Aktie Kerkbalans 2022

Ieder jaar vindt de Aktie Kerkbalans plaats in de Nederlandse Kerkprovincie en dus ook in het Bisdom Roermond en het Dekenaat Kerkrade en zijn verschillende parochies. Het woordje balans geeft evenwicht aan. Evenwicht tussen uitgaven en inkomsten. Welnu: die balans is in de meeste kerken en parochies en helaas ook in Kerkrade ver te zoeken. De inkomsten lopen stevig achter op de uitgaven. Het jaar 2021 stond volledig in het teken van COVID-beperkingen, Lock down en alles wat daaromheen bestaat. Veel minder mensen mochten onze kerken bezoeken en dus is er een steile achteruitgang van misintenties, collectegelden en ook de gezinsbijdragen laten te wensen over. Op 31 december kreeg ik een overzicht van de tussenstand; de maand december was nog niet verwerkt. Het tekort over het boekjaar 2020 bedroeg voor de parochiefederatie € 32.346,85 en voor 2021 € 61.867,31. Bij dat laatste moet wel vermeld worden dat we in 2021 geen huurinkomsten van de beide huizen bij de Blijde Boodschapkerk meer hadden. De parochie Bleijerheide die vanaf 1 januari 2021 is toegevoegd heeft daar bovenop nog een tekort van € 45.121,33. Dat betekent dat alles bij elkaar het tekort € 106.988,64 beloopt. De aankondiging van de sluiting en verkoop van de kerk aldaar kan en zal dan ook niemand verbazen evenals de aangekondigde sluiting en verkoop van de kerk in Haanrade. Van harte zou ik een beroep willen doen op allen die helemaal niet meedoen met de kerk/ of gezinsbijdrage maar die het toch jammer zouden vinden als over een x-aantal jaren zelfs de Lambertuskerk in de uitverkoop moet. Of anders gezegd: dat er nog maar één of helemaal geen priester meer beschikbaar kan zijn voor deze 8 parochies tussen Eygelshoven en Kohlscheid. Op de plek van de Jozef en Norbertuskerk staat een torenflat met woningen; op de plek van de Maria Gorettikerk staat ‘Kling Nullet’. Zou zo maar kunnen dat er op de plek van de Lambertuskerk de zoveelste residentie voor bejaarden gebouwd wordt. ‘Residentie Sint Lambertus’; waar 10 eeuwen een kerk heeft gestaan? Als de dalende lijn niet wordt omgebogen en minstens in BALANS komt te staan.
Deken Nevelstein

Geplaatst in 2.