R.K.- Parochie H. Lambertus – Centrum

Vandaag heeft onze bisschop, Mgr. Harrie Smeets, het decreet ondertekend waarbij de parochies Petrus – Maria Tenhemelopneming, Blijde Boodschap, HH. Jozef en Norbertus, H. Maria Goretti, H. Antonius van Padua, H. Hart van Jezus, H. Catharina, H. Lambertus fuseren tot één nieuwe parochie. Het decreet treft u  hier aan. Klik op hier, svp.
De nieuwe naam voor deze fusie-parochie die door de bisschop aan onze nieuwe parochie is toegekend is zoals verwacht: Parochie Heilige Lambertus. Wat verandert er concreet voor U en voor de bestaande kerken en hun namen: NIETS. Het is een juridische en administratieve actie die het bestuur van dit alles een stuk eenvoudiger maakt. Met name voor de boekhouding en allerlei bankzaken is dit een grote vereenvoudiging. Dit alles komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht gevallen. Vanaf 1 januari 2016 was er reeds één enkel kerkbestuur voor al deze parochies behalve de twee parochies van Bleijerheide. Sinds 1 januari 2022 zijn vervolgens ook de beide parochies van Bleijerheide toegevoegd aan de parochiefederatie Kerkrade en vallen deze eveneens onder ditzelfde kerkbestuur. Datzelfde geldt voor het pastorale team van deken Nevelstein, pastoor Kreuwels en diaken van de Laarschot, dat voor deze pastorale eenheid is aangesteld. Hierbij worden ze ondersteund door oud-pastoor Caldelas, oud-pastoor Terranea en diaken Houtema. Dit is zeker een goede stap voorwaarts waarbij er tegelijkertijd nog heel veel moet gebeuren. Goed ook om hierbij aan te geven dat dit alles uitsluitend kon gebeuren mede door het keiharde werken van ons bestuur en medewerking van liefst 370 vrijwilligers die fantastisch werk leveren in dienst van God en de mensen. De herbestemming van leegstaande kerken maar het allerbelangrijkste is en blijft het aanbieden van pastorale of diaconale zorg aan alle mensen die erom vragen. Gewoon mensen nabij zijn op zoveel mogelijk momenten waar dat kan en zou moeten vanuit een samen gedeeld en geleefd geloof in de Levende Heer Jezus Christus.

Deken S. Nevelstein