Stichting kruisen en kapellen

Deze stichting is nauw verbonden met het Bisdom Roermond en als overkoepelende organisatie sinds 1954 actief betrokken bij de zorg voor kruisen en kapellen in Limburg. Een van de doelstellingen is het adviseren en stimuleren van plaatselijke groeperingen en particulieren. Denk bijvoorbeeld aan raadgeving op het gebied van restauratie en onderhoud, en het geven van advies bij onder andere het oprichten van een kruis of kapel. De SKKL heeft een uitgebreid archief en biedt daardoor de mogelijkheid om naar een bepaald(e) kruis of kapel onderzoek te doen. De stichting onderhoudt een uitgebreid netwerk binnen de provincie. In elke regio hebben  bestuursleden hun “aandachtsgebied”. Voor opmerkingen en raad kan iedereen terecht bij het bestuurslid dat voor een bepaalde plaats verantwoordelijk is. In de Regio Parkstad is voor de plaatsen Kerkrade en Landgraaf dhr. Toon Janssen de contactpersoon, bereikbaar via telefoon 045 541 37 94 of e-mail janssen.toon@ziggo.nl

Voor vragen op het gebied van kruisen en kapellen kunt u dus bij hem terecht. Ook bij  feestelijke activiteiten rond kruisen en kapellen kunt u contact met hem opnemen. Het is mogelijk om t.b.v. het kwartaalblad “Kapellen en Kruisen” artikelen bij hem aan te bieden welke aandacht geven aan de feestviering.