Mis met het koor “Anastasis”

Op zondag 11 juni om 11.00u. ondersteunt het Slavisch – Byzantijns koor “Anastasis” de liturgie tijdens de H. Mis in de Lambertuskerk aan het Kerkplein 8 te Kerkrade.  Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een Koor dat gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Deze gezangen ademen een geest van gebed en mystiek.
De liturgie van de Oosterse Kerk laat je binnengaan in een heilige ruimte en laat je daarbij Gods aanwezigheid ervaren.
Al zingend bidt het Koor mee, in dialoog met de priester.  De H. Mis wordt vrijwel geheel gezongen door de priester en het koor, zoals dat in de orthodoxe kerken in Oost-Europa gebruikelijk is.
De celebrant in de H. Mis is emeritus-pastoor Frans Delahaye uit Maastricht.
Wij hopen dat velen deze zeer bijzondere dienst komen meevieren.
Het koor heeft 36 leden en wordt geleid door dirigent Harry Custers.

zie ook: www.koor-anastasis.nl

Geplaatst in nieuws.