Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade  / Lückerheide / Kapelhof

 

zaterdag: 08.40u. Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00 – 15.00u. Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u. Vredeskapel, bidden van de Vespers
18.00u. Vredeskapel,  H. Mis
     
zondag: 09.45u. Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u. H. Catharina Holz, H.Mis
11.00u. H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
   
maandag:  09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
09.00u. Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
dinsdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u. Vredeskapel, H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
woensdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u. Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
   
donderdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u. Vredeskapel, Gebed voor Roepingen
   
vrijdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
  15.30u. Vredeskapel, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
  17.30-18.00u. Vredeskapel, Gezongen Aanbidding
  19.00u. Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis

Het Parochiekantoor van de H. Lambertus is bereikbaar via:

e-mail: kantoor.lambertus@pfkrd.nl 

telefoon:    045-545 22 38

scrollen s.v.p.

*************************************************************************************************************************************************

Misintenties H. Lambertus

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00u.
 

De misintenties van Parochie Bleijerheide worden gelezen in de Lambertuskerk.

Zondag 5 februari
11.00u. H.Mis, opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen gegeven.
– gestichte jaardienst Chris en Maria Engels;
– jaardienst  Sjir Mohnen en dochter Mia;
– Bert Collet;
– Lily Vos-Thevissen;
– Enny Willems-Lonij;
– Bertha Hanssen-van den Bosch.

Na de H. Mis bestaat de mogelijkheid om achter in de kerk een kop koffie te drinken.
U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 12 februari
11.00u. H.Mis.

– Chrit Claessen;
– Wiel Ritten;
– Billa Bück;
– Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
– Albert en Agnes Gillessen-Heitzer.

Zondag 19 februari CARNAVAL
11.00u. H.Mis.

– jaardienst Mia Crombach-Groten;
– Lily Vos-Thevissen;
– Enny Willems-Lonij.

Woensdag 22 februari ASWOENSDAG
18.00u. H. Mis, voor alle parochianen.

Tijdens de H.Mis wordt het askruisje opgelegd.

Zondag 26 februari
11.00u. H.Mis, opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

– Chrit Claessen;
– Wiel Ritten.

*********************************************************************************************************************
*********************************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

Iedere maandag:  09.00u. H.Mis
Iedere dinsdag:  18.00u. H.Mis
Iedere woensdag: 18.00u. H.Mis
Iedere donderdag: 15.30u.  Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen.  (Indien priester aanwezig, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste)
Iedere EERSTE  vrijdag: 15.00u. Hearts of Worship
Iedere vrijdag: 17.30u. zingend bidden voor de Vrede
Iedere zaterdag:  17.45u. bidden van de vespers
18.00u. H. Mis

 

 

Vrijdag 3 februari
15.00u. Heilig uur van Barmhartigheid.

17.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 4 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis. Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen gegeven.
– ouders Piet Vlaspoel en Mia Vlaspoel-Bouten;
– voor alle parochianen.

Zondag 05 februari
GEEN H. Mis. Afsluitingsmis 09.30u. te Bleijerheide.

Maandag 06 februari
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.
– uit dankbaarheid voor een 88-jarige;
– voor de levende en overleden leden van de Erewacht;
– voor de kinderen van onze parochie.

Dinsdag 07 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
– fam. Silvius en ouders Janssen;
– voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 08 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

Donderdag 09 februari
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door Mgr. Dr. H.J.G.M. Schnackers.

Vrijdag 10 februari
17.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 11 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
– gestichte jaardienst Maria Körver;
– voor alle parochianen.

Zondag 12 februari
09.45u. H. Mis.

– voor alle parochianen.

Maandag 13 februari
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.
-voor de ouderen van onze parochie.

Dinsdag 14 februari
17.45u. Bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis.

– fam. Silvius en ouders Janssen;
– voor de kinderen van onze parochie.

Woensdag 15 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis. Voor de zieken van onze parochie.

Donderdag 16 februari
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Heemels.

Vrijdag 17 februari
17.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 18 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
– jaardienst Resi Hendriks-Kemps en wederzijdse ouders;
– voor alle parochianen.

Zondag 19 februari CARNAVAL
09.45u. H. Mis. Voor alle parochianen.

Maandag 20 februari CARNAVAL
GEEN H. Mis.

Dinsdag 21 februari CARNAVAL
GEEN H. Mis.

