Website en parochieblad

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties en (bezorg)klachten, mail uitsluitend naar: webmaster@pfkrd.nl

Misintenties graag opgeven voor 20 januari  bij uw parochiekantoor, voor vermelding in het parochieblad van de maand februari en online. 

De redactie behoudt het recht om artikelen, indien nodig, in te korten. Ze heeft verder het recht om aangeleverde kopij en advertenties, die niet in overeenstemming zijn met het gedachtegoed van de kerk, te weigeren. Wij rekenen op uw begrip.

De februari-uitgave, editie 2 van het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’, verschijnt op 30 en 31 januari.