Jos van de Pas 40 jaar misdienaar

Op zondag 17 oktober 2021 willen wij, tijdens de Heilige Mis om 11.00 uur in de H. Petrus – Maria Tenhemelopnemingkerk te Chevremont, extra feestelijk stilstaan bij het feit dat Jos van de Pas zijn 40-jarig jubileum viert als misdienaar.
Tevens jubileert Jos omdat hij 40 jaar lid is van de misdienaars en acolietenvereniging AKO.
Jos is een uitstekend misdienaar en dat hij heel veel ervaring heeft uit zich in het feit dat Jos graag aangesproken wordt als ‘hulppastoor’. We mogen met trots vermelden dat Jos die titel ook echt verdient. Hij helpt de pastoor en de diaken altijd bij de voorbereiding van de H. Mis. Zo zorgt hij dat de liturgische kleding steeds perfect zit.

Heel bijzonder is het om te vermelden dat Jos, in het verleden,  reeds kerkelijk onderscheiden is met de pauselijke onderscheiding “Bene merenti” de orde die uitgereikt wordt aan zeer verdienstelijke personen in de kerk.

In 2018 werd Jos uitgeroepen tot Prins Carnaval van de Ako en regeerde hij dat carnavalsseizoen, vrijwel zeker als eerste prins in Limburg met het syndroom van Down, over het rijk van de AKO.

We zijn met z’n allen heel trots op Jos en wij hopen dat hij tot in lengte van dagen lid mag blijven van de AKO en als zodanig ook de H. Mis zal blijven dienen. Aansluitend aan de H. Mis op zondag 17 oktober, is er gelegenheid om Jos te feliciteren. Daarbij zal de passende tussenafstand gerespecteerd worden.

Voor Jos en voor ons allen zou het geweldig zijn als tijdens deze viering velen aanwezig zullen zijn.

U bent daarom van harte welkom!

Diaken Pieter

 

Kerkelijk Zangkoor St. Petrus – Chevremont

Wij zijn begonnen met Zingen

Mannen, uw stem wordt gehoord.

Zing gezellig met ons mee.
Ja gezellig in ons netwerk voor kerk 
en gemeenschap zoals verzorgingshuizen en verenigingen.

U bent welkom elke vrijdag op onze repetitie van 19.30 tot 21.30u.
in ons Petruszaaltje Nassaustraat 39.

Telefoon: 06 482 125 97  e-mail: info@leonwijnands.eu

Alvast hartelijk dank en tot a.s. vrijdag op de repetitie.

Opheffing Dameskoor St. Catharina Holz

Na 47 jaar heeft het bestuur van het Dameskoor St. Catharina Holz, in samenspraak met de leden en dirigente, met pijn in het hart moeten besluiten het koor op te heffen. Door de coronamaatregelen, te weinig leden en gezien de leeftijd van een groot aantal leden was voortzetting van het koor niet meer mogelijk. De kwaliteit van de koorzang kwam in het gedrang en dat is niet de bedoeling. Op zondag 10 oktober viert het dameskoor voor het laatst haar 47ste Sjtieftoengsdaag in de H. Mis van 09.45 uur, waarbij het koor de mis niet opluistert. Aansluitend vindt in het Catharinahoes een afsluitend samenzijn plaats. We bedanken de geestelijken en alle parochianen die ons in al die jaren hebben gesteund en gewaardeerd.