Adventactie

Tijdens de Monumentendag op 11 september werd het informatief boekwerkje “De geschiedenis van de parochie van de heilige Lambertus in Kerkrade” gepresenteerd. De opbrengst daarvan alsmede van de vrije gaven op monumentendag zouden worden gedoneerd aan de jaarlijkse Adventactie van de parochie. De Werkgroep Monumentendag heeft recent een bedrag van € 250,00 ter hand gesteld aan mevrouw Anke Gubbels. Zij stelt op het parochiekantoor jaarlijks de bijna 250 kerstpakketten samen en coördineert de distributie daarvan. Onder het motto “geld krijgt pas zijn werkelijke waarde als je er wat mee doet”, werd het bedrag overhandigd. Hiermee kan weer een heleboel goeds worden gedaan voor de minderbedeelden van onze parochies.

Feestwens

FEESTWENS VAN BLEIJERHEIDE EN NULLAND

Het geboortefeest van de Verlosser brengt de mensen bij elkaar, ook al is het in deze moeilijke tijden slechts in gedachten. Moge de Verlosser zich thuis voelen in de open herbergen van onze harten. Ik dank alle vrijwilligers, allen die meedoen aan de kerkbijdrage, de kerkgangers en alle parochianen.

Ik wens u allen een Zalige Kersttijd en Gods Zegen voor 2022.
Blijf vooral gezond.   Pastoor A.Caldelas                                         

Dank voor alle goede wensen

Van harte willen we u bedanken voor de veelheid aan kerstkaarten met daarop de hartverwarmende wensen aan de priesters en diakens in ons pastorale team. Al deze kaarten en berichten doen ons uitermate goed en zijn een regelrechte bemoediging en inspiratie om als priesters en diakens in uw midden leven te mogen delen en ons pastoraat te vervullen. Wij voelen ons thuis in Kerkrade: ‘Vuur veule os heem i Kirchroa en bei de luu die hei woëne’. En dat is een van de mooiste dingen die we konden wensen. Samen met u allen blijven we bouwen aan deze prachtige gemeenschap zodat ook degenen die achterblijven op allerlei fronten en niveaus en buiten adem zijn gekomen zich echt thuis mogen voelen. 

Nogmaals, heel hartelijk dank en een Gezond, Gelukkig en Vredevol 2022 aan u allen toegewenst!  Deken S. Nevelstein

Kerstmis

Er was geen plaats voor het jonge paar, Maria en Jozef, in de herberg. Hoe makkelijk dringt de vergelijking zich op met al die plekken en plaatsen die in onze tijd en samenleving niet of niet meer toegankelijk zijn. Sommige plekken nog slechts met vaccinatiebewijs of recent negatief testbewijs; andere plekken helemaal niet meer. Zowat iedereen zit ondertussen ergens klem. Met zijn of haar vereniging waar van alles en nog wat niet meer kan en mag; her en der op scholen en vooral in de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorgcentra. Mensen die daar werkzaam zijn lopen op hun tenen en velen zitten ziek thuis. De druk op de ketel is enorm en minstens zo groot is het onbegrip en de weerstand bij nogal wat mensen die dit alles niet kunnen en willen plaatsen. De spanning is stevig en zowat iedereen zoekt naar een uitweg uit dit alles. Zelf heb ik geen enkele pretentie om nu eens even te vertellen hoe het wel of niet zit en hoe het wel of niet zou moeten. Ik ben geen viroloog, geen arts, geen politicus, gewoon een priester en ik wil met alle geweld voor iedereen begrip opbrengen voor zover het in mijn macht ligt en ik het krijg opgebracht. Niemand moet van mij verlangen dat ik achter allerlei denkbeelden aan zou rennen. Laten we veel meer ons hart gebruiken en minder blijven hangen in dat wat we allemaal denken en vinden en menen. Het enige waar het mij om te doen is en wat mij te doen staat, is ruimte bieden aan zoveel mogelijk mensen. Ik hoef het niet met iedereen eens te zijn; maar ik blijf proberen eenieder in zijn waarde te laten en te respecteren. Het pasgeboren kind van Bethlehem kwam ter wereld in alleen maar afwijzing en zelfs vervolging. Engelen kwamen er aan te pas die verkondigden: ‘Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen van goed wil’. Ook mensen kunnen zijn als engelen, immers: mensen van goede wil. Wilt u zo’n mens, zo’n engel zijn voor een ander? Dat wens ik u en ons allen van harte toe; iedereen zonder ook maar één uitzondering: Mensen van goede wil te zijn, om te helpen échte vrede te doen ontstaan. Niet wachten op anderen, op ‘ze’, maar zelf een eerste stap zetten in de richting van die vrede.
In die zin wens ik u allen namens pastoor Kreuwels, pastoor Caldelas, diaken van de Laarschot en diaken Houtema,
een Zalig en Gezegend Kerstfeest.  Deken S. Nevelstein

Synodale kerk

Paus Franciscus heeft aan alle gelovigen wereldwijd en zelfs aan geïnteresseerden buiten de Kerk gevraagd, om met elkaar in gesprek te gaan. Om na te denken over de vraag hoe je met elkaar op weg moet gaan en blijven gaan. Hoe we meer een synodale Kerk kunnen worden. Dat betekent dat de Kerk steeds meer een echte gemeenschap van gelovigen mag worden waarin velen actief participeren en dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in daden. Hiertoe zullen we in de komende maanden in gesprek proberen te gaan met allerlei groeperingen en werkgroepen in onze parochie en in ons dekenaat. In april zullen we een verslag daarvan bij het bisdom deponeren. In de algemene Bisschoppensynode van 2023 zal een en ander in Rome besproken worden. In de komende weken zullen we bijeenkomsten initiëren waarin over deze thematiek gesproken zal worden.    Deken Nevelstein