Parochie H. Catharina-Holz

p/a Kerkplein 8, 6461 EG Kerkrade,
telefoon dagkapel:    045 545 20 07
telefoon Tiny Pluijmen: 06 282 238 07

 

Het is met grote vreugde dat we u mogen berichten dat op kerstavond
de St. Catharinakerk op de Holz weer in gebruik genomen kan worden.
Op 24 december is om 17.30 uur iedereen van harte welkom tijdens de gezinsmis waaraan zoals vele jaren de kinderen van de basisschool St. Ursula in groten getale meedoen in het kerstspel.

 

e-mailadres: kantoor.holz@pfkrd.nl

De dagkapel, waar ons kantoor gevestigd is, bevindt zich op het Pastoor Wijnenplein.

Voor vragen/opmerkingen met betrekking tot het parochieblad ‘Grenzeloos Contact’ en de website: webmaster@pfkrd.nl

Wij staan u graag te woord op:

maandagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur.

U kunt bij ons terecht voor:
*aanvragen doopbewijs,
*informatie over de kerkbijdrage,
*parochienieuws/parochieblad,
*opgave van misintenties,
*zomaar een praatje.

Het is een goede gewoonte om bij bepaalde gelegenheden een H. Mis op te laten dragen, waarin bijzonder voor uw intentie gebeden wordt. Het laten opdragen van een H. Mis gaat vergezeld van een gift z.g. stipendium, die ten goede komt aan de parochie.
De bedragen van de stipendia zijn vastgesteld door het bisdom en in overleg met de penningmeesters van het Dekenaat Kerkrade.
Een weekdienst kost € 10,00 en een misintentie in het weekend en feestdagen kost € 20,00.

Team parochiekantoor ‘Holz’