Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade

zaterdag:  
08.40 uur Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
10.00 – 15.00 uur
Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat, bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
18.00 uur H. Hart van Jezus, Haanrade, H. Mis
zondag:  
09.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis  (kapel open 09.00 uur)
11.00 uur H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis.
11.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
maandag:  
10.00-15.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.35 uur  Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
dinsdag:  
10.00 – 15.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
woensdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis (kapel open 17.15 uur)
donderdag:  
10.00 – 17.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
15.3o – 16.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Gebed voor Roepingen
10.30 uur Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
19.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
vrijdag:
10.00 – 17.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
15.00 – 16.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Eucharistische Gezinsaanbidding  (1e vrijdag v/d maand)
16.30 – 17.00 uur
Vredeskapel Hoofdstraat. Gezongen Aanbidding
18.00 uur Zorg- en revalidatiecentrum Hambos, H. Mis
19.00 uur Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis


*******************************************************************************

scrollen s.v.p.

 

Misintenties H. Catharina

Dinsdag 24 december H. KERSTAVOND
17.30 uur, Gezinsviering.
jaardienst ouders Coervers-Vliex;
Eduard Fillet;
Pierre Pluijmen.

 

Woensdag 25 december HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.45 uur, H. Mis opgeluisterd door Dameskoor Holz.
Karel en Leo Houppermans.

 

Donderdag 26 december 2e KERSTDAG
GEEN H. MIS IN DE CATHARINAKERK.
09.45 uur, H. MIS IN DE VREDESKAPEL.
11.00 uur, H. MIS IN DE LAMBERTUSKERK.

 

Zondag 29 december
09.45 uur,
jaardienst ouders Schaeps-Esser.

*****************************************************************************************************************************************

 

Misintenties H. Lambertus

 

Vrijdag 6 december
12.00 uur, Marktdagconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo Louppen.

 

Zondag 8 december 2e Advent
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
1e jaardienst May Weelen;
gestichte jaardienst mgr. Arnold Borghans;
gestichte jaardienst Hubert Joseph Bischoff en Maria Bischoff-Ackens, hun zonen Jo en Claus, alsmede voor de familie Ackens-Heuschen en jongste dochter Fien Heijen-Ackens;
jaardienst ouders Frans Coumans en Mientje Coumans-Schlechtriem;
jaardienst Lou Heijnen;
Lei Martens;
Harrie L´Ortye;
Annie Hensgens-Gouder de Beauregard;       

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Zondag 15 december 3e Advent
11.00 uur,
Frans Baumann;
Annie Jongenelen-Körver en Adrie Jongenelen;

Maria Prickartz-Lennhaarts;
Sibilla Lenaerts-Handels;
André Vaessen;

Pieta Weusten-Vissers;
Leon Werrij. 

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Zondag 22 december 4e Advent
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

jaardienst Jacques Vandermühlen;
jaardienst mevrouw Rika Erens-Janssen en kleinzoon Bas;
Ada Stassen-Huiskes;
familie Vissers-Mommers.  

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Dinsdag 24 december H. KERSTAVOND (EXTRA COLLECTE)
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door (Show)koor Nouveau Visage.

jaardienst ouders Römer-Janssen;
jaardienst Piet Fijen en zoon Herm en ouders Essers-Fijen;
Theo Goebbels en Maria Goebbels-Vondenhoff;
Resi Hendriks-Kemps en wederzijdse ouders;
Mathieu Debets en overleden familieleden.

21.15 uur, samenzang Kerstliederen, onder begeleiding van Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
21.30 uur, Nachtmis, opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
gestichte jaardienst ouders Sporken-Poyck;
Piet Vlaspoel en Mia Vlaspoel-Bouten;
Jo Walls en Liesbeth Walls-Schrijen;
Michel Kockelkorn;
Annie Hensgens-Gouder de Beauregard;
Bertie Douven-Juneman;
ouders Laven-Esser;
Thérèse en Karel Vanderheijden-Sterk;
Hans Fischer;
Jan Reinders;
ouders Frantzen-Schmitz en ouders Peters-Crousen en Elly Mulkens-Smeets;
Jan Kockelkorn;
overleden ouders Huntjens-Bemelen.

