Parochie H. Antonius van Padua – H. Maria Goretti, Bleijerheide en Nulland

Parochiekantoor H. Antonius van Padua – H. Maria Goretti, Bleijerheide en Nulland
Henri Jonasplein 1
6462 CR Kerkrade

Wij staan u graag te woord op maandagochtend van 10.00 tot 11.00u.
Het parochiekantoor is dan ook telefonisch te bereiken via 045 545 23 79
Buiten het spreekuur is het parochiekantoor via e-mail te bereiken: bleijerheide@outlook.com 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties wat betreft het Parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website:
webmaster@pfkrd.nl

U kunt bij ons terecht voor:

  • informatie over meedoen aan  de kerkbijdrage,
  • parochienieuws/parochieblad,
  • opgave van misintenties,
  • zomaar een praatje.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 25,00.

Team parochiekantoor ‘Bleijerheide en Nulland’