Orgel Lambertuskerk

Binnenkort moeten we een, al een paar jaar opgeschoven, grotere reparatie aan de blaasbalg van het historische en monumentale orgel van de Lambertuskerk laten uitvoeren. Dit gaat een kostenplaatje met zich meebrengen in de richting van zo’n € 40.000,- Als parochie kunnen we deze onkosten niet zomaar ophoesten. Een deel wordt vergoed door Monumentenzorg en een ander deel moet door de plaatselijke gemeenschap worden opgehoest. Graag willen we dit onder Uw aandacht brengen en vragen om sponsoring en ondersteuning. Er zijn al toezeggingen hierin gedaan en die zullen we dus op kortere termijn moeten gaan verzilveren. Graag Uw welwillende bijdrage hiervoor.

Kerkbestuur H. Lambertus

 

Afscheid

Onlangs hebben we als gemeenschap Kerkrade en parochie H. Lambertus noodgedwongen afscheid moeten nemen van Drukkerij Deurenberg. Wij weten niet beter dan dat zij altijd ons parochieblad hebben verzorgd. Het bedrijf bestond dan ook al meer dan 70 jaar. De sterke band met de kerk is duidelijk: de stichter van de zaak, Peter Deurenberg, was na WOII organist en dirigent van meerdere koren in diverse kerken. Steeds vaker kwam daar de vraag naar partituren, waarop Peter op zoek ging naar een oplossing, en vond in de vorm van een vroege voorloper van de kopieermachine. Dat was het begin van wat toen nog “Copieerinrichting Roderland” heette. Jaren later nam de zoon van Peter – Sjef Deurenberg – de zaak over, en het bedrijf groeide uit tot een omvang van meer dan 20 medewerkers, deels familie. Natuurlijk niet alleen maar kopieerwerk, maar drukwerk in alle soorten en maten werd in het bedrijf aan de Marktstraat verzorgd. Sjef had zo mogelijk een nóg sterkere band met de kerk, als zanger en jarenlang voorzitter van Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Na jaren van voorspoed werd het echter steeds moeilijker voor Sjef, de opkomst van internet, online drukkerijen, en de afname van gebruikelijke papierstromen, noopten het bedrijf tot inkrimpen. De volgende generatie Deurenberg koos uiteindelijk zijn heil elders, totdat Sjef het afstuderen van zijn zoon Paul aan de Hogeschool Brabant (het huidige Avans) te Breda bijwoonde. Paul studeerde destijds af in Management, Economie & Recht, en had als scriptie gekozen “innovatie in de grafische industrie”. Na afloop was Sjef overtuigd dat hij dit ook in zijn bedrijf moest toepassen. Paul schreef desgewenst een aangepast plan voor zijn vader, maar gezien zijn leeftijd kreeg hij hiervoor geen financiering. Uiteindelijk stapte Paul samen met partner Carien in het bedrijf en vormde het om tot een multimedia-bedrijf. Het zwaartepunt bleef nog steeds drukwerk, maar de online tak leverde een duidelijke bijdrage. De overname zorgde ervoor dat Sjef in zijn nadagen – ontdaan van alle zorgen – nog kon genieten van zijn vak. Helaas overleed hij in 2015. In de periode daarna bleek het pand waarin de drukkerij was gevestigd steeds minder toekomstbestendig, maar een oplossing bleef uit zicht. Uiteindelijk zag Paul zich genoodzaakt op zoek te gaan naar een ander onderkomen. Dat bleek echter een stap te ver, en met de rug tegen de muur, koos hij ervoor niet langer een uitzichtloos gevecht te voeren, maar naar de toekomst te kijken, zonder de beslommeringen die hem ongevraagd in de schoot werden geworpen. Met dit moedige besluit komt er helaas een einde aan 70 jaar ambacht en drukkerijtraditie. Wij wensen Paul en zijn naasten veel succes in de toekomst. Overigens blijft Paul als vrijwilliger verbonden aan de parochie om dit parochieblad voort te laten bestaan. Voor de duidelijkheid: Boekhandel Deurenberg, ook gevestigd aan de Marktstraat, blijft geopend. 

Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Met ingang van 26 september, is het Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia, na een welverdiende vakantie, begonnen aan de tweede helft van dit jaar met de wekelijkse repetities en het opluisteren van de H. Missen. Afgelopen periode heeft het koor met regelmaat, en dan vooral op de kerkelijke feestdagen, acte de présence gegeven. Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering, heeft voorzitter Jan Douven het voorzitterschap overgedragen aan Karina Wetzelaer. Als zanger blijft hij actief in het koor. Jules Huppertz heeft ook aangegeven dat hij geen deel meer uit zal maken van het bestuur. Als zangers kunnen we hen beiden niet missen. “Heren, bedankt voor jullie inzet voor ons koor”.
De overige bestuurstaken worden ingevuld door Marian Kemmerling, Florima Hekkens en Ad Kil.
Zaterdag 16 september luisterden enkele leden van het koor de dialectmis in de Vredeskapel op. 1 oktober vindt/vond om 11.00u de opluistering plaats van de H.Mis in de Lambertuskerk. Verder is het koor te beluisteren op zondag 15 oktober, op woensdag 1 november tijdens de Allerheiligenviering en op zondag 5 november tijdens het Allerzielenlof.
Op zaterdag 11 november wordt om 10.00u het carnavalsseizoen geopend en vindt op zondag 26 november de viering plaats van St. Caecilia, het patroonsfeest met huldiging van de jubilarissen.
In december vindt opluistering plaats op zondag 10 december en zondag 24 december tijdens de Nachtmis. Dit alles staat onder leiding van dirigent Peter Hensgens en de orgelbegeleiding is in handen van Rob Peters.

 

Vieringen Hamboskapel / Rozenkransmaand

Vanaf zaterdag 7 oktober ontmoeten we elkaar gedurende de oktobermaand iedere zaterdagochtend bij de kapel in het Hambos. De H. Mis is om 09.00u. en het bidden van de rozenkrans begint om 08.40u. U bent van harte welkom.
(Zie ook ‘Misintenties’)         

Rozenkransmaand
Sinds de 19e eeuw staat de maand oktober in het teken van het rozenkransgebed. Het bidden van de rozenkrans is in de laatste 60 jaar in onbruik geraakt en eigenlijk is dat toch wel jammer. Het is een meditatief gebed waarin inderdaad telkens dezelfde woorden worden herhaald en overdacht. Een gebed dat je op het ritme van de ademhaling kunt bidden. Een gebed dat ongelofelijk veel mensen een stuk rust en vrede heeft g
ebracht en kan brengen tot op de dag van vandaag. In onze kerken en kapellen wordt dit gebed vrijwel dagelijks individueel en gezamenlijk gebeden. Het ‘Onze Vader’ is ons door het evangelie overgeleverd als het gebed dat Jezus Zelf ons heeft geleerd. Het ‘Wees Gegroet’ bevat teksten, die eveneens uit het evangelie afkomstig zijn. Woorden die in de diepte gaan en het hart van mensen kunnen raken. Van harte willen we u uitnodigen om dit eeuwenoude gebed met ons mee te bidden.                                                                  

 

 

 

17 september: St. Lambertus – 150 jaar KKM. St. Lambertus

Zondag 23 april mochten we in de Kathedraal van Luik, bij de relieken van de Heilige Bisschop en martelaar, de H. Mis vieren, opgeluisterd door het gelijknamige en jubilerende Koninklijk Kerkraads Mannenkoor Sint Lambertus. Eerder al hebben ze op prachtige wijze de Hoogmis van Pasen opgeluisterd en nu komen we dan bij het hoogtepunt van het jubileumjaar. De H. Mis wordt op 17 september om 11.00u in de Lambertuskerk opgeluisterd door de ‘Königlicher Männergesangverein Marienchor Eupen’. Dit belooft uiteraard een bijzonder feestelijke Sint Lambertusviering te worden waarvoor we U graag willen uitnodigen. Lambertus ondertussen is een martelaar, een bloedgetuige, die zijn leven heeft gegeven voor het evangelie van Jezus Christus. Jezus dus die de Weg is en de Waarheid en het Leven zoals we lezen in het Johannes-evangelie Hoofdstuk 14, vers 6. Tot op de dag van vandaag proberen we in Kerkrade eveneens getuigenis af te leggen van ons geloof in de levende Heer Jezus Christus. Natuurlijk met al onze menselijke zwakheden en beperktheden, met onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Dus: met vallen en opstaan, zoals alle mensen van goede wil alleen maar kunnen en doen. Het evangelie is en blijft de ‘Blijde Boodschap’ zoals ook de naam was van een van onze kerken die helaas is afgebroken. Alle gebouwen en huizen worden vroeg of laat afgebroken en er komt iets nieuws voor in de plaats. De echte ‘Blijde Boodschap’, het woord van Jezus, verdwijnt nooit en blijft onverkort en in al zijn kracht mensen bemoedigen en dragen. Dat willen iedere dag maar vooral op zondag 17 september uitdragen en vieren.  Deken S. Nevelstein

