Communie

In de maand mei zullen we de Eerste Heilige Communie vieren van tientallen jongens en meisjes uit onze parochies en daarbuiten. Maandenlang werden ze daarop voorbereid door pastoor Kreuwels, Tiny Pluijmen en Marlies Lindelauf evenals anderen die hand-en-span diensten verleenden. We hebben gemerkt dat deze kinderen écht openstaan voor hetgeen die H. Communie is in ons geloof: Jezus Zelf. Soms tot verbazing van de eigen ouders die de voeling daarmee kwijt zijn geraakt ook al kunnen ze daar weinig of niets aan doen. Zelfs bij de ouders merken we soms dat ze geraakt worden door dat wat er gebeurt in de voorbereidende vieringen, bij een presentatiemis of op een dag als Palmzondag. Ook het gevoel en de ervaring ‘samen’ gemeenschap te vormen en ‘Kerk’ te zijn in een tijd waarin velen ook thuis naast elkaar op de bank zitten, weinig tot niet met elkaar praten, maar wel op hun mobieltje met ik-weet-niet-wie-of-wat bezig zijn. ‘Communie’ betekent ‘Gemeenschap’ en daar zullen we toch echt veel en veel meer energie in moeten gaan steken, zeker in het belang van onze kinderen en jongeren. We wensen de communicantjes van harte proficiat met deze grote dag in hun leven!    

Deken S. Nevelstein

Geplaatst in nieuws.