Groenvoorziening kerk Haanrade

Inwoners van Haanrade hebben gemerkt dat de tuin rondom de H. Hart van Jezuskerk aldaar er nogal belabberd bij lag. Ondertussen hebben een aantal omwonenden, directe buren en overburen, de handen uit de mouwen gestoken en zijn aan de slag gegaan. Opmerkelijk ook dat er een gezin bij betrokken is waarvan de leden helemaal geen Christenen zijn maar desondanks respect hebben voor hun leefomgeving en de kwaliteit daarvan en zich daar ook met hand-en-span-diensten voor willen inzetten. Zelfs hebben deze mensen het rondbrengen van parochieblaadjes op zich genomen; daar waar we geen vrijwilligers uit de eigenlijke doelgroep kunnen vinden. We zijn daar natuurlijk erg gelukkig mee en dankbaar voor. ‘Geen woorden maar daden’. Daar kunnen we misschien nog wel wat van leren. Ook vanuit de gemeente is er aandacht en zorg voor deze problematiek en van daaruit zal eveneens gekeken worden naar oplossingen. Ook daarvoor onze dank en erkentelijkheid.

Geplaatst in nieuws.