Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade  / Lückerheide / Kapelhof

 

zaterdag: 08.40u. Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00 – 15.00u. Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u. Vredeskapel, bidden van de Vespers
18.00u. Vredeskapel,  H. Mis
     
zondag: 09.45u. Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u. H. Catharina Holz, H.Mis
10.00u. Biechtgelegenheid, H. Antonius van Padua-Bleijerheide
10.30u. H. Antonius van Padua-Bleijerheide, H. Mis
11.00u. H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
   
maandag:  09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
09.00u. Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
dinsdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u. Vredeskapel, H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
woensdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
18.00u. Vredeskapel H. Mis
10.00-15.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
   
donderdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u. Vredeskapel, Gebed voor Roepingen
   
vrijdag: 09.00u. St. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  10.00-17.00u. Vredeskapel, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
  15.30u. Vredeskapel, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
  16.20-17.00u. Vredeskapel, Gezongen Aanbidding
  19.00u. Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis

Het Parochiekantoor is bereikbaar via:  kantoor.lambertus@pfkrd.nl  


scrollen s.v.p.

*************************************************************************************************************************************************

Misintenties H. Lambertus

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00u.

 

Donderdag 26 mei HEMELVAART
11.00u.
ouders Rutten-Eijgelshoven;

Frans Rutten en Maria Rutten-Eijgelshoven.

Zondag 29 mei
11.00u.

Keetje Kohnen-Velraeds;
Frans Stevens;
Henny Seelen.

Vrijdag 03 juni
12.00u.
Marktdagconcert.

Zondag 05 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
11.00u.
opgeluisterd door KZ St. Caecilia;

gestichte jrd. echtelieden Jozef Joosten en Trees Joosten-Postel;
jrd. Jozef Mennensen Clara Mennens-Ploem;
jrd. Toon en Keet Hanneman-Schijns;
2e jrd. Hans Engelen; Bert Collet;
ouders Beukers-Hermans i.v.m. 60-jarig huwelijk.

Maandag 06 juni 2e PINKSTERDAG
11.00u.
Ger Muyters.

Zondag 12 juni HOOGFEEST HEILIGE DRIE-EENHEID
11.00u.

tijdens Eucharistieviering H. Vormsel van Beniamino Moonen;
Fieny Michorius-Offermans.

Zaterdag 18 juni
18.00u.

H. Vormsel viering Basisscholen St. Ursula, de Steltloper, Bleijerheide, de Blokkenberg en de Diabolo.

Zondag 19 juni HOOGFEEST HEILIG SACRAMENT
11.00u.
opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

tijdens Eucharistieviering 1e H. Communie van Jenairo Blanca;
1e jrd. Mies Beckers;
jrd. Harrie Geurten;
grootouders Meyer en familie;

Ger Muyters;
Jan Offermans ter ere van vaderdag.

Zaterdag 25 juni
14.00u.
H. Mis in Lückerheidekliniek met aansluitend processie.

Zondag 26 juni PROCESSIEZONDAG
09.30u.
vertrek stadsprocessie vanaf St. Catharinakerk/Holz richting H. Hart van Jezus beeld/Markt alwaar de zegen zal worden gegeven.

Aansluitend H. Mis in de Lambertuskerk.

11.00u.
opgeluisterd door KZ St. Caecilia.

6-wkd. Bernhard Smeets;
1e jrd. Mies Beckers;
gestichte jrd. ouders Borghans-Cornelissen en familieleden;
gestichte jrd. Hub en Henriëtte Heltzel-Hodiamont;
Hans Engelen;
ouders Franzen-Thomas, Riet, Patrick en Ria;
Peter en Clara Pommé.

****************************************************************************************************************

Mariakapel / Hambos

Voorafgaand aan de H.Mis bidden wij vanaf 08.40u. de rozenkrans.

 

Zaterdag 28 mei
09.00u.
voor alle parochianen.

 

***********************************************************************************************************

***********************************************************************************************************

 

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

Iedere maandag:  09.00u. H.Mis
Iedere dinsdag:  18.00u. H.Mis
Iedere woensdag: 18.00u. H.Mis
Iedere donderdag: 15.30u.  Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen.  (Indien priester aanwezig, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste)
Iedere EERSTE  vrijdag: 15.00u. Hearts of Worship
Iedere vrijdag: 16.20u. zingend bidden voor de Vrede
Iedere zaterdag:  17.45u. bidden van de vespers
18.00u. H. Mis

 

Woensdag 25 mei
17.45u.
bidden van de vespers.

18.00u.
voor de kinderen van onze parochie.

Donderdag 26 mei HEMELVAART
GEEN H. MIS EN GEEN GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGEN.
11.00u. H. Mis in de H. Lambertuskerk.

Vrijdag 27 mei
16.20u.
zingend bidden voor Vrede.

Zaterdag 28 mei
17.45u.
bidden van de vespers.