 


Woensdag 25 december HOOGFEEST VAN KERSTMIS (EXTRA COLLECTE)
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Zangkoor Jokola uit Brunssum.
jaardienst Hub Fischer en ouders Fischer-Martens en ouders Wehrens-Starmans;
Frans Baumann en overleden ouders Wetzels-Gründken en overleden grootouders en families;
ouders Franzen-Thomas, Riet, Patrick en Ria;
Maria Heinrichs-Thevis en wederzijdse ouders;
Jo Walls en Liesbeth Walls-Schrijen;
ouders Van Loo-Harzon;
Herman Vervoort en ouders Vervoort-Kleuskens en ouders Notenboom-Schuurbier;
Mia Schaapkens;
ouders Basten-Frederiks en kinderen;
Ben Vos en ouders Vanderheijden;
ouders Paffen-Heuijerjans;
Bernhard Keijzer;
Els Bothmer-Essers.

 

Donderdag 26 december 2e Kerstdag (EXTRA COLLECTE)
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door KKM St. Lambertus.
ouders Schnackers en schoonzonen Frans en Arno;
Harrie L´Ortye;
Willy Basten;
Jan Beckers,
ouders Jeha-Wolters en dochter Truus alsmede ouders Beckers-Kemmerling.

 

Zondag 29 december
11.00 uur,
6 wekendienst Jan Offermans;
jaardienst Jo Borghans;
jaardienst Ger Rinkens;
Maria Prickartz-Lennhaarts;
Fini Wagenvoort-Ploum;
Joep Hanneman;
Boy Jakobs;
Guus Poyck;
Lei Martens;

Agnes Konrad-de Boer;
ouders Hanneman-Smeijsters.

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

**************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade (misintenties Vredeskapel, H. Catharinaparochie en H. Lambertus)

Dagelijkse aanbiddingen en vieringen:

Maandag tot zaterdag:
Aanbidding,
10.00 – 15.00 uur.

Maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag:
Rozenkrans, op maandag 17.40 uur.
H. Mis, 18.00 uur.

Zon- en feestdagen:
Aanbidding, 08.00-10.00 uur.
H. Mis, 09.45 uur.

Bovendien: iedere donderdagmiddag van 15.30-16.00 uur gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

*********************************************************************************************************************************************************

 

Vrijdag 6 december
15.00 uur, Eucharistische Gezinsaanbidding.

16.30 uur, gezongen aanbidding.

 


Zaterdag 7 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor alle mensen voor wie niemand bidt.

 


Zondag 8 december 2e Advent
09.45 uur, H. Mis opgeluisterd door Dameskoor Holz.
Els Bothmer-Essers;

mgr. Arnold Borghans.

 

Maandag 9 december  –  Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria
17.35 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 


Dinsdag 10 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor de vluchtelingen.

 


Woensdag 11 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur,
Pierre en Miets Groten;
uit dankbaarheid en voor een goed herstel.

 

 

Donderdag 12 december
15.30 uur,
Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 13 december
16.30 uur, gezongen aanbidding.

 


Zaterdag 14 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur,
Fini Wagenvoort-Ploum;
Joep Hanneman;
Boy Jakobs;
Guus Poyck;
Lei Martens;
Agnes Konrad-de Boer.

 


Zondag 15 december 3e Advent
09.45 uur,
Els Bothmer-Essers;
Hein, Huub en May Op den Camp.

 

Maandag 16 december
17.35 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, voor de zieke parochianen. 

 

Dinsdag 17 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 

Woensdag 18 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor alle vrijwilligers.

 


Donderdag 19 december
15.30 uur,
gebedstijd voor roepingen tot  het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 20 december
16.30 uur, gezongen aanbidding.

 


Zaterdag 21 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, Annemie Lynen-Meijers.

 

Zondag 22 december  4e Advent (EXTRA COLLECTE)
09.45 uur,
jaardienst Maria Vonken-Ploumen;
familie Klinkenberg;
Els Bothmer-Essers.

 


Maandag 23 december
17.35 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 

Dinsdag 24 december HEILIGE KERSTAVOND  (EXTRA COLLECTE)
22.00 uur, Nachtmis opgeluisterd door het Koor Le Tre Voci.
ouders Janssen-Handels;
Ben Berns.

