Activiteiten Vredeskapel – mei

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – open voor iedereen.
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. SAMEN willen we zingen en bidden a.d.h.v. liederen,  teksten, meditaties en voorbeden voor de VREDE in de wereld m.n. in de Oekraïne.

INLOOPOCHTENDEN voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u. op 10 en 24 mei.

Van harte welkom.

LECTIO-DIVINA AVOND: dinsdag 2 mei van 18.45 – 20.15u. in het klooster. Op deze avond zullen we samen de video bekijken van de Kleine Zusters van de H. Jozef in Heerlen die vertellen over hun werk/roeping en deze nabespreken. Iedereen is van harte welkom!

FATIMA GEBED voor VREDE op 13 mei.
Zoals elk jaar willen we samen de rozenkrans bidden en stilstaan bij de Boodschap van Fatima voor deze tijd. Maria nodigt ons uit tot bekering en spoort ons aan te bidden voor VREDE en de bekering van Rusland, en wel op zaterdag 13 mei na de Avondmis (rond 19.45u.) in de Vredeskapel.  U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

“VELE HANDEN MAKEN SCHOON WERK”.
Nog steeds zijn vrijwilligers welkom om mee te helpen bij het schoonhouden van de Vredeskapel en aangrenzende ruimtes. Elke 2e dinsdag van de oneven maand, dinsdag 9 mei van 18.30 – 20.00u.

 

 

Geplaatst in nieuws.