Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade  / Lückerheide / Kapelhof

zaterdag:09.00u.Hamboskapel, H. Mis. Voorafgaand wordt de Rozenkrans gebeden.
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00 – 15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u.Vredeskapel, bidden van de Vespers
18.00u.Vredeskapel,  H. Mis
   
zondag:09.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u.H. Catharina Holz, H.Mis
11.00u.H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  
maandag: 09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
09.00u.Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
dinsdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u.Vredeskapel, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
woensdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u.Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
  
donderdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u.Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u.Vredeskapel, Gebed voor Roepingen
19.30 – 20.15u.Vredeskapel, Gebedsdienst Caritas 045
  
vrijdag:09.00u.St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
 10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
 15.30u.Vredeskapel, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
 17.30-18.00u.Vredeskapel, Gezongen Aanbidding
 19.00u.Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis

Het Parochiekantoor van de H. Lambertus is bereikbaar via:

e-mail: kantoor.lambertus@pfkrd.nl  en  telefonisch: 045-545 22 38

s.v.p. scrollen naar de parochie die voor u van toepassing is. ************************************************************************************************************************************************* Misintenties H. Lambertus

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00u.

Zaterdag 27 mei
18.00u. H.Vormsel-viering: Bs. St. Ursula’’, ‘De Steltloper’, ‘Bleijerheide’, ‘De Blokkenberg’ en ‘De Diabolo’.

Opgeluisterd door ‘New Generation’.

Zondag 28 mei HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
11.00u. H.Mis, opgeluisterd door het KZ. St. Caecilia.

– 1e jaardienst dhr. Lochtman;
– gestichte jaardienst echtpaar Ankoné-Grond;
– Marlou Kousen-Nacken;
– Albert en Agnes Gillissen-Heitzer;
– ouders Rutten-Eijgelshoven;
– echtpaar Hoenen-Scheffler i.v.m. hun 65-jarig huwelijk;
– voor een 90e verjaardag;

– voor een 60-jarig huwelijk.

Maandag 29 mei TWEEDE PINKSTERDAG
11.00u. H.Mis, voor alle parochianen.

Vrijdag 02 juni
12.00u. Marktdagconcert.

Zondag 04 juni
11.00u. H. Mis.

– Gestichte jaardienst echtpaar Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel;
– Bert Collet;
– Margot Verhoeven-Strasek;
– Jo Beukers;
– Marie-Louise Delahaije-Meier;
– voor de levende en overleden leden van het Slavisch Byzantijns koor Sobornost i.v.m. 25-jarig bestaan.

Zondag 11 juni SACRAMENTSDAG
11.00u. H. Mis volgens Byzantijnse ritus, celebrant em. pastoor F. Delahaye en met Slavisch-Byzantijns koor Anastasis.

– 6-wekendienst Nellie Pontman-van Blokland;
– gestichte jaardienst Catharina Cordewiner;
– Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
– Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
– Bertha Hanssen-van den Bosch.

Zondag 18 juni PROCESSIEZONDAG
09.30u. vertrek stadsprocessie vanaf de Kerk van Chevremont richting H. Hart van Jezusbeeld/Markt alwaar de zegen zal worden gegeven.

11.00u. H. Mis in de Lambertuskerk, opgeluisterd door het KZ. St. Caecilia.
– 6-wekendienst Maria Kleijnen-Hendriks;
– jaardienst ouders Coervers-Vliex;
– Marlou Kousen-Nacken;
– Margot Verhoeven-Strasek;
– Jo Beukers;
– Billa Bück.

Vrijdag 23 juni
14.30u. Huwelijksmis bruidspaar Joanne Blaauw en Jessy Humblet.

Zondag 25 juni
11.00u. H. Mis.

– Gestichte jaardienst ouders Piet en Agnes Körver-Sangen;
– gestichte jaardienst Hub en Henriette Heltzel-Hodiamont;
– gestichte jaardienst ouders Borghans-Cornelissen en familieleden;
– jaardienst ouders Til Vandermühlen en Mia Vandermühlen-Grouls;
– ouders Franzen-Thomas, Riet, Patrick en Ria;
– Marie-Louise Delahaije-Meier.

14.00u. H. Mis in Lückerheidekliniek met aansluitend processie.

*******************************************************************************************************************

Mariakapel / Hambos

Zaterdag 27 mei
08.40u. Bidden van de rozenkrans.

09.00u. H. Mis.
– Adam Vreuls;
– voor alle parochianen.

