Lourdesnoveen 2023

LOURDESNOVEEN Chevremont – Kerkrade, van zaterdag 4 t/m zondag 12 maart.

THEMA: ‘Ga zeggen aan de priesters dat men hier een kapel bouwt’.

18.00u. Rozenkrans.            18.30u. Gezongen Vespers.      19.00u. H.Mis  (óók op zaterdag en zondag)

Na afloop van de H.Mis is er een gezellig samenzijn in de parochiezaal, waar ook een winkeltje is met devotionalia. 
Mis- en gebedsintenties kunnen voor de H. Mis worden afgegeven.


Zaterdag 4 maart
H.Mis, tevens presentatie communicantjes van Bs. ‘De Blokkenberg’ en Bs. ‘De Steltloper’.

Met: pastoor Kreuwels. Koor: Familiekoor.

Zondag 5 maart Pontificale H.Mis met Z.H.Exc.Mgr. Dr.E.de Jong, hulpbisschop van het bisdom Roermond. 
Koor: Young Spirit.  Eregasten: Schuttersbroederschap St.Sebastianus.

Maandag 6 maart H.Mis met H.E.H. J.Dautzenberg, pastoor-deken te Maastricht.
Koor: CMK1912.  Eregasten: Schutterij St.Michaël.

Dinsdag 7 maart H.Mis met Drs. G.A.M. L.Lauvenberg, pastoor-deken te Susteren.
Koor: Kerkelijk Zangkoor  St.Caecilia. Eregasten: Erewacht, Biddende vaders en Biddende moeders.

Woensdag 8 maart H.Mis met Dr.D.Rohling, docent Groot Seminarie Rolduc.
Muziek: KH. St.Philomena met Petruskoor.  Eregasten: KAVO.

Donderdag 9 maart H.Mis met Z.E.H. G. Rothheudt, pastoor te Herzogenrath
Koren: St. Marien en St.Gertrud van Herzogenrath. Eregasten: parochianen Herzogenrath.

Vrijdag 10 maart 14.30u. H.Mis met ziekenzalving i.s.m. ziekenzorgen Zon en Petrus.
Koor: Petruskoor.

Vrijdag 10 maart 19.00u. H.Mis met H.E.H. S. Nevelstein, pastoor-deken te Kerkrade.
Koor: Dameskoor St.Jan uit Hoensbroek. Eregasten: Vrijwilligers van onze parochie.

Zaterdag 11 maart H.Mis met H.E.H. H.Quaedvlieg, vicaris-generaal van het bisdom Roermond
in concelebratie met pastoor A.Caldelas.

Koor: David.  Eregasten: vrijwilligers Bleijerheide/Nulland.

Zondag 12 maart H.Mis met H.E.H.Mgr. R.Maessen, vicaris-generaal van het bisdom Roermond. 
Muziek: Lotte-Sophie en Alain (dwarsfluit) m.m.v. Veron Jongstra.  Eregasten: Caritas 045.