150 jaar KKM St. Lambertus

Op Eerste Paasdag zal het Koninklijk Mannenkoor Sint Lambertus de Hoogmis om 11.00u. in de dekenale St. Lambertuskerk verzorgen. Dit als opmaat van de viering dit jaar van het 150-jarig jubileum van dit illustere koor. Het zal derhalve een bijzonder feestelijke viering van de Verrijzenis van Jezus uit de doden zijn. Een viering waarin we van harte ons geloof in de Opgestane Heer mogen vieren en belijden. Welkom!  

 

H. MIS KATHEDRAAL LUIK
Zondag 23 april zal deken Nevelstein de Hoogmis opdragen in de St.  Pauluskathedraal in Luik. Deken Wers van Luik, zal hierbij concelebreren. Aanleiding is het 150-jarig bestaan van ons Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Ze brengen een dag een bezoek aan hun patroonheilige St. Lambertus waarvan de relieken in een zilveren schrijn in deze kathedraal worden bewaard. De H. Mis begint om 14.30u. in de betreffende St. Pauluskathedraal, adres: Cathedral 102, 4000, Liège.
Uiteraard is de viering voor iedereen toegankelijk.

Geplaatst in nieuws.