17 september onthulling monument Kerkplein

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus zal na de H. Mis van 11.00u, op zondag 17 september, een monument als ode aan de zangkoren worden onthuld. Het koor wil met dit beeld de lange rijke traditie van koren, met name mannenkoren, een zichtbare erkenning geven. Muziek en zang heeft vele beoefenaars van de zangkunst met elkaar verbonden in vriendschap. Juist deze verbondenheid wordt in het beeld benadrukt en uitgebeeld door de kunstenaar Bert Schiffelers. In de groenvoorziening van het Kerkplein krijgt het beeld een mooie permanente plek. Vanaf 12.15u zal burgemeester Petra Dassen het beeld onthullen waarna de zegening door deken Nevelstein zal volgen. Voorafgaand aan de onthulling zal stadsdichter Wim Heijmans met een gedicht dit ‘Bild va verbóngeheet’ betekenis geven.

Het koor is trots op deze erkenning en hoopt met dit beeld een ode te brengen aan alle koren en hun rijke traditie, want het is zoals deken Nevelstein in het jubileumboek van het koor schreef: ‘Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder’.

Voorbereidende werkzaamheden.

Vredeswake zondag 24 september

In en bij de Vredeskapel.

10.00u hijsen vlaggen bij het Vredesmonument.
Er zijn de gehele dag activiteiten, o.a. van 15.00 tot 16.00 uur muziek door studenten van SMK.
18.00u H. Mis voor vrede, met medewerking van het mandoline ensemble ‘Napoli’.
19.30u begin van het officiële gedeelte met het aansteken van het Vredesvuur door de burgemeesters van Kerkrade en Herzogenrath.
Om 20.00u gaan alle kerkklokken in Kerkrade en in Herzogenrath 10 minuten luiden als teken van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. De bewoners worden opgeroepen om een kaarsje aan te steken en op de vensterbanken te plaatsen als teken van solidariteit.
20.15u korte docu-film over Eurode, gemaakt door Wolfgang Pütz in opdracht van de Oranjevereniging. Dit als inleiding voor de uitreiking van de eerste Eurode Vredesprijs, een initiatief van de Oranjevereniging. Deze Eurode Vredesprijs zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens de Vredeswake.
Medewerking zullen verlenen: Duo ensemble ‘Napoli’, toetsenist/componist Wiel Hamers, zang Noor Vanhommerig en Lysanne Adomeit, René Schurer, stadsdichter Wim Heijmans. Voordrachten door de jongeren Noa Roberts en Salam Obaid.

Activiteiten Vredeskapel – september

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE
Elke vrijdag van 16.30 tot 17.00u. Vanaf 1 september zullen we weer terug gaan naar de oorspronkelijke tijd, waardoor de kapel van 15u -17u open kan blijven en ook het Allerheiligste is uitgesteld. Voor het 5e seizoen willen we verdergaan met het SAMEN bidden en zingen m.b.v. teksten, meditaties en voorbeden voor de VREDE, welke zo hard nodig is, in de wereld, om ons heen, in onszelf.

Iedereen is welkom.

INLOOPOCHTENDEN
Op deze ochtenden kunt u terecht voor een kopje koffie/thee met wat lekkers en naar behoefte een (geestelijk) gesprek of informatie.Op woensdagochtend 13 en 20 september van 11.00 tot 13.00u.
Van harte welkom.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
Op dinsdagavond 12 september van 18.30-20.00u. Graag willen we de kapel schoonhouden middels deze 2- maandelijkse activiteit. Nieuwe vrijwilligers die een handje mee willen helpen zijn altijd van harte welkom.

UITSTAPJE NAAR BERENSBERG
Bezoek St. Matthias Kerk met korte rondleiding. Daarna korte wandeling en pic-nic (zelf lunch-pakket meenemen) en uitwisseling. Voor koffie/thee wordt gezorgd.  Zaterdag 23 september. Vertrek 10.00u. vanaf de Vredeskapel. We zijn om 15.00u. weer terug. Opgave bij Zr. Marie-Liesse of via
spiritualiteitml@gmail.com Vrijwillige bijdrage.