Stadsprocessie en Frühschoppen

Zondag 18 juni vindt de jaarlijkse stadsprocessie plaats waarin jong en oud op een mooie manier samenkomen om getuigenis van hun geloof af te leggen. Vorig jaar werden we blij verrast door het spontane bezoek van onze zieke bisschop Harrie Smeets die in de St. Lambertuskerk te H. Mis heeft bijgewoond. Hij heeft toen een hele groep Oekraïnse vluchtelingen toegesproken en daarna ook nog met hen allen apart kunnen spreken. Dit jaar vertrekt de Processie vanaf de kerk van Chevremont om 09.30u. Rond 11.00u. hopen we dan bij de St. Lambertuskerk aan te komen alwaar de H. Mis wordt gevierd. Aansluitend is er op het Kerkplein ‘Frühschoppen’ met een hapje en een drankje en een gezellige muzikale omlijsting. M.n. in de coronatijd hebben we gevoeld hoe kostbaar het is om de zegen van God in de H. Hostie, de werkelijke aanwezigheid van Jezus in een klein stukje brood, te vragen voor onze stad en met name de mensen die hier leven met elkaar delen. Met slechts een tiental mensen zijn we toen door de straten getrokken, gewoon over de stoep, geen vergunningen, geen toeters en bellen, gewoon de essentie: Jezus die met ons meetrekt en ons zegent. Natuurlijk zijn we ontzettend dankbaar dat het nu ook weer kan met al die toeters en bellen eromheen. Het is immers een groot feest van ons geloof en we willen Jezus met de grootst mogelijk eerbied en respect vergezellen en ontvangen in onze straten maar vooral in onze harten.
Van harte welkom bij onze stadsprocessie, bij dit feest van ons geloof.
Deken Steph. Nevelstein

Mis met het koor “Anastasis”

Op zondag 11 juni om 11.00u. ondersteunt het Slavisch – Byzantijns koor “Anastasis” de liturgie tijdens de H. Mis in de Lambertuskerk aan het Kerkplein 8 te Kerkrade.  Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een Koor dat gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Deze gezangen ademen een geest van gebed en mystiek.
De liturgie van de Oosterse Kerk laat je binnengaan in een heilige ruimte en laat je daarbij Gods aanwezigheid ervaren.
Al zingend bidt het Koor mee, in dialoog met de priester.  De H. Mis wordt vrijwel geheel gezongen door de priester en het koor, zoals dat in de orthodoxe kerken in Oost-Europa gebruikelijk is.
De celebrant in de H. Mis is emeritus-pastoor Frans Delahaye uit Maastricht.
Wij hopen dat velen deze zeer bijzondere dienst komen meevieren.
Het koor heeft 36 leden en wordt geleid door dirigent Harry Custers.

zie ook: www.koor-anastasis.nl

Eerste H. Communie

In mei zullen de volgende kinderen de E. H.Communie ontvangen:

Op zondag 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk – Holz:

Bs. ‘ST. URSULA’
Dean Samulski, Sef Deckers, Tess Orbons, Evy Bemelen, Bram Rinkens, Noud Savelsberg, Elyse Paulissen, Jippe Op den Kamp,
Sophie Mielnik, Celine Heijen, Ise Hanneman, Finn Hocks, Dané Dirks, Valentijn Keulen, Noud Essers, Liam Van den Broek,
Lenn Swinckels.

Bs. ‘DE DIABOLO’
Danique Thijssen, Chasey Boxma, Gitana Bouwens, Liv Mathissen, Noud Wijshoff, Niek Evers, Duncan Hougardy.

Op Hemelvaartsdag 18 mei 10.30u. te Chevremont:

Bs. ‘DE BLOKKENBERG’
Levi Kokkelkorn, Finn Hendriks, Brent Straetemans, Liv Koppers, Kyona Romans, Lotte Szendi, Dianne Smeets, Dani Schurgers, Amore Caccamese.

Bs. ‘DE STELTLOPER’
Mila Schäfers, Lenz Mobers, Fenna Gelderland, Daeley Jongen, Jaijden Windster, Benthe Somers.

SBO. ‘MGR.HANSSEN’
Lynn Houtvast.

Op Hemelvaartsdag 18 mei 10.30u. in de Lambertuskerk:

Bs. ‘BLEIJERHEIDE’
Bart Strüver, Dean Hellemons, Noah Herren, Fleur Senden, Emma Crestani, Vayenna de Bruijn, Raf Giesen,
Aimy-vajen Mevissen, Daan Mevissen,
Ryan Bisschops.

OBS. DE SCHATKIST
Milan Heijnen, Jonas Duchatsch, Dolf Rouwet, Gio Schaufeli, Milena-Mae Karner, Jett Kochen, Milana Conraads,
Menso Conraads, Mano Conraads,
Ché Rohs, Jamiro Rebergen, Liam Lindeboom.