 

Woensdag 25 december HOOGFEEST VAN KERSTMIS
GEEN HEILIGE MIS IN DE VREDESKAPEL.
09.45 uur, H. MIS IN DE CATHARINAKERK.
11.00 uur, H. MIS IN DE LAMBERTUSKERK.

GEEN EREWACHT

 

Donderdag 26 december 2e KERSTDAG  (EXTRA COLLECTE)
09.45 uur,
voor overleden familie;
Billa Oligschlager;
Jo Dorscheidt.

GEEN EREWACHTVrijdag 27 december

16.30 uur, gezongen aanbidding.

 


Zaterdag 28 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur,
Maria Prickartz-Lennhaarts;
Sibilla Lenaerts-Handels;
André Vaessen;
Pieta Weusten-Vissers.

 

Zondag 29 december
09.45 uur, Els Bothmer-Essers.

 

Maandag 30 december
17.35 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 

Dinsdag 31 december
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, H. Mis uit dankzegging voor het afgelopen jaar.

****************************************************************************************************


Misintenties St.Petrus – Maria Tenhemelopneming

Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur.
Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is een kinderwoorddienst.
*********************************************************************************

 

Donderdag 28 november
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 1 december   1e Advent
11.00 uur, H. Mis met volkszang.

gestichte jaardienst echtpaar Stahl-Paffen en wederzijdse ouders;
gestichte jaardienst ouders Sieler-Römgens;
gestichte jaardienst ouders Holten-Kleinjans;
gestichte jaardienst Peter Arets;
gestichte jaardienst pastoor Con Dogge;
jaardienst ouders Peter Rinkens en Anna Rinkens-Arets en zoon Nico;
levende en overleden leden van het collectantencollege.

 

Dinsdag 3 december / Woensdag 4 december
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 5 december
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur , ouders Silvius, ouders Janssen.

 

Zaterdag 7 december
18.00 uur, H. Mis b.g.v. vrijwiligersavond.

 

Zondag 8 december  2e Advent
11.00 uur, Gezinsmis Advent opgeluisterd door het Familiekoor.
Wim van Goor;
Ketie Hensgens-Vreuls;
Tonie Stahl-Paffen.

 

Dinsdag 10 december / Woensdag 11 december
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 12 december
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur , voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 15 december  3e Advent
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Petruskoor.
gestichte jaardienst Desirée Schlösser-Hupperts;
Tonie Stahl-Paffen.

 

Dinsdag 17 december / Woensdag 18 december
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 19 december
19.00 uur, Boeteviering. GEEN H. MIS.

 

Zondag 22 december  4e Advent
11.00 uur, H. Mis met volkszang.
Ketie Hensgens-Vreuls.

 

Dinsdag 24 december  Kerstavond    KERKDEURCOLLECTE
17.00 uur, Gezinsnachtmis van Kerstmis opgeluisterd door het Familiekoor.
jaardienst Jan Richter en Annie Richter-Kemp;
ouders Franssen-Grooten en fam;
Frans Schoenmakers en schoonouders Peter Kuppers-Hundscheid en kinderen;
Lies Starmans-Scheilen.

 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag   KERKDEURCOLLECTE
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Petruskoor.
ouders Vreuls-Eijdems en ouders Vreuls-Becholz;
Frans Hanssen en Thérèse Hanssen-Schiffer en zonen Hans en Martin;
Harrie en Leon Dagniaux;

Tonie Stahl-Paffen;
Mia Savelsberg.

 

Donderdag 26 december  2e Kerstdag
11.00 uur, GÉÉN H. Mis

 

Zondag 29 december
11.00 uur, H. Mis met volkszang.
Voor ons geestelijk welzijn.

 

Dinsdag 31 december
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

********************************************************************************************

 

Misintenties H. Hart van Jezus, Haanrade

 

Zaterdag 30 november
18.00 uur, H. Mis
voor ons geestelijk welzijn.

Zaterdag 7 december
18.00 uur, GÉÉN H. MIS.

 

Zaterdag 14 december
18.00 uur, H. Mis.

Cillie Geelen-Kersten;
Daniëlla Lohman (verj.)

 

Zaterdag 21 december
18.00 uur, H. Mis.

Els Jongen-van Beek en dochter Marie-José;
Felix Paffen.

 

 

Zaterdag 28 december
18.00 uur, H. Mis. Voor ons geestelijk welzijn.

********************************************************************************************************************