Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Programma 

Programma 
  
  

Elke dinsdag repeteert het koor van 20.00 uur tot 22.00 uur in het repetitielokaal “Moscou” onder de kerk,
o.l.v. dirigent Peter Hensgens.

Vaste organist is Rob Peters. U bent nog geen lid? U zingt graag in een ontspannen sfeer?
Kom eens vrijblijvend luisteren op dinsdagavond in ons repetitielokaal of neem contact op met één der (bestuurs)leden.
En…. zingen is tweemaal bidden.

 

 

Bij Bisschop Wiertz in de tuin…..
bij bisschop Wiertz