Kerkelijk jaar

Op zondag 21 november is het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar. Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar op zondag 28 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de C-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Lucas. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus I van het even jaar.