Sjevemeter Kirchefes

Het “Sjevemeter Kirchefes” 2019 staat in de steigers. Zondag 23 juni a.s. zal een en ander op het vernieuwde kerkplein aan de Nassaustraat te Chèvremont van start gaan.
Dit jaar wordt er volop samengewerkt met “Schutterij St. Michael”, die verleden jaar spontaan hun ondersteuning aan de organisatoren van het SKF aanbood. Zo zal de schutterij zorgdragen voor tenten, banken en stoelen. Meer info volgt.

Geplaatst in nieuws.