Bijzondere vieringen

Vieringen Goede Week.
Als voorbereiding op de heilige dagen van de Goede Week is er een

Boeteviering op donderdag 22 maart om 19.00 uur in de kerk van Chevremont. Tijdens deze viering voor alle parochies van onze Federatie is er ook de gelegenheid het Sacrament van de Verzoening te ontvangen.
De ‘heilige drie dagen’ beginnen vervolgens op donderdagavond, als wij in de viering van het Laatste Avondmaal de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie mogen vieren.

WITTE DONDERDAG 29 maart zijn ALLE PAROCHIANEN en heel bijzonder ook ALLE VRIJWILLIGERS van de verschillende parochies van onze Federatie van harte uitgenodigd om in de kerk van Chevremont, dit Sacrament van de éénheid samen te vieren. Aanvang 19.00 uur. De Mis zal worden opgeluisterd door verschillende koren, met de misdienaars, acolythen en lectoren van de verschillende parochies en met de voetwassing van twaalf parochianen, die onze gemeenschap vertegenwoordigen. Aansluitend aan deze H. Mis er een AGAPÈ,  een feestelijk samenzijn, waartoe wij een ieder willen vragen iets mee te nemen om te eten of te drinken. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Met de bijdrage van een ieder willen we in een feestelijke Agapè (‘vriendenmaal’) vieren dat aan de Kerk het priesterschap is gegeven, zowel aan de priesters alsook in het algemene priesterschap, aan alle gedoopten.
Het Allerheiligst Sacrament wordt ná de Plechtige Eucharistie naar de dagkapel gebracht waar tot ’s morgens acht uur AANBIDDING is.

Let wel: de HELE NACHT willen wij proberen bij Hem te blijven die zich geheel aan ons heeft willen geven. Op de invulformulieren die in de kerken worden opgehangen kan men aangeven welk half uur (of langer) men voor deze Aanbidding beschikbaar is.

GOEDE VRIJDAG 30 maart is om 15.00 uur de KRUISWEG in alle vier de kerken. Tevens is er een kruisweg door de straten van Kerkrade, van wegkruis naar wegkruis. Aanvang eveneens 15.00 uur bij de Lambertuskerk. Om 19.00 uur is de Herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus in de St. Catharinakerk Holz.

PAASZATERDAG 31 maart
zal om 20.30 uur de PAASWAKE  in de H. Lambertuskerk worden gevierd. Ook deze viering is net als de vieringen van donderdag- en vrijdagavond, bedoeld voor álle parochianen van onze Federatie. Het St. Caeciliakoor zal deze plechtige Paaswake opluisteren, terwijl de Vormelingen van dit jaar in deze Mis hun doopbeloften zullen hernieuwen. Wij hopen met vele parochianen deze voornaamste dagen van ons geloof te mogen vieren.  Het pastorale team.

 

***********************************************************************************************************************

Antoniusnoveen

Thema:  ONZE VADER.

1e dag, dinsdag 17 april 19.00 uur.
Opening Noveen. “Onze Vader, die in de hemel zijt,”
* Z.E.H. Pastoor H.Kreuwels en H.E.H. Deken S.Nevelstein;

* Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia, o.l.v. Peter Hensgens en orgelbegeleiding van Huub Van de Wall;
* Diakens: P.v.d. Laarschot en D.Houtema.

 

2e dag, dinsdag 24 april om 19.00 uur.  “Uw naam worde geheiligd,”
* H.E.H. Deken S.Nevelstein;

* Volkszang, orgelbegeleiding van H.Winckels;
* Ziekenzalving.

 

3e dag, dinsdag 1 mei om 19.00 uur.     “Uw rijk kome,”
* Z.E.H. drs. I. Krewinkel;

* Politiekapel Kerkrade o.l.v. Henk Haan.

 

4e dag, dinsdag 8 mei om 19.00 uur.   “Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,”
* H.E.H. Pastoor Dr. G. Rotheudt Herzogenrath;

* Gospelkoor Gioia Landgraaf, o.l.v. Louk Kockelkoren.

 

5e dag, dinsdag 15 mei 19.00 uur.     “Geef ons heden ons dagelijks brood,”
* H.E.H. Deken J. Dautzenberg Maastricht;

* Le Tre Voci, Holz;
* Diakens P.v.d.Laarschot en D.Houtema.

 

6e dag, dinsdag 22 mei om 19.00 uur. “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,”
* Z.H.E. Mgr. W. Wiertz Hulst;

* Schola Gaudens Gaudebo Landgraaf, o.l.v. Jaap Dekker;
* Diakens M.Cuvelier en D.Houtema.

 

7e dag, dinsdag 29 mei om 19.00 uur.  “En breng ons niet in beproeving,”
* Z.E.H. Pastoor H.Intrau Merkstein;

* Petre et Paule Landgraaf, o.l.v. Pavlina Heckmanns-Ognianova.

 

8e dag, dinsdag 5 juni om 19.00 uur.  “Maar verlos ons van het kwade.”
* H.E.H. Deken lic. drs. H. Bouman Heerlen;

* Dameskoor Catharina Holz o.l.v. M.Thomas-Scheren;
* Diakens M.Cuvelier en D.Houtema.

 

9e dag, dinsdag 12 juni 19.00 uur, sluiting Noveen.     “Onze Vader/Antonius”
* Z.E.H. Pastoor drs. F.Jongen  Landgraaf en H.E.H. Deken S. Nevelstein;

* Mannenkoor David Spekholzerheide, o.l.v. Jan Gouders;
* Diakens: P. v.d. Laarschot en D.Houtema.

 

****************************************************************************************************************

Koningsdag, 27 april in de H. Lambertuskerk om 09.45 uur.
Oecumenische gebedsdienst opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en de Politiekapel.

****************************************************************************************************************