor ons geestelijk welzijn.

Maandag 9 oktober / Dinsdag 10 oktober / Woensdag 11 oktober
09.00u. H. Mis.

Donderdag 12 oktober / Vrijdag 13 oktober / Zaterdag 14 oktober
09.00u. H. Mis.

Zondag 15 oktober
11.00u. H. Mis.

Gestichte jaardienst Mick Vroomen;
gestichte jaardienst echtpaar Weckseler-Pöttgens.

Maandag 16 oktober / Dinsdag 17 oktober / Woensdag 18 oktober
09.00u. H. Mis.

Donderdag 19 oktober / Vrijdag 20 oktober / Zaterdag 21 oktober
09.00u. H. Mis.

Zondag 22 oktober
11.00u. H. Mis.

overl. ouders Franssen-Grooten, overl. gezinsleden en kleinzoon Rob.

Maandag 23 oktober / Dinsdag 24 oktober / Woensdag 25 oktober
Donderdag 26 oktober / Vrijdag 27 oktober / Zaterdag 28 oktober
09.00u. Geen H. Mis

Zondag 29 oktober EXTRA COLLECTE VOOR HET ONDERHOUD VAN DE KERK
11.00u. H. Mis.

Gestichte jaardienst ouders Waelen-van Wersch.

Maandag 30 oktober / Dinsdag 31 oktober
09.00u. H. Mis.

*********************************************************************************************************** ***********************************************************************************************************

Misintenties H. Antonius van Padua Bleijerheide en
H. Maria-Goretti  Nulland
De intenties van de H. Missen worden gelezen in de Lambertuskerk.  *********************************************************************************************************** ***********************************************************************************************************