Website en parochieblad

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties en klachten, mail uitsluitend naar: webmaster@pfkrd.nl

Opgave misintenties en kopij van kerkelijke of algemene aard voor de maand  september graag opgeven voor 20 augustus bij uw parochiekantoor of via webmaster@pfkrd.nl

De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten. Ze heeft verder het recht om aangeleverde kopij en advertenties, die niet in overeenstemming zijn met het gedachtegoed van de kerk, te weigeren. Wij rekenen op uw begrip.

De september-uitgave, editie 9 van het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’, verschijnt op 30 en 31 augustus.