Koningsvogelschieten St. Sebastianus 1617 Kerkrade

Na twee jaar uitstel kan Broederschap St. Sebastianus 1617 Kerkrade weer hun traditioneel koningsvogelschieten organiseren. Ook de deelname aan de stadsprocessie kan in tegenstelling tot de laatste twee jaar weer compleet worden ingevuld.

Zondag 26 juni begint, na de processie, omstreeks 15.30 uur het koningsvogelschieten op de prachtige schietwei bij Abby Lempers op Rolduc. Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze bijzondere strijd waarbij 13 kruisboogschutters proberen het laatste stukje van de houten vogel  te treffen.

De schuttersbroeders van Sebastianus hebben hun traditie de afgelopen twee jaar gemist en kijken uit naar deze voor hun bijzondere dag. Deze dag zal voor hun vroeg beginnen met een reveille waarbij alle leden, en ere leden worden gewekt door fluitist Fred Hoefnagels en tamboer Jens Dankers. Hierna worden Koning Geert en Keizer Raimond thuis afgehaald om de dag te vervolgen met deelname aan de stadprocessie, die dit jaar zal starten bij de kerk op de Holz. Vanaf hier mag Koning Geert Bemelmans het kostbare koningszilver dragen tijdens de plechtige tocht door Kerkrade.

Na de processie zullen de schutters zich gaan opmaken voor een sportieve en spannende schietwedstrijd. Met kruisboog zal door 13 schutters worden geschoten voor de hoogste eer binnen het Broederschap. Bijzonder zal dit jaar de opname van een nieuw lid zijn. Harold Vanhommerig zal, nadat het vaandel van de Broederschap drie maal over hem wordt gestreken, voor de eerste keer deelnemen aan het koningsvogelschieten. De openingsschoten worden verricht door Deken Nevelstein, Burgemeester Dassen,  de koning en keizer van de Broederschap. 

Nadat omstreeks 18.00 uur de nieuwe Koning bekend zal zijn volgt de koningshuldiging op de schietwei. Aansluitend gaan de leden met de nieuwe koning naar de St. Lambertuskerk voor een Danklof bij het  St.Sebastianus altaar door Deken Nevelstein. De nieuwe koning wordt vervolgens voorgesteld aan de ere leden van de Broederschap. De altijd bijzondere dag zal eindigen met een koffietafel bij de nieuwe koning.    

 

Vieringen Hamboskapel

Tijdens de bezoeken aan de Hamboskapel, blijkt dat er nog steeds vele gelovigen in de morgen bij de Mariakapel aanwezig zijn.
Enerzijds wellicht uit traditie, maar anderzijds om een groet te brengen aan Maria via het bidden van de rozenkrans en het vieren van de H. Mis.
Vanaf zaterdag 08 mei ontmoeten we elkaar weer iedere zaterdagochtend bij de kapel.
De H. Mis is om 09.00 uur en het bidden van de rozenkrans
is vanaf 08.40 uur.

Eerste H. Communie

Op zondag 22 mei ontvangen deze kinderen, om 09.30u. de E.H. Communie in de parochiekerk van de H. Catharina – Holz.
van Bs. ‘St. Ursula’:

Fleur Ploum, Lex Sprooten, Jurre Krichelberg, Maud Daemen, Lenn Milder, Julia Kulik, Nola van de Berg, Raphael Schmitz,
Eline Janssen,
Abinesh Thiyegesu, Siem Bok.


samen met Bs. ‘De Diabolo’:

Fenna Cremers, Sterre Haanstra, Jesse Wijshoff, Luca Oskomic, Pim Vreuls, Naraya Schmitz.


en samen met SBO ‘Mgr. Hanssen’:

Adriana van Geenen.
********************************************************************************************

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, ontvangen de kinderen van Bs. ‘De Blokkenberg’ om 10.30u.
de E.H. Communie
in de parochiekerk van St.Petrus-Maria Tenhemelopneming – Chevremont.

Jarijn IJpelaar, Pim Kempen, Sam Senden, Kris Gehlen, Xanto Lindeman, Noud Tummers, Liam van Ewijk, Tim Nohlmans,
Angelina de Klerk,
Valente Crombach, Lorenzo Beijer, Ferro Huppertz, Amy Falla, Mirthe Somers, Mick Broeders, Linc Broeders,
Fay v.d. Broeck, Naiyana Veldhuizen,
Fleur Bonnie, Jaylan Rörik, Liv Vroomen.
******************************************************************************************

Op zondag 29 mei ontvangen de kinderen van Bs. ‘De Steltloper’, om 10.30u. de E.H. Communie

in de parochiekerk van St.Petrus-Maria Tenhemelopneming – Chevremont.

Daan Habets, Bram v.d. Meulen, Dièm Herresma, Eva van Bree, Sem Gorissen, Jayden Steins, Wyatt Pfennigs, Lynn Mobers,
Keano Blaauw,
Noah Swanink, Doutze Weerts, Yzaira Frijmersum, Noah van Tienen, Noeély In ’t Veld, Shardionys Windster.

Communie

In de maand mei zullen we de Eerste Heilige Communie vieren van tientallen jongens en meisjes uit onze parochies en daarbuiten. Maandenlang werden ze daarop voorbereid door pastoor Kreuwels, Tiny Pluijmen en Marlies Lindelauf evenals anderen die hand-en-span diensten verleenden. We hebben gemerkt dat deze kinderen écht openstaan voor hetgeen die H. Communie is in ons geloof: Jezus Zelf. Soms tot verbazing van de eigen ouders die de voeling daarmee kwijt zijn geraakt ook al kunnen ze daar weinig of niets aan doen. Zelfs bij de ouders merken we soms dat ze geraakt worden door dat wat er gebeurt in de voorbereidende vieringen, bij een presentatiemis of op een dag als Palmzondag. Ook het gevoel en de ervaring ‘samen’ gemeenschap te vormen en ‘Kerk’ te zijn in een tijd waarin velen ook thuis naast elkaar op de bank zitten, weinig tot niet met elkaar praten, maar wel op hun mobieltje met ik-weet-niet-wie-of-wat bezig zijn. ‘Communie’ betekent ‘Gemeenschap’ en daar zullen we toch echt veel en veel meer energie in moeten gaan steken, zeker in het belang van onze kinderen en jongeren. We wensen de communicantjes van harte proficiat met deze grote dag in hun leven!    

Deken S. Nevelstein

Activiteiten Vredeskapel / Fatima gebed voor vrede

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – Elke vrijdag van 16.20 tot 17.00u.
Aanbidding, meditatie, zang, muziek en voorbeden. Open voor iedereen!

HEARTS OF WORSHIP:
Elke eerste vrijdag van 15.00 tot 16.00u. op 6 mei en 3 juni.

BEZINNINGSGROEP rondom thema en tekst uit Levensboek van Jeruzalem.
Zaterdagochtend 21 mei van 10.00 tot 12.00u.

INLOOPOCHTENDEN voor een (geestelijk) gesprek, praatje of kopje koffie/thee.
In het klooster op woensdagochtend 11 en 25 mei van 11.00 tot 12.30u.

*******************************************************************************************************

FATIMA-GEBED VOOR VREDE IN VREDESKAPEL
Woensdagavond 11 mei 2022 om 19.30u.

In deze mei-maand rond de verschijningsdatum van Maria aan de drie herdertjes in Fatima en oproep tot gebed voor Vrede, willen we graag samen een gemediteerde rozenkrans bidden voor de VREDE m.n. in Oekraïne en Rusland.
Van harte welkom!