Dameskoor St. Catharina Holz

Op initiatief van de toenmalige en onlangs overleden pastoor Jozef Mekel, werd het koor in oktober 1974 opgericht. De eerste opzet was het opluisteren van begrafenissen. In de loop der jaren kwamen daar de kerkelijke feestdagen bij, alsmede huwelijksmissen en jubilea. Bij de oprichtingsbijeenkomst kon pastoor Mekel destijds negentien dames verwelkomen. In oktober 2014 mochten we ons 40-jarig jubileum vieren. Vanwege het geringe verloop in de afgelopen veertig jaar, is het aantal koorleden stabiel gebleven en zijn er op dit moment nog 20 zingende leden. Het koor staat sinds 1 september 1982 onder leiding van Michaëla Thomas-Scheren.