Bedevaart naar Kevelaer

Woensdag 21 juni zal de dekenale bedevaart naar Kevelaer na een corona-onderbreking van ene paar jaar weer plaatsvinden. We zijn zeer verheugd dat we samen met de parochies van Kerkrade-West deze mooie gelegenheid tot bezinning weer kunnen oppakken.
Het programma van deze bedevaart is als volgt:

Aanwezig zijn bij de Lambertuskerk om 07.30u. Vertrek is om 07.45u. richting kerk Chevremont aan de Nassaustraat alwaar vertrokken wordt om 08.00u.

*10.15u. Na aankomst gezamenlijke processie naar de genade-kapel. Aansluitend gelegenheid voor koffie e.d.

*11.30u. Plechtige Pelgrimsmis in de Basiliek (grote kerk).

*12.30u. Bidden van de Grote of de Kleine Kruisweg.

*13.15u. Middagpauze. Vrije invulling.

*16.15u. Plechtig Lof met zegen van het Allerheiligste in de kaarsenkapel. 

*17.30u. Vertrek van de bus naar Kerkrade.

*19.30u. Verwachte aankomsttijd in Kerkrade. 

De kosten voor de bus bedragen € 22,50 en deze kunnen worden voldaan bij aanmelding. U kunt zich aanmelden via het parochiekantoor van de
H. Lambertus, Kerkplein 8 tijdens kantooruren tussen 10.00 en 14.00u. Woensdag is gesloten.  

Van harte willen we u uitnodigen om met ons op bedevaart te gaan naar het mooie Kevelaer, een plaats waar de devotie tot de Moeder van God, Maria, al een aantal eeuwen is gevestigd. Een plaats waar nog steeds enkele honderdduizenden pelgrims ieder jaar naar toe trekken. 

Pasen

Het woord komt van het Hebreeuwse ‘Pesach’ letterlijk vertaald met ‘sloeg over’, hetgeen zoiets betekent als ‘doortocht’ en natuurlijk een verwijzing is naar de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Een nieuw begin. Bevrijding uit de slavernij. Opstaan wanneer je terneer geslagen bent. Nieuw leven. Geen wonder dat dit het allergrootste feest is dat het Joodse volk kent. Het allergrootste feest ook voor de 2 1/2 miljard Christenen op de hele wereld. Toekomst – Nieuw Leven  – Een Nieuwe Start. Hoeveel mensen verlangen daar niet naar? Hoeveel mensen hunkeren er niet naar? In de natuur zien we het in iedere lente gebeuren. De dorre en wat doods aandoende natuur explodeert in nieuw leven. Langer daglicht, weelderig groen, overal bloemen, de heerlijkste geuren op het bedwelmende af. De geboorte van lammetjes haalt zelfs de kranten en hoe je het ook keert of draait: Dit doet ons mensen goed. Hoezeer is er dat diepe verlangen in ons dat er een toekomst kan bestaan waarin nooit meer een einde komt aan zo’n lente, aan dat nieuw leven. In ons geloof is de opstanding uit de doden van Jezus; Zijn Verrijzenis een definitief einde van de dood. Niet alleen voor Hemzelf maar voor alle mensen die Hem toelaten. Immers; Hij zal niemand dwingen om Hem te volgen en niemand zijn vrijheid ontnemen. De vrijheid die Hij evenwel geeft is eeuwig en voorgoed. Een illusie? Een zoethoudertje om de moeilijke, intens verdrietige en verschrikkelijke zaken van ons leven te verdringen? Een achterhaalde poging om een antwoord te geven op vragen waarop volgens sommigen geen antwoord bestaat? Dat mag iedereen voor zichzelf beantwoorden. Voor mij is dit Nieuwe Leven, deze Verrijzenis uit de doden, helemaal echt en waar. ‘Ik geloof’; zo zeg ik met hart en ziel dat Jezus aan het kruis is gestorven en op de derde dag is verrezen uit de doden. Voor mij en voor alle mensen zonder uitzondering. Van harte wens ik u allen alleen maar het goede en vooral de kracht om zich te kunnen open stellen voor deze grootste macht in het universum die sterker is dan de dood: De Liefde van God die in Jezus de dood heeft overwonnen. 

Namens Pastoor Hans, diaken Din en diaken Pieter en ons Kerkbestuur wens ik U een Zalig en Gezegend Paasfeest toe

150 jaar KKM St. Lambertus

Op Eerste Paasdag zal het Koninklijk Mannenkoor Sint Lambertus de Hoogmis om 11.00u. in de dekenale St. Lambertuskerk verzorgen. Dit als opmaat van de viering dit jaar van het 150-jarig jubileum van dit illustere koor. Het zal derhalve een bijzonder feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus uit de doden zijn. Een viering waarin we van harte ons geloof in de Opgestane Heer mogen vieren en belijden. Welkom!  

 

H. MIS KATHEDRAAL LUIK
Zondag 23 april zal deken Nevelstein de Hoogmis opdragen in de St.  Pauluskathedraal in Luik. Deken Wers van Luik, zal hierbij concelebreren. Aanleiding is het 150-jarig bestaan van ons Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Ze brengen een dag een bezoek aan hun patroonheilige St. Lambertus waarvan de relieken in een zilveren schrijn in deze kathedraal worden bewaard. De H. Mis begint om 14.30u. in de betreffende St. Pauluskathedraal, adres: Cathedral 102, 4000, Liège.
Uiteraard is de viering voor iedereen toegankelijk.

