Website en parochieblad

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en (bezorg)klachten, mail naar: webmaster@pfkrd.nl

Opgave misintenties en kopij van kerkelijke of algemene aard voor vermelding in het parochieblad en online
voor de maand juli, graag opgeven 
voor  20 juni bij uw parochiekantoor of via webmaster@pfkrd.nl

De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten. Ze heeft verder het recht om aangeleverde kopij en advertenties, die niet in overeenstemming zijn met het gedachtegoed van de kerk, te weigeren. Wij rekenen op uw begrip.

De juli-uitgave, editie 7  van het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’, verschijnt op 26 en 27 juni.