Parochie H. Catharina-Holz

p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade,
telefoon dagkapel:    045 545 20 07
telefoon Tiny Pluijmen: 06 282 238 07

 

Op last van de gemeente Kerkrade heeft het kerkbestuur de H. Catharinakerk van de Holz per direct moeten sluiten tot nader bericht. Reden hiertoe zijn ernstige bouwkundige mankementen en de daaruit voortvloeiende onveilige situaties.
Het kerkbestuur zal u doorlopend op de hoogte houden aangaande de maatregelen die getroffen moeten worden.

 

e-mailadres: kantoor.holz@pfkrd.nl

De dagkapel, waar ons kantoor gevestigd is, bevindt zich op het Pastoor Wijnenplein.

Voor vragen/opmerkingen met betrekking tot het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website: webmaster@pfkrd.nl

Wij staan u graag te woord op:

maandagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur.

U kunt bij ons terecht voor:
*aanvragen doopbewijs,
*informatie over de kerkbijdrage,
*parochienieuws/parochieblad,
*opgave van misintenties,
*zomaar een praatje.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 20,00.

Team parochiekantoor ‘Holz’