Opheffing Dameskoor St. Catharina Holz

Op initiatief van de toenmalige en onlangs overleden pastoor Jozef Mekel, werd het koor in oktober 1974 opgericht. De eerste opzet was het opluisteren van begrafenissen. In de loop der jaren kwamen daar de kerkelijke feestdagen bij, alsmede huwelijksmissen en jubilea. Bij de oprichtingsbijeenkomst kon pastoor Mekel destijds negentien dames verwelkomen. In oktober 2014 mochten we ons 40-jarig jubileum vieren. Vanwege het geringe verloop in de afgelopen veertig jaar, is het aantal koorleden stabiel gebleven en zijn er op dit moment nog 20 zingende leden. Het koor staat sinds 1 september 1982 onder leiding van Michaëla Thomas-Scheren.

 

Na 47 jaar heeft het bestuur van het dameskoor St. Catharina Holz, in samenspraak met de leden en dirigente, met pijn in het hart moeten besluiten het koor op te heffen. Door de coronamaatregelen, te weinig leden en gezien de leeftijd van een groot aantal leden was voortzetting van het koor niet meer mogelijk. De kwaliteit van de koorzang kwam in het gedrang en dat is niet de bedoeling. Op zondag 10 oktober viert het dameskoor voor het laatst haar 47ste Sjtieftoengsdaag in de H. Mis van 09.45 uur, waarbij het koor de mis niet opluistert. Aansluitend vindt in het Catharinahoes een afsluitend samenzijn plaats. We bedanken de geestelijken en alle parochianen die ons in al die jaren hebben gesteund en gewaardeerd.