September 2022 is weer Monumentenmaand

In dat kader is op zaterdag 17 september de Dekenale kerk van de H. Lambertus aan het Kerkplein opengesteld.
Tussen 13.00 en 17.00u. zijn vrijwilligers aanwezig die bezoekers kunnen informeren over de kerk en haar inrichting.
Ontdek samen met onze rondleiders de verhalen achter de geschiedenis van deze kerk met haar bijzondere objecten en kunst.

De H. Lambertuskerk met haar rijke historie is zeker een bezoek waard. De H. Lambertuskerk in het centrum van onze stad vormde ooit het begin van de stad. Niet alleen de geschiedenis van de kerk is boeiend, maar ook haar interieur, haar gebrandschilderde ramen en in het bijzonder het hoogaltaar trekken ieders aandacht. In de opgestelde vitrines kunnen diverse kerkschatten worden bewonderd. Er kan een bezoek worden gebracht aan de sacristie waar de kerkelijke gewaden en kerkelijke benodigdheden worden bewaard. Een aantal gewaden zijn uitgestald.

Op het oksaal bevindt zich het beroemde Müller-orgel uit 1848 dat in 2019 werd gerestaureerd. Het orgel zal worden bespeeld door de volgende organisten:

14.00-14.20u. door Henk Winckels
15.00-15.20u. door Jan Harmsen
16.00-16.20u. door Rob Peters.

Op die dag zijn de volgende boekjes te koop: “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade” à € 5,00 en de “Geschiedenis van Kerkrade” à € 7,00. Beide boekjes samen kosten slechts € 10,00. De opbrengst van de boekjes alsmede van de vrije gave zijn weer bestemd voor de jaarlijkse adventactie in december. Het loont alleszins de moeite deze prachtige kerk, inmiddels 178 jaar oud, te komen bezoeken.

Hartelijk welkom!

Aanmelding Eerste H. Communie

De Eerste H. Communie zal in 2023 plaatsvinden:

Zondag 14 mei 09.30u. in de Catharinakerk:
Bs. ‘St.Ursula’

Bs. ‘De Diabolo’
SBO. ‘Mgr.Hanssen’    

Donderdag 18 mei Hemelvaart 10.30u. in Chevremont:
Bs. ‘De Blokkenberg’

Bs. ‘De Steltloper’        

Do.18 mei Hemelvaart 10.30u. in de Lambertuskerk:
Bs. ‘Bleijerheide’

OBS. ‘De Schatkist’     

Aanmelding VOOR 1 OKTOBER kan middels een invulformulier met begeleidende brief,
die op te vragen is bij pastoor: hanskreuwels@gmail.com

Groenvoorziening kerk Haanrade

Inwoners van Haanrade hebben gemerkt dat de tuin rondom de H. Hart van Jezuskerk aldaar er nogal belabberd bij lag. Ondertussen hebben een aantal omwonenden, directe buren en overburen, de handen uit de mouwen gestoken en zijn aan de slag gegaan. Opmerkelijk ook dat er een gezin bij betrokken is waarvan de leden helemaal geen Christenen zijn maar desondanks respect hebben voor hun leefomgeving en de kwaliteit daarvan en zich daar ook met hand-en-span-diensten voor willen inzetten. Zelfs hebben deze mensen het rondbrengen van parochieblaadjes op zich genomen; daar waar we geen vrijwilligers uit de eigenlijke doelgroep kunnen vinden. We zijn daar natuurlijk erg gelukkig mee en dankbaar voor. ‘Geen woorden maar daden’. Daar kunnen we misschien nog wel wat van leren. Ook vanuit de gemeente is er aandacht en zorg voor deze problematiek en van daaruit zal eveneens gekeken worden naar oplossingen. Ook daarvoor onze dank en erkentelijkheid.