Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade  / Lückerheide / Kapelhof

 

zaterdag:08.40u.Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
09.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00 – 15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, bidden van de Vespers. (kapel open 17.15 uur)
18.00u.H. Mis
   
zondag:09.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u.H. Catharina Holz, H.Mis
10.00u.Biechtgelegenheid, H. Antonius van Padua, Bleijerheide
10.30u.H. Antonius van Padua, Bleijerheide, H. Mis
11.00u.H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  
maandag: 09.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans.  (kapel open 17.15 uur)
18.00u.H. Mis
dinsdag: 09.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans.  (kapel open 17.15 uur)
18.00u.H. Mis
woensdag:09.00u.H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans.   (kapel open 17.15 uur)
18.00u. H. Mis
  
donderdag:09.00u. H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gebed voor Roepingen
  
vrijdag:09.00u. H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
 10.00-17.00u. Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
 15.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
 16.30-17.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gezongen Aanbidding
 19.00u.Wijkzorgcentrum Kapelhof

Parochiekantoor: kantoor.lambertus@pfkrd.nl

 

scrollen s.v.p.

*****************************************************************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************************************************************************

Misintenties H. Lambertus

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00 uur.

Op zondag 31 oktober om 15.00 uur vindt in de Lambertuskerk het Allerzielen-lof plaats. 
Op maandag 01 november om 18.00 uur wordt in de Lambertuskerk Allerheiligen gevierd.

Zaterdag 23 oktober
08.40 uur,
bidden van de rozenkrans
09.00 uur, H. Mis
voor onze ernstige zieke bisschop;
voor alle parochianen.

 

Zondag 24 oktober
11.00 uur,
jaardienst Antoon Tummers;
Ada Stassen-Huiskes;
Miets Kleinen-Pelzer;
Peter Grimm en Paul en Hildegard Grimm;
Els Bothmer-Essers;
uit dankbaarheid;
voor onze ernstige zieke bisschop Mgr. Smeets.

 

 

 

Zaterdag 30 oktober
08.40 uur,
bidden van de rozenkrans
09.00 uur, H. Mis
voor onze ernstige zieke bisschop Mgr. Smeets;
voor alle parochianen.

 

Zondag 31 oktober
11.00 uur,

jaardienst Ilse Drescher;
jaardienst Agnes Fuhren-Thomas en zoon Michell en Hub Valentijn;
jaardienst Willy Lanckohr en Andréke, Annemieke en Joséke;
ouders Lauvenberg-Koken en Hélène en Ria;
Carola Deurenberg-Buck;
Harry en Mariet de Boer-Heijnen;
Mariet Lonissen-Geuskens;
Herdenkingsdienst voor overleden vrienden van Catharinagilde;
voor onze ernstige zieke bisschop.

15.00 uur,
ALLERZIELENLOF

Maandag 1 november  ALLERHEILIGEN
18.00 uur,
H. Mis

 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

Zondag 3 oktober
09.45 uur,

jaardienst Wiel Buck en Antoinette Buck;
jaardienst ouders Graaf–Essers, Paul Engels en Sybille Engels-Basten;
Anneke Wetzelaer;
Bea Gerrits-Mendelszoon.

Zondag 10 oktober  SJTIEFTOENGSDAAG DAMESKOOR ST. CATHARINA HOLZ
09.45 uur,

jaardienst Heinz Otermans, Harry en Tiny Palm;
voor de leden en overleden leden van het dameskoor.

Zondag 17 oktober
09.45 uur,

Annie Offermans–Laven;
Theo Rondags.

Zondag 24 oktober
09.45 uur,

jaardienst ouders Janssen-Handels;
Catharina Platen-Goebels.

Zondag 31 oktober  ALLERHEILIGEN
09.45 uur,

jaardienst diaken Zef Frantzen;
Karel en Leo Houppermans;
Alois Souren;
Vera Deurenberg-Gielkens.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

Vrijdag 01 oktober
15.00-16.00 uur, “Hearts of Worship (Harten van Aanbidding)”.

16.30 uur, zingend bidden voor de Vrede.

Zaterdag 02 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, voor onze ernstig zieke bisschop; voor alle parochianen.

Zondag 03 oktober
GEEN HEILIGE MIS

Maandag 04 oktober
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.

18.00 uur, H. Mis, voor de levende en overleden leden van de Erewacht;
voor de ouderen van onze parochie.

Dinsdag 05 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, fam. Silvius en ouders Janssen; voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 06 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de kinderen van onze parochie.

Donderdag 07 oktober
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door kapelaan Sebastian van de Samenwerkende Parochies Schaesberg/Nieuwenhagerheide/Nieuwenhagen.

Vrijdag 08 oktober
16.30 uur, zingend bidden voor de Vrede.

Zaterdag 9 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, gestichte jrd. Walther Eussen; Cilly Geelen-Kersten; Maria Rutten-Eijgelshoven; voor alle parochianen.

Zondag 10 oktober
09.45 uur, H. Mis, Els Bothmer-Essers; voor onze ernstig zieke bisschop; voor alle parochianen.

Maandag 11 oktober
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.

18.00 uur, H. Mis, voor de zieken van onze parochie.

Dinsdag 12 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de kinderen van onze parochie.

Woensdag 13 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

Donderdag 14 oktober
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, met als voorbidder mevrouw Maria Piepers. 

Vrijdag 15 oktober
16.30 uur, zingend bidden voor de Vrede.

Zaterdag 16 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, Adam Vreuls en alle familieleden uit dankbaarheid; voor alle parochianen.