18.00u.
H. Mis

jaardienst fam. van der Poel-Reinders en overleden kinderen;
voor alle parochianen.

Zondag 29 mei
GEEN H. MIS

Maandag 30 mei
09.00u.
met aansluitend bidden van de rozenkrans;
voor de kinderen van onze parochie.

Dinsdag 31 mei 8e ANTONIUSDINSDAG
17.45u.
bidden van de vespers.

18.00u.
voor de zieken van onze parochie.


Woensdag 01 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor de ouderen van onze parochie.

Donderdag 02 juni
15.30u.

Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen,  afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door kapelaan John van het Parochiecluster Maastricht.

Vrijdag 03 juni
15.00u.

Hearts of Worship.
16.20u.
zingend bidden voor Vrede.

Zaterdag 04 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.

voor alle parochianen.

Zondag 05 juni HOOGFEEST VAN PINKSTEREN
09.45u.

voor alle parochianen.

Maandag 06 juni 2e PINKSTERDAG
GEEN HEILIGE MIS

Dinsdag 07 juni 9e ANTONIUSDINSDAG
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.

fam. Silvius en ouders Janssen;
voor de ouderen van onze parochie.

Woensdag 08 juni
17.45u. bidden van de vespers.

18.00u. voor de zieken van onze parochie.

Donderdag 09 juni
15.30 uur,

Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, met als voorbidster mevrouw Piepers.

Vrijdag 10 juni
16.20u.

zingend bidden voor Vrede.

Zaterdag 11 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.

voor alle parochianen.

Zondag 12 juni HOOGFEEST HEILIGE DRIE-EENHEID
09.45u. voor alle parochianen.

Maandag 13 juni
09.00u.
aansluitend bidden van de rozenkrans.
Voor de ouderen van onze parochie;
voor de levende en overleden leden van de Erewacht.

Dinsdag 14 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 15 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor de kinderen van onze parochie. 

Donderdag 16 juni
15.30u.

Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door Mgr. Dr. H.J.G.M. Schnackers, emeritus vicaris-generaal van het Bisdom Roermond.

Vrijdag 17 juni
16.20u.

zingend bidden voor Vrede.

Zaterdag 18 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor alle parochianen.

Zondag 19 juni HOOGFEEST HEILIG SACRAMENT
09.45u.

voor alle parochianen.

Maandag 20 juni
09.00u.

aansluitend bidden van de rozenkrans.
Voor de zieken van onze parochie.

Dinsdag 21 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
intentie van een dochter;
voor de ouderen van onze parochie.

Woensdag 22 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor de kinderen van onze parochie.

Donderdag 23 juni HOOGFEEST GEBOORTE H. JOHANNES DE DOPER
15.30u.

Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor Heemels van de Parochies HH. Johannes de Doper en Pastoor van Ars te Eygelshoven.

Vrijdag 24 juni HOOGFEEST HEILIG HART VAN JEZUS
16.20u.

zingend bidden voor Vrede.
17.00u.

H. Mis.

Zaterdag 25 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
Maria Hubertina Rutten;
voor alle parochianen.

Zondag 26 juni PROCESSIEZONDAG
GEEN HEILIGE MIS

Maandag 27 juni
09.00u.

aansluitend bidden van de rozenkrans.
Voor de kinderen van onze parochie.

Dinsdag 28 juni
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
ouders Rutten-Eijgelshoven;
Frans Rutten en Maria Rutten-Eijgelshoven;
voor de zieken van onze parochie.

Woensdag 29 juni HOOGFEEST HH. PETRUS EN PAULUS
17.45u.

bidden van de vespers.
18.00u.
voor de ouderen van onze parochie.

Donderdag 30 juni
15.30u. Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste door pastoor pastoor Notermans van het Parochiecluster Ubach over Worms.

 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

 

Zondag 15 mei
09.45u.
Harry en Tiny Palm;
Magda Curver.

Zondag 22 mei E.H. COMMUNIE van Bs.’St. Ursula’, Bs. ‘De Diabolo’ en SBO ‘Mgr. Hanssen’
09.30u
.
jaardienst ouders Platen-Goebels;
ouders Grouls en dochter Annie.

Donderdag 26 mei HEMELVAARTSDAG
11.00u. H. Mis in de H. Lambertuskerk.

Zondag 29 mei
09.45u.

ouders Thevissen–Vos;
Jan Heijnen.

Zondag 05 juni  PINKSTEREN
09.45u. jrd. ouders Hombergen-Wetzels; jrd. Lenie Wetzelaer-Engels;

jrd. Harry Palm; Tiny Palm-Pieters; Paul Engels en Sybille Engels-Basten;
Ger Stuurman; Wies Dauven-Crausen.  

Zondag 12 juni
09.45u. jrd. Jan Maassen; Elly van Kan-Rossum.

