Jaarstukken 2020

Het financiële overzicht van 2020 over de parochies St. Lambertus, H.Catharina, Petrus/Maria Tenhemelopneming, H.Hart van Jezus, Blijde Boodschap, Jozef en Norbertus werd door het bisdom goedgekeurd. Er is een tekort van € 24.850,- over dat boekjaar terwijl we over 2019 een overschot hadden van bijna € 6.000,-
E.e.a. is heel duidelijk gerelateerd aan de coronamaatregelen. Het moge duidelijk zijn dat de effecten van de coronapandemie over dit lopende boekjaar 2021 eveneens negatief zullen zijn. Wij worden, evenals vele horecagelegenheden en andere sectoren, stevig geraakt door de consequenties van deze pandemie. Het tekort kon beperkt blijven dankzij de welwillende extra bijdragen die we mochten ontvangen. Van harte wil ik u vragen om ons ook dit jaar te ondersteunen voor zover dat in uw macht ligt.

 

Geplaatst in nieuws.