Bedevaart naar Kevelaer

Woensdag 21 juni zal de dekenale bedevaart naar Kevelaer na een corona-onderbreking van ene paar jaar weer plaatsvinden. We zijn zeer verheugd dat we samen met de parochies van Kerkrade-West deze mooie gelegenheid tot bezinning weer kunnen oppakken.
Het programma van deze bedevaart is als volgt:

Aanwezig zijn bij de Lambertuskerk om 07.30u. Vertrek is om 07.45u. richting kerk Chevremont aan de Nassaustraat alwaar vertrokken wordt om 08.00u.

*10.15u. Na aankomst gezamenlijke processie naar de genade-kapel. Aansluitend gelegenheid voor koffie e.d.

*11.30u. Plechtige Pelgrimsmis in de Basiliek (grote kerk).

*12.30u. Bidden van de Grote of de Kleine Kruisweg.

*13.15u. Middagpauze. Vrije invulling.

*16.15u. Plechtig Lof met zegen van het Allerheiligste in de kaarsenkapel. 

*17.30u. Vertrek van de bus naar Kerkrade.

*19.30u. Verwachte aankomsttijd in Kerkrade. 

De kosten voor de bus bedragen € 22,50 en deze kunnen worden voldaan bij aanmelding. U kunt zich aanmelden via het parochiekantoor van de
H. Lambertus, Kerkplein 8 tijdens kantooruren tussen 10.00 en 14.00u. Woensdag is gesloten.  

Van harte willen we u uitnodigen om met ons op bedevaart te gaan naar het mooie Kevelaer, een plaats waar de devotie tot de Moeder van God, Maria, al een aantal eeuwen is gevestigd. Een plaats waar nog steeds enkele honderdduizenden pelgrims ieder jaar naar toe trekken. 

Pasen

Het woord komt van het Hebreeuwse ‘Pesach’ letterlijk vertaald met ‘sloeg over’, hetgeen zoiets betekent als ‘doortocht’ en natuurlijk een verwijzing is naar de bevrijding van het volk van Israël uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Een nieuw begin. Bevrijding uit de slavernij. Opstaan wanneer je terneer geslagen bent. Nieuw leven. Geen wonder dat dit het allergrootste feest is dat het Joodse volk kent. Het allergrootste feest ook voor de 2 1/2 miljard Christenen op de hele wereld. Toekomst – Nieuw Leven  – Een Nieuwe Start. Hoeveel mensen verlangen daar niet naar? Hoeveel mensen hunkeren er niet naar? In de natuur zien we het in iedere lente gebeuren. De dorre en wat doods aandoende natuur explodeert in nieuw leven. Langer daglicht, weelderig groen, overal bloemen, de heerlijkste geuren op het bedwelmende af. De geboorte van lammetjes haalt zelfs de kranten en hoe je het ook keert of draait: Dit doet ons mensen goed. Hoezeer is er dat diepe verlangen in ons dat er een toekomst kan bestaan waarin nooit meer een einde komt aan zo’n lente, aan dat nieuw leven. In ons geloof is de opstanding uit de doden van Jezus; Zijn Verrijzenis een definitief einde van de dood. Niet alleen voor Hemzelf maar voor alle mensen die Hem toelaten. Immers; Hij zal niemand dwingen om Hem te volgen en niemand zijn vrijheid ontnemen. De vrijheid die Hij evenwel geeft is eeuwig en voorgoed. Een illusie? Een zoethoudertje om de moeilijke, intens verdrietige en verschrikkelijke zaken van ons leven te verdringen? Een achterhaalde poging om een antwoord te geven op vragen waarop volgens sommigen geen antwoord bestaat? Dat mag iedereen voor zichzelf beantwoorden. Voor mij is dit Nieuwe Leven, deze Verrijzenis uit de doden, helemaal echt en waar. ‘Ik geloof’; zo zeg ik met hart en ziel dat Jezus aan het kruis is gestorven en op de derde dag is verrezen uit de doden. Voor mij en voor alle mensen zonder uitzondering. Van harte wens ik u allen alleen maar het goede en vooral de kracht om zich te kunnen open stellen voor deze grootste macht in het universum die sterker is dan de dood: De Liefde van God die in Jezus de dood heeft overwonnen. 

Namens Pastoor Hans, diaken Din en diaken Pieter en ons Kerkbestuur wens ik U een Zalig en Gezegend Paasfeest toe

150 jaar KKM St. Lambertus

Op Eerste Paasdag zal het Koninklijk Mannenkoor Sint Lambertus de Hoogmis om 11.00u. in de dekenale St. Lambertuskerk verzorgen. Dit als opmaat van de viering dit jaar van het 150-jarig jubileum van dit illustere koor. Het zal derhalve een bijzonder feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus uit de doden zijn. Een viering waarin we van harte ons geloof in de Opgestane Heer mogen vieren en belijden. Welkom!  

 

H. MIS KATHEDRAAL LUIK
Zondag 23 april zal deken Nevelstein de Hoogmis opdragen in de St.  Pauluskathedraal in Luik. Deken Wers van Luik, zal hierbij concelebreren. Aanleiding is het 150-jarig bestaan van ons Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Ze brengen een dag een bezoek aan hun patroonheilige St. Lambertus waarvan de relieken in een zilveren schrijn in deze kathedraal worden bewaard. De H. Mis begint om 14.30u. in de betreffende St. Pauluskathedraal, adres: Cathedral 102, 4000, Liège.
Uiteraard is de viering voor iedereen toegankelijk.