Bijzondere vieringen

Vieringen Goede Week.
Als voorbereiding op de heilige dagen van de Goede Week vindt een
Boeteviering plaats.

WITTE DONDERDAG  zijn ALLE PAROCHIANEN en heel bijzonder ook ALLE VRIJWILLIGERS van de verschillende parochies van onze Federatie van harte uitgenodigd in de kerk van Chevremont.

GOEDE VRIJDAG is om 15.00 uur de KRUISWEG in alle vier de kerken.

PAASZATERDAG
zal om 20.30 uur de PAASWAKE  in de H. Lambertuskerk worden gevierd. 

 

****************************************************************************************************************

Koningsdag, 27 april in de H. Lambertuskerk om 09.45 uur.
Oecumenische gebedsdienst opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en de Politiekapel.

****************************************************************************************************************