Zondag 19 juni
09.45u. 6-wkd. Emmy Frösch-Boerman; jrd. ouders Coerver-Vliex;

jrd. Annie Offermans-Laven.

Zondag 26 juni PROCESSIEZONDAG
09.30u. samenkomst en vertrek bij het Kruis Bockstraat.
Er is dan geen H. Mis in de H. Catharinakerk.

 

 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
St. Petrus – Maria Tenhemelopneming
H. Hart van Jezus, Haanrade 

Voor deze intenties zal in missen van maandag t/m zaterdag om 09.00 uur worden gebeden,
die online zijn te volgen.

 

Donderdag 26 mei HEMELVAARTSDAG
10.30u. E.H. COMMUNIE van de leerlingen van Bs. De Blokkenberg.

EXTRA COLLECTE VOOR ONDERHOUD VAN ONZE KERK

Vrijdag 27 mei / Zaterdag 28 mei
09.00u. H. Mis.

Zondag 29 mei
10.30u. E.H. COMMUNIE van de leerlingen van Bs. De Steltloper.        

EXTRA COLLECTE VOOR ONDERHOUD VAN ONZE KERK

Maandag 30 mei / Dinsdag 31 mei
09.00u. H. Mis

Woensdag 01 juni / Donderdag 02 juni
09.00u. H. Mis

Vrijdag 03 juni / Zaterdag 04 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 05 juni Internationale Pinkstermis m.m.v. ‘Familiekoor’
11.00u.

gestichte jrd. Fien Görtzen;
Jan Godding;
Mia Savelsberg;
Jenny Thijssen-Krijgsman.

Maandag 06 juni  2e PINKSTERDAG
11.00u. Jo Rinkens en zoon Frank.

Dinsdag 07 juni
09.00u. Sjaak Habets.

Woensdag 08 juni / Donderdag 09 juni
09.00u. H. Mis

Vrijdag 10 juni / Zaterdag 11 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 12 juni
11.00u. Louis Geraedts.

Maandag 13 juni / Dinsdag 14 juni / Woensdag 15 juni
09.00u. H. Mis

Donderdag 16 juni / Vrijdag 17 juni Zaterdag 18 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 19 juni m.m.v. ‘PETRUSKOOR’
11.00u. voor ons geestelijk welzijn.

Maandag 20 juni / Dinsdag 21 juni / Woensdag 22 juni
09.00u.H. Mis

Donderdag 23 juni / Vrijdag 24 juni / Zaterdag 25 juni
09.00u. H. Mis

Zondag 26 juni EXTRA COLLECTE VOOR HET ONDERHOUD VAN DE KERK
11.00u.

gestichte jrd. Annie Ploum-op den Akker, Frank Makel en Achmad Baghwancki.

Maandag 27 juni / Dinsdag 28 juni
09.00u. H. Mis

Woensdag 29 juni / Donderdag 30 juni
09.00u. H. Mis

 

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************

Misintenties
H. Antonius van Padua Bleijerheide
H. Maria-Goretti  Nulland

 

Iedere zondag is biechtgelegenheid van 10.00-1030u. 


Donderdag 26 mei  HEMELVAARTSDAG

10.30u. voor de gelovigen.

Zondag 29 mei
10.30u. voor het welzijn van onze parochie.

gestichte jaardienst echtpaar Ankoné-Grond;
Miets Essers-Hutter(off);
Mia Crombach-Houben(off);

Dinsdag 31 mei  8e Antoniusdinsdag
18.00u. voor de persoonlijk opgegeven intenties.

Zondag 05 juni   PINKSTEREN    1e H. Communie BS. ‘Bleijerheide’
10.30u.

voor het welzijn van onze parochie.

Maandag 06 juni   2e PINKSTERDAG
10.30u.

jrd. Willi Nerz;
Peter en Troutje Vliekx-Christiani;
Paul en Billa Bosten-Christiani;
Albert en Agnes Gillessen-Heitzer.

Dinsdag 07 juni   9e ANTONIUSDINSDAG
18.00u.

voor de persoonlijk opgegeven intenties.

Zondag 12 juni   TER ERE VAN DE H. ANTONIUS
10.30u.

voor het welzijn van onze parochie.
Albert en Agnes Gillessen-Heitzer;
Wiel Spitz, ouders en schoonouders;
Ernest en Maria Sangen-Vreuls;
Thea Sterk-Verspeek (off);
voor een overledene.

Zondag 19 juni   SACRAMENTSDAG
10.30u.

voor het welzijn van onze parochie.
gestichte jrd. Catharina Cordewiner;
Miets Essers-Hutter (off);
Mia Crombach-Houben (off).

Zondag 26 juni   HEILIG HART VAN JEZUS
10.30u.

voor het welzijn van onze parochie.
gestichte jrd. Piet en Agnes Körver-Sangen.

***********************************************************************************************************
***********************************************************************************************************