Zondag 17 oktober
09.45 uur, H. Mis, voor onze ernstig zieke bisschop; voor alle parochianen.


Maandag 18 oktober H. LUCAS, EVANGELIST
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.

18.00 uur, H. Mis, voor de kinderen van onze parochie.

Dinsdag 19 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

Woensdag 20 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de zieken van onze parochie.

Donderdag 21 oktober
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door kapelaan Shaiju van de Parochies Simpelveld/Bocholtz/Ubachsberg.

Vrijdag 22 oktober
16.30 uur, zingend bidden voor de Vrede.

Zaterdag 23 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, voor onze ernstige zieke bisschop; voor alle parochianen.

Zondag 24 oktober
GEEN HEILIGE MIS.

Maandag 25 oktober
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.

18.00 uur, H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

Dinsdag 26 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, Ouders Rutten-Rutten; intentie van een dochter; voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 27 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, Pastoor Mathieu Geilenkirchen en mej. M. Crutzen; voor de kinderen van onze parochie.

Donderdag 28 oktober HH. SIMON EN JUDAS, APOSTELEN
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door Mgr. Dr. H.J.G.M. Schnackers, voormalig vicaris-generaal van het Bisdom Roermond.

Vrijdag 29 oktober
16.30 uur, zingend bidden voor de Vrede.

Zaterdag 30 oktober
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis, overleden ouders Mathias Brouns en Elisabeth Brouns-Vinders; voor alle parochianen.

Zondag 31 oktober
09.45 uur, H. Mis, voor onze ernstig zieke bisschop; voor alle parochianen.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
St. Petrus – Maria Tenhemelopneming
H. Hart van Jezus, Haanrade 

Voor deze intenties zal in missen van maandag t/m zaterdag om 09.00 uur worden gebeden,
die online zijn te volgen.

 

Vrijdag 1 oktober / Zaterdag 2 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 3 oktober
11.00 uur,

jaardienst overleden ouders Hubert Thelen en Maria Thelen-Kockelkorn;
fam. Geraedts-Beumers;
Jo Görtzen;
overleden ouders Franssen-Grooten,
overleden gezinsleden en kleinzoon Rob;
Jenny Thijssen-Krijgsman;

Frans van de Poel;
Agnes en Wiel Römgens-Schieren en Arno en Marianne Römgens-Grosjean.

 

Maandag 4 oktober
09.00 uur, jaardienst Harrie Breuer.

 

Dinsdag 5 oktober
09.00 uur, Louise Vos-Vanderhijden; Sjaak Habets.

 

Woensdag 6 oktober / Donderdag 7 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Vrijdag 8 oktober / Zaterdag 9 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 10 oktober
11.00 uur,
gestichte jaardienst ouders Weckseler-Kochen;
Jan Godding.

 

Maandag 11 oktober / Dinsdag 12 oktober / Woensdag 13 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 14 oktober / Vrijdag 15 oktober / Zaterdag 16 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 17 oktober
11.00 uur,
gestichte jaardienst Mick Vroomen;
gestichte jaardienst echtpaar Weckseler-Pöttgens;
ouders Laven-Esser.

 

Maandag 18 oktober / Dinsdag 19 oktober / Woensdag 20 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 21 oktober / Vrijdag 22 oktober / Zaterdag 23 oktober
09.00 uur. H. Mis

 

Zondag 24 oktober  KERKDEURCOLLECTE
11.00 uur,
overleden ouders Franssen-Grooten, overleden gezinsleden en kleinzoon Rob.

 

Maandag 25 oktober / Dinsdag 26 oktober / Woensdag 27 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 28 oktober / Vrijdag 29 oktober / Zaterdag 30 oktober
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 31 oktober  ALLERHEILIGEN
11.00 uur,
gestichte jaardienst ouders Waelen-van Wersch;
ouders Dohmen-Borkowitz en Jacob Dohmen;
ouders Laven-Esser.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
St. Antonius van Padua Bleijerheide
H. Maria-Goretti  Nulland

 

Zondag 3 oktober
10.00 uur, Biechtgelegenheid.

10.30 uur,
voor het welzijn van de parochie;
gestichte jaardienst Jacob en Lenie Homminga-Muller en ouders Muller-Sauren;
Jo Mücher en Magda Mücher-Flecken(off).

Zondag 10 oktober
10.00 uur, Biechtgelegenheid.

10.30 uur,
voor het welzijn van de parochie;
gestichte jrd. Wiel Hanneman;

Sjef Sterk en Thea Sterk-Verspeek(off);
Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;

Wiel Spitz, ouders en schoonouders.

Zondag 17 oktober
10.00 uur, Biechtgelegenheid.

10.30 uur,
voor het welzijn van de parochie;
gestichte jaardienst Wiel en Lucy Salden-Perey en zoon Frankie;
Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
Jo Mücher(off).

 

Zondag 24 oktober
10.00 uur, Biechtgelegenheid.
10.30 uur,
voor het welzijn van de parochie;
gestichte jaardienst Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;

 

Zondag 31 oktober  ALLERHEILIGEN
10.00 uur, Biechtgelegenheid.

10.30 uur,
voor het welzijn van de parochie;
gestichte jaardienst ouders Jozef en Maria Houppermans-Gier en zoon Leo;
Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
Albert en Agnes Gillessen-Heitzer.

Na de H. Mis ALLERZIELEN LOF
Overledenen 2020-2021

Liesje Krewinkel-Mijnes;
Jo Mücher;
Lucy Salden-Perey;
Thea Sterk-Verspeek.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************