 

*********************************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade
Iedere maandag: 09.00u. H.Mis
Iedere dinsdag: 18.00u. H.Mis
Iedere woensdag:18.00u. H.Mis
Iedere donderdag:15.30u.  Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen.  (Indien priester aanwezig, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste)
Iedere EERSTE  vrijdag:15.00u. Hearts of Worship
Iedere vrijdag:17.30u. zingend bidden voor de Vrede
Iedere zaterdag:  17.45u. bidden van de vespers 18.00u. H. Mis

 

Dinsdag 23 mei 6e ANTONIUSDINSDAG
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis.

Intentie van een dochter;
voor de zieken van onze parochie. 

Woensdag 24 mei
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
Hans Doppler en George Verlinden;
voor de kinderen van onze parochie.

Donderdag 25 mei
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Heemels.
19.30u. Gebedsdienst Caritas 045.

Vrijdag 26 mei
17.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 27 mei
Geen H. Mis.

Zondag 28 mei HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
Geen H. Mis. 11.00u. Lambertuskerk

Maandag 29 mei TWEEDE PINKSTERDAG
Geen H. Mis. 11.00u. Lambertuskerk

Kapel gehele dag gesloten

Dinsdag 30 mei 7e ANTONIUSDINSDAG
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis, voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 31 mei
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

*********************************************************************************************************** *********************************************************************************************************** Misintenties H. Catharina 

 

Zondag 28 mei PINKSTEREN
09.45u. H. Mis

– jaardienst Lenie Wetzelaer–Engels;
– jaardienst Harry Palm en Tiny Palm–Pieters.

Maandag 29 mei 2e PINKSTERDAG
Geen H. Mis

Zondag 4 juni
09.45u. H. Mis
– jaardienst ouders Hombergen-Wetzels.

Zondag 11 juni
09.45u. H. Mis
– jaardienst ouders Franssen.

Zondag 18 juni PROCESSIEZONDAG
Geen H. Mis.

Zondag 25 juni
09.45u.
– jaardienst Annie Offermans-Laven.

*********************************************************************************************************** *********************************************************************************************************** Misintenties St. Petrus – Maria Tenhemelopneming en
H. Hart van Jezus Haanrade

Van maandag t/m zaterdag Aanbidding tussen 08.00 en 09.00u. 

 

Donderdag 25 mei / Vrijdag 26 mei / Zaterdag 27 mei
09.00u. H. Mis.

Zondag 28 mei EXTRA COLLECTE VOOR ONDERHOUD VAN DE KERK
11.00u. H. Mis.

– ouders Theo en Maria Goebbels-Vondenhoff;
– Kep Meisters.

Maandag 29 mei / Dinsdag 30 mei / Woensdag 31 mei
09.00u. H. Mis.

Donderdag 1 juni / Vrijdag 2 juni / Zaterdag 3 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 4 juni
11.00u. H. Mis
– Gestichte jaardienst Fien Görtzen;
– jaardienst Willi Nerz;
– Peter en Trautje Vliekx-Christiani;
– Paul en Billa Bosten–Christiani;
– Jenny Thijssen-Krijgsman;
– Roos Hector–de Kok.

Maandag 5 juni
09.00u. H. Mis

Dinsdag 6 juni
09.00u. H. Mis voor Sjaak Habets.

Woensdag 7 juni / Donderdag 8 juni
09.00u. H. Mis

Vrijdag 9 juni / Zaterdag 10 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 11 juni
11.00u. H. Mis
– Kep Meisters;
– Mietie Gorenjec-Gernaat.

Maandag 12 juni / Dinsdag 13 juni / Woensdag 14 juni
09.00u. H. Mis

Donderdag 15 juni / Vrijdag 16 juni / Zaterdag 17 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 18 juni PROCESSIEZONDAG  (zie artikel elders)
Geen H. Mis om 11.00u.
09.30u.
– vertrek stadsprocessie vanaf de Kerk van Chevremont richting H. Hart van Jezusbeeld/Markt alwaar de zegen zal worden gegeven.

Maandag 19 juni / Dinsdag 20 juni / Woensdag 21 juni
09.00u. H. Mis

Donderdag 22 juni / Vrijdag 23 juni / Zaterdag 24 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 25 juni EXTRA COLLECTE VOOR HET ONDERHOUD VAN DE KERK
11.00u. H. Mis
– Gestichte jaardienst Annie Ploum-Op den Akker, Frank Makel, Achmad Baghwanchi;
– 3e jaardienst Maria Hubben;
– Kep Meisters.

Maandag 26 juni / Dinsdag 27 juni / Woensdag 28 juni
09.00u. H. Mis

Donderdag 29 juni / Vrijdag 30 juni
09.00u. H. Mis

*********************************************************************************************************** ***********************************************************************************************************

 

Misintenties H. Antonius van Padua Bleijerheide en
H. Maria-Goretti  Nulland  

De intenties van de H. Missen worden gelezen in de Lambertuskerk. 


*********************************************************************************************************** ***********************************************************************************************************