Kerkelijk jaar

Op zondag 22 november wordt het Hoogfeest van CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL gevierd, zijnde de laatste zondag in het kerkelijk jaar.
Het nieuwe kerkelijke of liturgische jaar begint met de eerste zondag van de advent, dit jaar dus op zondag 29 november.
Met de eerste zondag van de advent begint voor de lezingen op zondag tijdens de Eucharistieviering de B-cyclus en wordt vooral gelezen uit het evangelie van de evangelist Marcus. In de Eucharistieviering op de weekdagen wordt gelezen volgens cyclus II van het oneven jaar.