Parochie H. Lambertus

De opnames zijn gemaakt door dhr. R. Luthart en het klokgelui is te horen na 38 seconden. De reportage start met een aantal afbeeldingen.

Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade

 

Telefonisch bereikbaar: 045 545 22 38

E-mail:
kantoor.lambertus@pfkrd.nl

Pastoraal team:
Deken S. Nevelstein,  045 545 22 38       deken.nevelstein@gmail.com

Pastoor H. Kreuwels, 045 567 18 70        hanskreuwels@gmail.com
Diaken P.vd. Laarschot, 045 522 52 01   diaken.vandelaarschot@pfkrd.nl

Parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website:
webmaster@pfkrd.nl

Wij staan u graag te woord op:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00u.

U kunt bij ons terecht voor:

  • aanvragen doopbewijs,
  • informatie over de kerkbijdrage,
  • parochienieuws/parochieblad,
  • opgave van misintenties,
  • zomaar een praatje.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie wordt gebeden. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 25,00.

De misintenties van Parochie Bleijerheide / Nulland worden vanaf 1 januari gelezen
in de Lambertuskerk.

Team parochiekantoor H. Lambertus.