Website en parochieblad

Voor vragen, opmerkingen, suggesties en (bezorg)klachten, mail naar: webmaster@pfkrd.nl

Opgave misintenties en kopij van kerkelijke of algemene aard voor vermelding in het parochieblad en online
voor de maand november, graag opgeven 
voor  20 oktober bij uw parochiekantoor of via webmaster@pfkrd.nl

De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten. Ze heeft verder het recht om aangeleverde kopij en advertenties, die niet in overeenstemming zijn met het gedachtegoed van de kerk, te weigeren. Wij rekenen op uw begrip.

De november-uitgave, editie 11 van het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’, verschijnt vanaf 30 oktober.

Vanaf 1 september is het ook mogelijk om het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ digitaal te ontvangen.
Zodoende ontgaat u geen enkel bericht of nieuws, mocht u het blad om de een of andere reden niet ontvangen, mail dit s.v.p. naar: webmaster@pfkrd.nl

Stuur een bericht naar webmaster@pfkrd.nl met vermelding dat u het blad digitaal wilt ontvangen.
Bij voorbaat dank.

Het blad kunt u ook downloaden. Klik hiervoor op de volgende link:  Grenzeloos Contact oktober 2019