Jos van de Pas 40 jaar misdienaar

Op zondag 17 oktober 2021 willen wij, tijdens de Heilige Mis om 11.00 uur in de H. Petrus – Maria Tenhemelopnemingkerk te Chevremont, extra feestelijk stilstaan bij het feit dat Jos van de Pas zijn 40-jarig jubileum viert als misdienaar.
Tevens jubileert Jos omdat hij 40 jaar lid is van de misdienaars en acolietenvereniging AKO.
Jos is een uitstekend misdienaar en dat hij heel veel ervaring heeft uit zich in het feit dat Jos graag aangesproken wordt als ‘hulppastoor’. We mogen met trots vermelden dat Jos die titel ook echt verdient. Hij helpt de pastoor en de diaken altijd bij de voorbereiding van de H. Mis. Zo zorgt hij dat de liturgische kleding steeds perfect zit.

Heel bijzonder is het om te vermelden dat Jos, in het verleden,  reeds kerkelijk onderscheiden is met de pauselijke onderscheiding “Bene merenti” de orde die uitgereikt wordt aan zeer verdienstelijke personen in de kerk.

In 2018 werd Jos uitgeroepen tot Prins Carnaval van de Ako en regeerde hij dat carnavalsseizoen, vrijwel zeker als eerste prins in Limburg met het syndroom van Down, over het rijk van de AKO.

We zijn met z’n allen heel trots op Jos en wij hopen dat hij tot in lengte van dagen lid mag blijven van de AKO en als zodanig ook de H. Mis zal blijven dienen. Aansluitend aan de H. Mis op zondag 17 oktober, is er gelegenheid om Jos te feliciteren. Daarbij zal de passende tussenafstand gerespecteerd worden.

Voor Jos en voor ons allen zou het geweldig zijn als tijdens deze viering velen aanwezig zullen zijn.

U bent daarom van harte welkom!

Diaken Pieter

 

Geplaatst in nieuws.