Activiteiten Vredeskapel – februari

ZINGEND BIDDEN VOOR VREDE – INTERNATIONAAL – voor iedereen.
Elke vrijdag van 17.30 tot 18.00u. Meditatie, zang, muziek en voorbeden.

Samen met de Oekraïense vrouwen en kinderen die in het klooster wonen, willen we zingen en bidden voor Vrede m.n. in de Oekraïne.

INLOOPOCHTENDEN
voor info, een (geestelijk) gesprek, of kopje koffie/thee.

In het klooster op woensdagochtend van 11.00 tot 13.00u.
Data: 08 en 22 februari. Van harte WELKOM!

LECTIO DIVINA – Avond
Dinsdag 28 februari van 18.45-20.15u. in de kloosterruimte. 

Lectio Divina (Geestelijke lezing) is een manier van Bijbellezen die o.a. in de Monastieke traditie gebruikt wordt om een Bijbeltekst meer tot leven te laten komen en persoonlijk te laten aanspreken. Op deze avond zullen we een Bijbel/ Evangelie-tekst lezen, mediteren en bespreken. Voor meer info en aanmelding: Zr. Marie-Liesse (spiritualiteitml@gmail.com) of in de Vredeskapel.
U bent van harte uitgenodigd.

BEZOEK SAVELBERGMUSEUM
van de Kleine Zusters van St.Joseph in Heerlen, vindt plaats op zaterdag 18 maart. Vertrek 10.00u. (bij Vredeskapel) en terugkomst rond 13.00u.

Bij gelegenheid van de Feestdag van de H. Joseph willen we een bezoek brengen aan de stichtingsplek (klooster en kapel) en bakermat van deze Congregatie die veel voor onze streek heeft betekend, ziekenhuis Heerlen, Huize op de Berg etc. Het is een bijzonder verhaal, wat middels een rondleiding, tentoonstelling en film aan ons verteld zal worden. Het belooft een interessant bezoek te worden.

Prijs: € 8,- (voor totale programma + koffie met vlaai). Eigen bijdrage voor vervoer.
Opgave bij Zr. Marie-Liesse (spiritualiteitml@gmail.com) of in Vredeskapel.