Advent

Alleen al het woord roept bij mij en bij velen goed en warme herinneringen op. We wisten vroeger niets of amper iets van de Latijnse oorsprong van dit woord of van een precieze betekenis. Wat je wel wist dat was dat het een tijd van hoopvolle verwachting was en dat voelde je ook. Zoals een echtpaar in de laatste weken voor een geboorte van een kindje een stukje spanning voelt toenemen en toch is het geen negatieve spanning. Zoals een kind aan het aftellen naar het moment waarop het jarig is of wanneer er iets heel moois staat te gebeuren. ‘Nog maar….nachtjes slapen’ en dan is het zover. Wellicht wordt de Advent overschreeuwd door de eindeloze trukendoos van de reclame en entertainment industrie. Waarbij niet vol verwachting wordt afgewacht en uitgekeken naar iets waar je op zou moeten wachten. ‘Wachten’, het komt niet meer zo makkelijk in onze woordenschat voor. We zijn er aan gewend geraakt dat nu meteen en heel snel dat wat we begeren gerealiseerd wordt. Zoals dat wat je via internet besteld nog diezelfde dag geleverd kan worden. En dan heb je het en dan moet je al snel gaan uitkijken naar een volgend item. ‘Advent’ heeft toch iets heel moois; zoals de verwachting van een kindje. Niet van ‘nu wil ik een kind’ en dan is het geregeld: Nee, dit heeft ontzettend veel voeten in de aarde maar is wel het mooiste wat er is. Moge de komende Advent voor velen een tijd zijn waarin we ons werkelijk mogen verheugen in de verwachting van de komst van Jezus. Te midden van alle tumult en chaos in onze wereld bereiden we ons voor op Zijn komst evenals meer dan 2000 jaar geleden. In alle eenvoud en bescheidenheid, niet schreeuwend om aandacht. Veeleer als de geboorte van ieder kindje, telkens opnieuw het grootste wonder dat er bestaat.       
Deken S. Nevelstein

 

Adventsactie

Het is onderhand al heel wat jaren dat we de Adventsactie houden in onze parochies. Jaarlijks zijn we in de gelegenheid om zo’n 150 voedselpakketten uit te delen aan gezinnen die het meer dan goed kunnen gebruiken. We hoeven u niet uit te leggen dat de behoefte hieraan groter is dan dat wat we kunnen bieden. De actie is uitsluitend mogelijk dankzij de ondersteuning van de communicantjes en hun ouders en vele andere kerkbezoekers die in de komende weken allerlei houdbare levensmiddelen in onze kerken bijeenbrengen. Daarnaast de talrijke spullen die op de pastorie, Kerkplein 8, worden aangeboden. In de kerken liggen lijstjes met producten die hiervoor het meest geschikt zijn. Ook in dit blad treft u dit lijstje aan. Een en ander zou niet kunnen gebeuren zonder de grote inzet van onze secretaresse, Anke, die met een aantal vrijwilligers dit alles coördineert. Natuurlijk kunt u ook financieel een bijdrage hieraan leveren. Dat kan via rekeningnummer NL24 INGB 0001 2114 09 t.n.v. Parochie H.Lambertus onder vermelding van ‘Adventsactie’ of contant.
Alvast heel hartelijk dank!        Deken S. Nevelstein

LIJST VAN BRUIKBARE LEVENSMIDDELEN / ARTIKELEN
Afbakbroodjes, soepen/groenten in blik of pot, pasta/rijst/aardappelpuree, houdbare melk, pastasauzen, vlees in blik, zoet beleg, boter/margarine, koffie/thee, vruchtensappen. Let s.v.p op de houdbaarheidsdatum.

Verzorgingsproducten zijn ook welkom zoals tandpasta, shampoo en shower-gel.

Verbondenheid

Dinsdag 1 november vond de opening plaats van de tentoonstelling ‘Verbondenheid” met werken van Rafael Ramirez-Máro, Antonio Máro, Antonio Decinti en Alejandro Decinti in het kader van Euriade. Deze tentoonstelling zal duren tot Kerstmis en de kerk zal dan iedere zondag tot 15.00u. geopend zijn.

Activiteiten Vredeskapel – december

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – INTERNATIONAAL – voor iedereen.

– Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. Meditatie, zang, muziek en voorbeden.
Samen met de Oekraïense vrouwen en kinderen die in het klooster wonen, willen we, in verschillende talen, samen zingen en bidden voor Vrede m.n. in de Oekraïne. Omdat de moeders werken en de kinderen naar school gaan, zal het zingend bidden om 17.30u. beginnen. De kapel sluit op vrijdag om 15.00u. en gaat om 17.00u. weer open.
Geen zingend bidden in de Kerstvakantie op 23 en 30 dec en 6 januari.

INLOOPOCHTENDEN
voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.

In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u. op 07 en 14 december. Van harte welkom!

LECTIO DIVINA
Dinsdag 13 december van 18.45u. tot 20.15u. in de Vredeskapel.

Lectio Divina (Geestelijke lezing) is een manier van Bijbellezen die o.a. in de Monastieke traditie beoefend wordt om een Bijbeltekst meer tot leven te laten komen en persoonlijk te laten aanspreken. Op deze avond zullen we een Bijbel/ Evangelie-tekst lezen, mediteren en bespreken.

Voor meer info en aanmelding: Zr. Marie-Liesse (spiritualiteitml@gmail.com) of in de Vredeskapel. U bent van harte uitgenodigd.

SINTERKLAASMARKT
is op zaterdag 3 december bij het pleintje Vredeskapel/ klooster.

Verkoop van allerlei (religieuze) voorwerpen, boeken, vazen, kaarten, schilderijen, etc. voor een goed doel. Ook is er koffie/thee verkrijgbaar.
Van 10.00 tot 15.00u.

KERSTMARKT
is op vrijdag 9 en zaterdag 10 december en vrijdag 16 en zaterdag 17 december bij het pleintje Vredeskapel/ klooster. Van 10.00 tot 15.00u. Welkom!
Bijdragen gaan naar de Adventsactie.

 

Kerkelijk jaar 2022 – 2023

Op zondag 20 november wordt het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de adventer. Met de eerste zondag van de advent 2022 begint voor de lezingen op zondag in de Eucharistieviering de A-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Matheus. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus I van het oneven jaar.