Woensdag 22 februari ASWOENSDAG
Mis om 18.00u. in de Lambertuskerk.

Donderdag 23 februari
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen,
met als voorbidder mevrouw Maria Piepers.     

Vrijdag 24 februari
17.30u. Zingend bidden voor vrede.

Zaterdag 25 februari
17.45u. Bidden van de vespers.

18.00u. H. Mis.
– voor alle parochianen.

Zondag 26 februari
09.45u. H. Mis. Voor alle parochianen.

Maandag 27 februari
09.00u. H. Mis, met aansluitend bidden van de rozenkrans.

– voor de ouderen van onze parochie.

Dinsdag 28 februari
17.45u. bidden van de vespers.
18.00u. H. Mis.

– intentie van een dochter;
– voor de zieken van onze parochie.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

Zondag 29 januari
09.45u. H. Mis.

– jaardienst Wies Dauven–Crausen;
– jaardienst Gertrude Scheffer. 

Zondag 5 februari Maria Lichtmis
09.45u. Gezinsmis met de communicanten. EXTRA MAANDCOLLECTE.

– jaardienst ouders Hollands–Hermans;
– jaardienst Peter Augenbroe.

Zondag 12 februari
09.45u. H.Mis.

– Mathieu Platen;
– Riet Grouls.

Zondag 19 februari
09.45u. H.Mis.

– jaardienst ouders Vinken;
– Harry Velraeds.

Zondag 26 februari
09.45u. H.Mis.

– jaardienst Ad Dauven;
– jaardienst Mia Frantzen-Heymans. 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
St. Petrus – Maria Tenhemelopneming
H. Hart van Jezus, Haanrade 

Voor deze intenties zal in missen van maandag t/m zaterdag om 09.00 uur worden gebeden,
die online zijn te volgen.

 

Zaterdag 28 januari
09.00u. H. Mis.

Zondag 29 januari      
11.00u. H. Mis.
– gestichte jaardienst ouders Thelen-Engelen.

Maandag 30 januari / Dinsdag 31 januari
09.00u. H. Mis.

Woensdag 1 februari / Donderdag 2 februari
09.00u. H.Mis.

Vrijdag 3 februari / Zaterdag 4 februari
09.00u. H Mis.

Zondag 5 februari      
11.00u. H.Mis.
– jaardienst José Schäfer-Fischer, ouders Fischer-Wierts en Pierre;
– jaardienst Frans Mingers, Trees Mingers, André Mingers, Frans-Willem van de Poel;
– Jenny Thijssen-Krijgsman.

Maandag 6 februari / Dinsdag 7 februari / Woensdag 8 februari
09.00u. H.Mis.

Donderdag 9 februari / Vrijdag 10 februari / Zaterdag 11 februari
09.00u. H.Mis.

Zondag 12 februari
11.00u. H.Mis m.m.v. Familiekoor.

– gestichte jaardienst ouders Dautzenberg-Geilenkirchen;
– gestichte jaardienst Joseph Breuer, Magdalena Breuer-Wetzels, Helena Breuer-de Roy en kinderen;
– gestichte jaardienst deken Buschman;
– gestichte jaardienst Jan Geelen en Cillie Geelen-Kersten;
– Sjaak Habets;
– Mia Wiertz-Arkenbosch.

Maandag 13 februari / Dinsdag 14 februari / Woensdag 15 februari
09.00u. H.Mis.

Donderdag 16 februari / Vrijdag 17 februari / Zaterdag 18 februari
09.00u. H.Mis.

Zondag 19 februari EXTRA COLLECTE ONDERHOUD VAN DE KERK
11.00u. H.Mis.

– voor ons geestelijk welzijn.

Maandag 20 februari / Dinsdag 21 februari
09.00u. H.Mis.

Woensdag 22 februari Aswoensdag
09.00u. H.Mis. 

19.00u. H.Mis. (kerk)

Donderdag 23 februari / Vrijdag 24 februari / Zaterdag 25 februari
09.00u. H.Mis.

Zondag 26 februari
11.00u. H.Mis.

– zeswekendienst Iréne Cleven;
– voor ons geestelijk welzijn.

Maandag 27 februari / Dinsdag 28 februari
09.00u. H.Mis.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
H. Antonius van Padua Bleijerheide
H. Maria-Goretti  Nulland

 

De intenties van de H. Missen worden in de Lambertuskerk gelezen.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************