100 jaar Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Zondag 20 november vierde ons kerkelijk zangkoor zijn eeuwfeest en het jaarlijkse patroonsfeest al is het een jaar later vanwege de coronaperikelen. Jubilarissen waren Klaar Latten en Huub Van de Wall (50 jaar lid), Jan Douven (40 jaar secretaris), Louise Bierman en Miep Houtema (25 jaar lid) en Luciënne Paffen (12,5 jaar lid). Jan Douven werd daarenboven door deken Nevelstein onderscheiden met ‘Pro Ecclesia Rodensis’, opgespeld door diens dochter Francien voor zijn vele verdiensten voor dit koor dat een jaar of 8 geleden flink werd versterkt na een fusie met twee andere koren. Huub Van de Wall bespeelde voorafgaande aan de H. Mis op prachtige wijze ons mooie orgel. De viering zelf werd opgeluisterd o.l.v. Peter Hensgens en met Rob Peters aan het orgel. De uitvoering was wederom prachtig en hartverheffend – ‘sursum corda’. Na de H. Mis vond in de Hof van Gaia een feestelijke middag plaats met een uitstekende maaltijd en een muzikale bijdrage door een aantal dames o.l.v. Tjeu Wetzeler. Het was een alleszins zeer mooie en hartelijke viering van dit eeuwfeest en patroonsfeest. Het pastorale team en het kerkbestuur wil het koor namens onze hele geloofsgemeenschap in Kerkrade uitdrukkelijk danken voor hun geweldige inzet gedurende zovele jaren. Niet alleen in de dekenale kerk St. Lambertus maar ook in de andere kerken waar de gefuseerde koren ontstaan zijn en eveneens bij vreugde en verdriet God en mensen hebben gediend met hun mooie gezangen en hun gezongen gebeden. 

Van Harte Proficiat en héél véél dank aan deze bijzondere dames en heren van ons mooie koor!   

Deken S. Nevelstein

Geplaatst in nieuws.