Parochies fuseren

Reeds 7 jaren werken de parochies in dit gedeelte van Kerkrade nauw samen en de laatste 2 jaar maken daar ook de parochies van Bleijerheide en Nulland deel van uit. Voor dit hele gebied is er één kerkbestuur en één pastoraal team bestaande uit twee priesters, pastoor Kreuwels en pastoor-deken Nevelstein en één diaken, Pieter van de Laarschot. Diaken Din Houtema is met welverdiend emeritaat hoewel we best nog wel eens een beroep op hem mogen doen. Bij de bisschop is nu het verzoek neergelegd om de 8 parochies te fuseren tot één parochie die dan de naam draagt van Sint Lambertus van waaruit alle andere parochies ooit zijn gesticht. U, als betrokken parochianen, zult daar vrijwel niets van merken; het functioneert nu al jaren als één geheel. Juridisch, administratief en qua boekhouding is dit evenwel voor het kerkbestuur een enorme vermindering van werkdruk. Die verminderde werkdruk komt alleen maar ten goede aan de zorg en aandacht die naar de concrete mensen uitgaat en dat is en blijft de kern en het hart van ons bestaan als kerkgemeenschap. 

Volgens het kerkelijk recht moet de geloofsgemeenschap hierin gehoord worden middels een zogenaamde hoorzitting. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart om 19.30u. in de kerk van Chevremont, Nassaustraat 37. Bij deze hoorzitting wordt uitleg gegeven over de gang van zaken en wat dat concreet betekent. De avond duurt tot 21.00u. Van harte welkom.

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade

100 jaar Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Zondag 20 november vierde ons kerkelijk zangkoor zijn eeuwfeest en het jaarlijkse patroonsfeest al is het een jaar later vanwege de coronaperikelen. Jubilarissen waren Klaar Latten en Huub Van de Wall (50 jaar lid), Jan Douven (40 jaar secretaris), Louise Bierman en Miep Houtema (25 jaar lid) en Luciënne Paffen (12,5 jaar lid). Jan Douven werd daarenboven door deken Nevelstein onderscheiden met ‘Pro Ecclesia Rodensis’, opgespeld door diens dochter Francien voor zijn vele verdiensten voor dit koor dat een jaar of 8 geleden flink werd versterkt na een fusie met twee andere koren. Huub Van de Wall bespeelde voorafgaande aan de H. Mis op prachtige wijze ons mooie orgel. De viering zelf werd opgeluisterd o.l.v. Peter Hensgens en met Rob Peters aan het orgel. De uitvoering was wederom prachtig en hartverheffend – ‘sursum corda’. Na de H. Mis vond in de Hof van Gaia een feestelijke middag plaats met een uitstekende maaltijd en een muzikale bijdrage door een aantal dames o.l.v. Tjeu Wetzeler. Het was een alleszins zeer mooie en hartelijke viering van dit eeuwfeest en patroonsfeest. Het pastorale team en het kerkbestuur wil het koor namens onze hele geloofsgemeenschap in Kerkrade uitdrukkelijk danken voor hun geweldige inzet gedurende zovele jaren. Niet alleen in de dekenale kerk St. Lambertus maar ook in de andere kerken waar de gefuseerde koren ontstaan zijn en eveneens bij vreugde en verdriet God en mensen hebben gediend met hun mooie gezangen en hun gezongen gebeden. 

Van Harte Proficiat en héél véél dank aan deze bijzondere dames en heren van ons mooie koor!   

Deken S. Nevelstein

Activiteiten Vredeskapel – mei

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – open voor iedereen.
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. SAMEN willen we zingen en bidden a.d.h.v. liederen,  teksten, meditaties en voorbeden voor de VREDE in de wereld m.n. in de Oekraïne.

INLOOPOCHTENDEN voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u. op 10 en 24 mei.

Van harte welkom.

LECTIO-DIVINA AVOND: dinsdag 2 mei van 18.45 – 20.15u. in het klooster. Op deze avond zullen we samen de video bekijken van de Kleine Zusters van de H. Jozef in Heerlen die vertellen over hun werk/roeping en deze nabespreken. Iedereen is van harte welkom!

FATIMA GEBED voor VREDE op 13 mei.
Zoals elk jaar willen we samen de rozenkrans bidden en stilstaan bij de Boodschap van Fatima voor deze tijd. Maria nodigt ons uit tot bekering en spoort ons aan te bidden voor VREDE en de bekering van Rusland, en wel op zaterdag 13 mei na de Avondmis (rond 19.45u.) in de Vredeskapel.  U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

“VELE HANDEN MAKEN SCHOON WERK”.
Nog steeds zijn vrijwilligers welkom om mee te helpen bij het schoonhouden van de Vredeskapel en aangrenzende ruimtes. Elke 2e dinsdag van de oneven maand, dinsdag 9 mei van 18.30 – 20.00u.