Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Met ingang van 26 september, is het Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia, na een welverdiende vakantie, begonnen aan de tweede helft van dit jaar met de wekelijkse repetities en het opluisteren van de H. Missen. Afgelopen periode heeft het koor met regelmaat, en dan vooral op de kerkelijke feestdagen, acte de présence gegeven. Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering, heeft voorzitter Jan Douven het voorzitterschap overgedragen aan Karina Wetzelaer. Als zanger blijft hij actief in het koor. Jules Huppertz heeft ook aangegeven dat hij geen deel meer uit zal maken van het bestuur. Als zangers kunnen we hen beiden niet missen. “Heren, bedankt voor jullie inzet voor ons koor”.
De overige bestuurstaken worden ingevuld door Marian Kemmerling, Florima Hekkens en Ad Kil.
Zaterdag 16 september luisterden enkele leden van het koor de dialectmis in de Vredeskapel op. 1 oktober vindt/vond om 11.00u de opluistering plaats van de H.Mis in de Lambertuskerk. Verder is het koor te beluisteren op zondag 15 oktober, op woensdag 1 november tijdens de Allerheiligenviering en op zondag 5 november tijdens het Allerzielenlof.
Op zaterdag 11 november wordt om 10.00u het carnavalsseizoen geopend en vindt op zondag 26 november de viering plaats van St. Caecilia, het patroonsfeest met huldiging van de jubilarissen.
In december vindt opluistering plaats op zondag 10 december en zondag 24 december tijdens de Nachtmis. Dit alles staat onder leiding van dirigent Peter Hensgens en de orgelbegeleiding is in handen van Rob Peters.

 

Geplaatst in nieuws.