Kerstmis

Er was geen plaats voor het jonge paar, Maria en Jozef, in de herberg. Hoe makkelijk dringt de vergelijking zich op met al die plekken en plaatsen die in onze tijd en samenleving niet of niet meer toegankelijk zijn. Sommige plekken nog slechts met vaccinatiebewijs of recent negatief testbewijs; andere plekken helemaal niet meer. Zowat iedereen zit ondertussen ergens klem. Met zijn of haar vereniging waar van alles en nog wat niet meer kan en mag; her en der op scholen en vooral in de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorgcentra. Mensen die daar werkzaam zijn lopen op hun tenen en velen zitten ziek thuis. De druk op de ketel is enorm en minstens zo groot is het onbegrip en de weerstand bij nogal wat mensen die dit alles niet kunnen en willen plaatsen. De spanning is stevig en zowat iedereen zoekt naar een uitweg uit dit alles. Zelf heb ik geen enkele pretentie om nu eens even te vertellen hoe het wel of niet zit en hoe het wel of niet zou moeten. Ik ben geen viroloog, geen arts, geen politicus, gewoon een priester en ik wil met alle geweld voor iedereen begrip opbrengen voor zover het in mijn macht ligt en ik het krijg opgebracht. Niemand moet van mij verlangen dat ik achter allerlei denkbeelden aan zou rennen. Laten we veel meer ons hart gebruiken en minder blijven hangen in dat wat we allemaal denken en vinden en menen. Het enige waar het mij om te doen is en wat mij te doen staat, is ruimte bieden aan zoveel mogelijk mensen. Ik hoef het niet met iedereen eens te zijn; maar ik blijf proberen eenieder in zijn waarde te laten en te respecteren. Het pasgeboren kind van Bethlehem kwam ter wereld in alleen maar afwijzing en zelfs vervolging. Engelen kwamen er aan te pas die verkondigden: ‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen van goed wil’. Ook mensen kunnen zijn als engelen, immers: mensen van goede wil. Wilt u zo’n mens, zo’n engel zijn voor een ander? Dat wens ik u en ons allen van harte toe; iedereen zonder ook maar één uitzondering: Mensen van goede wil te zijn, om te helpen échte vrede te doen ontstaan. Niet wachten op anderen, op ‘ze’, maar zelf een eerste stap zetten in de richting van die vrede.
In die zin wens ik u allen namens pastoor Kreuwels, pastoor Caldelas, diaken van de Laarschot en diaken Houtema,
een Zalig en Gezegend Kerstfeest.  Deken S. Nevelstein

Geplaatst in nieuws.