Vie

De nieuwe naam van mijn ‘achtertuin’. Op het terrein van het voormalige ziekenhuis en klooster. ‘Vie’: ‘Leven’. De naam spreekt me natuurlijk aan. ‘Leven’ is één ding: ‘leven’ met inhoud en kwaliteit soms iets anders. De bedoeling en de inzet is om op allerlei manieren te proberen leven te verbeteren van de bewoners van Kerkrade. Dat gebeurt niet met een toverspreuk van Harry Potter. Dat gebeurt niet zomaar wanneer je er vele miljoenen tegenaan gooit. Dat gebeurt alleen wanneer wij willen dat het gebeurt. Namelijk door elkaar te ondersteunen, te motiveren, te helpen, op te vangen, bij de hand te nemen. In Kerkrade bestaat nog steeds bij heel wat mensen een cultuur van ‘samen’ problemen aan te pakken en om te zien naar elkaar. Nog lang niet genoeg evenwel. Teveel mensen voelen zich niet gehoord en niet gekend. Hulp begint altijd bij ‘luisteren’ naar de ander; ’tijd’ geven aan die ander. Leven en welzijn staat en valt niet zomaar met het welzijn van mijn beurs, al speelt dat wel degelijk een rol. Het staat en valt op de eerste plaats met de mentale kant van de medaille. Hoe zit ik in mijn vel. Hoe zit het in mijn hoofd en: Is er een stuk vrede in mijn hart. Een enorme uitdaging en opgave, maar nooit onmogelijk. ‘Vie’ is een kans die we alleen maar kunnen grijpen wanneer iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden en gaven meedoet en ondersteunt. Het is niet iets van een gemeente die iets op poten zet alleen of van het VIE-schap bij Albert Hein XL of van de kerk of van wie dan ook: Het is iets van ons allemaal SAMEN. Laten we al deze mogelijkheden zien als kansen en niet verzanden in het bij voorbaat afschieten. Dat hebben we soms al te veel gedaan.