Stadsprocessie en Frühschoppen

Zondag 18 juni vindt de jaarlijkse stadsprocessie plaats waarin jong en oud op een mooie manier samenkomen om getuigenis van hun geloof af te leggen. Vorig jaar werden we blij verrast door het spontane bezoek van onze zieke bisschop Harrie Smeets die in de St. Lambertuskerk te H. Mis heeft bijgewoond. Hij heeft toen een hele groep Oekraïnse vluchtelingen toegesproken en daarna ook nog met hen allen apart kunnen spreken. Dit jaar vertrekt de Processie vanaf de kerk van Chevremont om 09.30u. Rond 11.00u. hopen we dan bij de St. Lambertuskerk aan te komen alwaar de H. Mis wordt gevierd. Aansluitend is er op het Kerkplein ‘Frühschoppen’ met een hapje en een drankje en een gezellige muzikale omlijsting. M.n. in de coronatijd hebben we gevoeld hoe kostbaar het is om de zegen van God in de H. Hostie, de werkelijke aanwezigheid van Jezus in een klein stukje brood, te vragen voor onze stad en met name de mensen die hier leven met elkaar delen. Met slechts een tiental mensen zijn we toen door de straten getrokken, gewoon over de stoep, geen vergunningen, geen toeters en bellen, gewoon de essentie: Jezus die met ons meetrekt en ons zegent. Natuurlijk zijn we ontzettend dankbaar dat het nu ook weer kan met al die toeters en bellen eromheen. Het is immers een groot feest van ons geloof en we willen Jezus met de grootst mogelijk eerbied en respect vergezellen en ontvangen in onze straten maar vooral in onze harten.
Van harte welkom bij onze stadsprocessie, bij dit feest van ons geloof.
Deken Steph. Nevelstein

Mis met het koor “Anastasis”

Op zondag 11 juni om 11.00u. ondersteunt het Slavisch – Byzantijns koor “Anastasis” de liturgie tijdens de H. Mis in de Lambertuskerk aan het Kerkplein 8 te Kerkrade.  Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een Koor dat gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Deze gezangen ademen een geest van gebed en mystiek.
De liturgie van de Oosterse Kerk laat je binnengaan in een heilige ruimte en laat je daarbij Gods aanwezigheid ervaren.
Al zingend bidt het Koor mee, in dialoog met de priester.  De H. Mis wordt vrijwel geheel gezongen door de priester en het koor, zoals dat in de orthodoxe kerken in Oost-Europa gebruikelijk is.
De celebrant in de H. Mis is emeritus-pastoor Frans Delahaye uit Maastricht.
Wij hopen dat velen deze zeer bijzondere dienst komen meevieren.
Het koor heeft 36 leden en wordt geleid door dirigent Harry Custers.

zie ook: www.koor-anastasis.nl

Eerste H. Communie

In mei zullen de volgende kinderen de E. H.Communie ontvangen:

Op zondag 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk – Holz:

Bs. ‘ST. URSULA’
Dean Samulski, Sef Deckers, Tess Orbons, Evy Bemelen, Bram Rinkens, Noud Savelsberg, Elyse Paulissen, Jippe Op den Kamp,
Sophie Mielnik, Celine Heijen, Ise Hanneman, Finn Hocks, Dané Dirks, Valentijn Keulen, Noud Essers, Liam Van den Broek,
Lenn Swinckels.

Bs. ‘DE DIABOLO’
Danique Thijssen, Chasey Boxma, Gitana Bouwens, Liv Mathissen, Noud Wijshoff, Niek Evers, Duncan Hougardy.

Op Hemelvaartsdag 18 mei 10.30u. te Chevremont:

Bs. ‘DE BLOKKENBERG’
Levi Kokkelkorn, Finn Hendriks, Brent Straetemans, Liv Koppers, Kyona Romans, Lotte Szendi, Dianne Smeets, Dani Schurgers, Amore Caccamese.

Bs. ‘DE STELTLOPER’
Mila Schäfers, Lenz Mobers, Fenna Gelderland, Daeley Jongen, Jaijden Windster, Benthe Somers.

SBO. ‘MGR.HANSSEN’
Lynn Houtvast.

Op Hemelvaartsdag 18 mei 10.30u. in de Lambertuskerk:

Bs. ‘BLEIJERHEIDE’
Bart Strüver, Dean Hellemons, Noah Herren, Fleur Senden, Emma Crestani, Vayenna de Bruijn, Raf Giesen,
Aimy-vajen Mevissen, Daan Mevissen,
Ryan Bisschops.

OBS. DE SCHATKIST
Milan Heijnen, Jonas Duchatsch, Dolf Rouwet, Gio Schaufeli, Milena-Mae Karner, Jett Kochen, Milana Conraads,
Menso Conraads, Mano Conraads,
Ché Rohs, Jamiro Rebergen, Liam Lindeboom.

Activiteiten Vredeskapel – mei

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – open voor iedereen.
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. SAMEN willen we zingen en bidden a.d.h.v. liederen,  teksten, meditaties en voorbeden voor de VREDE in de wereld m.n. in de Oekraïne.

INLOOPOCHTENDEN voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u. op 10 en 24 mei.

Van harte welkom.

LECTIO-DIVINA AVOND: dinsdag 2 mei van 18.45 – 20.15u. in het klooster. Op deze avond zullen we samen de video bekijken van de Kleine Zusters van de H. Jozef in Heerlen die vertellen over hun werk/roeping en deze nabespreken. Iedereen is van harte welkom!

FATIMA GEBED voor VREDE op 13 mei.
Zoals elk jaar willen we samen de rozenkrans bidden en stilstaan bij de Boodschap van Fatima voor deze tijd. Maria nodigt ons uit tot bekering en spoort ons aan te bidden voor VREDE en de bekering van Rusland, en wel op zaterdag 13 mei na de Avondmis (rond 19.45u.) in de Vredeskapel.  U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden.

“VELE HANDEN MAKEN SCHOON WERK”.
Nog steeds zijn vrijwilligers welkom om mee te helpen bij het schoonhouden van de Vredeskapel en aangrenzende ruimtes. Elke 2e dinsdag van de oneven maand, dinsdag 9 mei van 18.30 – 20.00u.