Lourdesnoveen van 27 januari t/m 4 februari 2018

In de parochiekerk van St. Petrus-Maria Tenhemelopneming te Chevremont vindt van 27 januari t/m 4 februari de Lourdesnoveen plaats, met dit jaar als thema: ‘Doet wat Hij u zeggen zal.’
Dagelijks (ook in het weekend) ziet het programma er als volgt uit:
18.00 uur, rozenkrans
18.30 uur, gezongen vespers
18.00-18.45 uur, biechtgelegenheid
19.00 uur, H.Mis

1e DAG            zaterdag 27 jan. H.Mis
Tevens presentatie van de Communicantjes van Bs. De Blokkenberg
Priester:  H.E.H. S.W.M. Nevelstein, deken van Kerkrade
Koor:       Gioia

2e DAG             zondag 28 jan. H.Mis
Priester:     Z.E.H. Pastoor Drs. F.L.M.Jongen
Koor:          Le Tre voci
Eregasten: Broederschap St.Sebastianus

3e DAG             maandag 29 jan. H.Mis
Priester:     H.E.H. J. Dautzenberg, deken van Maastricht
Koor:          CMK1912
Eregasten: Schutterij St.Michaël

4e DAG             dinsdag 30 jan. H.Mis.
Priester:     H.E.H. P.L.M. Bronneberg, deken van Gulpen
Koor:          Gemengd Kerkelijk zangkoor St. Caecilia
Eregasten: Erewacht, Biddende Vaders, Biddende Moeders.

5e DAG             woensdag 31 jan. H.Mis

Priester:      H.E.H. Mgr.R.H.M.Maessen, deken van Thorn
Koor:           Dameskoor St.Catharinakerk, Holz
Eregasten:  KAVO 

6e DAG             donderdag 1 febr. H.Mis

Priester:       Z.E.H. Pfarrer Guido Rothheudt van Herzogenrath
Koor:            Chöre St. Marien en St.Gertrud, Herzogenrath
Eregasten:   Parochianen Herzogenrath

7e DAG             vrijdag 2 febr. H.Mis. Feest Maria Lichtmis
14.30 uur,    H.Mis met ziekenzalving i.s.m.de ziekenzorgen Zon en Petrus, Lückerheidekliniek,
Hamboskliniek en andere verzorgingshuizen.
Koor:            Petruskoor
Priester:       Z.E.H. Pastoor H. Kreuwels
19.00 uur     Feest Maria Lichtmis
Priester:       H.E.H. Mgr. W.W.H.G. van Rens, deken van Sittard
Koor:            Rochuskoor uit Spekholzerheide
Eregasten:   Katholieke Bond voor Ouderen

8e DAG             zaterdag 3 febr. H.Mis
Tevens presentatie van de Communicantjes van Bs. De Steltloper
Priester:       Z.E.H. Pastoor H. Kreuwels
Koor:            Familiekoor

9e DAG             zondag 4 febr. Pontificale Hoogmis
Priester:        Z.H. Exc. Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Koor:             Kon. Harmonie St. Philomena en Petruskoor
Eregasten:    St. Catharinagilde

Uw persoonlijke vragen en wensen kunt u op een intentieblad schrijven in de hal van de kerk.

Na de noveenvieringen is de devotiewinkel in de parochiezaal open, waar tevens een nazit met koffie gehouden wordt. Ook zijn daar noveenkaarsen en thuis-paaskaarsen te koop of te bestellen, terwijl men tevens Lourdeswater mee kan nemen.

Als een bijdrage wilt geven voor de bloemen, kan dat in de collectebus achter in de kerk.
Op vrijdag 26 januari kunt tussen 09.00 – 12.00u. bloemen afgeven in de kerk.