Mistijden / Misintenties

Met ingang van 2 september zijn sommige plaatsen en tijdstippen van de mistijden gewijzigd.

zaterdag:  
09.00 uur H. Mis in de Hamboskapel, iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober.
Vanaf 08.40 uur bidden van de Rozenkrans.
18.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat
18.00 uur H. Hart van Jezus, Haanrade
zondag:  
09.45 uur Vredeskapel, Hoofdstraat
11.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
11.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
maandag:  
18.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat. Vanaf 17.35 uur bidden van de Rozenkrans.  
dinsdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
18.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat
woensdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
18.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat
donderdag:  
10.30 uur Verpleeghuis Lückerheide
19.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
vrijdag:
18.00 uur Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
19.00 uur Wijkzorgcentrum Kapelhof


*******************************************************************************


scrollen s.v.p.

 

Misintenties H. Lambertus

 

Vrijdag 11 oktober
13.00 uur, huwelijksmis van het bruidspaar Bart Kreijen en Lucia Tello.

 

Zaterdag 12 oktober
Mariakapel Hambos

08.40 uur, bidden van de rozenkrans.
09.00 uur, H. Mis.
Annemie Lynen-Meijers;
Marij van der Vorst i.v.m. haar verjaardag;

ter ere van de Heilige Geest.

 

Zondag 13 oktober
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
jaardienst Ans Mathissen-Vogels;
ouders Scholtes-Vondenhoff;
jaardienst Etiënne Pijpers. 

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

Dopelingen:
Harriet Housen;
Jason Hansen;
Joep Bok;
Siep Vinken.

 

Zaterdag 19 oktober KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEMAAND
Mariakapel Hambos

08.40 uur, bidden van de rozenkrans
09.00 uur, H. Mis, Annemie Lynen-Meijers.
18.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Gemengd koor “Con Amore” t.g.v. hun herdenkingsdag.
voor de levende en overleden leden van Con Amore, voor het oud-lid Wiel Jussen, voor de ere-dirigent Jan Gouders en
voor de 25-jarige jubilaris Agnes Jussen-Thomas.

 

Zondag 20 oktober KERKDEURCOLLECTE WERELDMISSIEMAAND
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Euregiokoor Nieuwenhagen,

jaardienst Ria Franzen-Lauvenberg;
Maria Heinrichs-Tevis t.g.v. haar verjaardag;

Ada Stassen-Huiskes;
Wiel Mattheij;
Gerda Mohnen-Smeets;
Paul Bosten;

Erika Brauers-Lony;
Peter Hendriks;
Tiny van Laar-Schmetz;
Cor Franssen;
Annie Offermans-Laven;
Inge Bohn-van de Ven;

Irene Hermans-Fischer.
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Zaterdag 26 oktober EXTRA MAANDCOLLECTE
Mariakapel Hambos

08.40 uur, bidden van de rozenkrans
09.00 uur, H. Mis, Annemie Lynen-Meijers.

Zondag 27 oktober EXTRA MAANDCOLLECTE
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
jaardienst Maaike Habets-Mertens;
jaardienst ouders Mathieu Peters en Lenie Peters-Hoek;
jaardienst ouders Bertholet-Sijben;
Bertha Hanneman-Sijben;
overleden ouders Mathias Brouns en Elisabeth Brouns-Vinders;
Ada Stassen-Huiskes;
Ad Meys;
Agnes Fuhren-Thomas,

zoon Michel en Hub Valentijn;
Annemie Karel-Frantzen en zoon Erwin;

Bertie Douven-Juneman;
ouders Gerards-Colaris. 

Aansluitend aan de H. Mis wordt door de deken het gerestaureerde Maria-altaar ingezegend.
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

**************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

Dagelijkse aanbiddingen en vieringen:

Maandag tot zaterdag:
Aanbidding,
10.00 – 15.00 uur.

 

Maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag:
Rozenkrans, op maandag 17.40 uur.
H. Mis, 18.00 uur.

 

Zon- en feestdagen:
Aanbidding, 08.00-10.00 uur.
H. Mis, 09.45 uur.

 

Bovendien: iedere donderdagmiddag van 15.30-16.00 uur gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.


Zaterdag 12 oktober

18.00 uur, opluistering door Dameskoor Holz.
6 wekendienst Fini Wagenvoort-Ploum;
1e jaardienst Georges Custers; 
jaardienst Walter Eussen; 
Maria Rutten-Eijgelshoven.

 


Zondag 13 oktober
09.45 uur,
ouders Strolenberg-Vos; 
Els Bothmer-Essers;
Annie Offermans-Laven.

 

Maandag 14 oktober
17.35 uur,
bidden van de rozenkrans.
18.00 uur,

Louis Strüver;
voor alle zieken.

 

Dinsdag 15 oktober
18.00 uur,
Wiel Basten;
voor alle zieken.

 

Woensdag 16 oktober
18.00 uur,

overleden ouders Gerard Wetzels-Else Gründken;
voor een bijzondere intentie.

 

Zaterdag 19 oktober
GEEN H. MIS in de VREDESKAPEL


Zondag 20 oktober
09.45 uur,
jaardienst ouders Janssen-Handels;
ouders Packbier-Frohn;
Jo Dorscheidt;
Els Bothmer-Essers.

 

Maandag 21 oktober
17.35 uur. bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 22 oktober
17.40 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 

Woensdag 23 oktober
17.40 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor de zieken.


Zaterdag 26 oktober
18.00 uur, ouders Rutten-Rutten.

 

Zondag 27 oktober
09.45 uur, H. Mis opgeluisterd door Dameskoor St. Catharina Holz.

jaardienst diaken Frantzen;
Mia Frantzen-Heijmans;
Jo Dorscheidt;
Catharina Platen-Goebbels;
Els Bothmer-Essers.


Maandag 28 oktober
17.35 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, pastoor Mathieu Geilenkirchen en mej. Maria Crutzen.

 

Dinsdag 29 oktober
17.40 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, voor alle vrijwilligers van de Vredeskapel.

 

Woensdag 30 oktober
17.40 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, jaardienst Greetje Dejalle.

 

 

****************************************************************************************************


Misintenties St.Petrus – Maria Tenhemelopneming

Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur.
Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is een kinderwoorddienst.

 

 

Donderdag 3 oktober
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur, ouders Silvius, ouders Janssen.

 

Zondag 6 oktober
11.00 uur, Gezinsmis werelddierendag  met de communicanten van Bs. “De Blokkenberg’ en Bs. ‘De Steltloper’. Opgeluisterd door het Familiekoor.
gestichte jaardienst ouders Weckseler-Kochen;
jaardienst ouders Hubert Thelen en Maria Thelen-Kockelkorn;
jaardienst Arno Römgens;
Johan Boermans;
Harrij Heijnen;

Lily Simons;
Wim van Goor;
Erna Steinbusch-Lennaerts;
ouders Franssen-Grooten, overleden gezinsleden en kleinzoon Rob;
Marianne Römgens-Grosjean;

 

Dinsdag 8 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 9 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 10 oktober
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 13 oktober
11.00 uur, H. Mis met volkszang.
gestichte jaardienst ouders Trags-Borkowitz en schoonzoons;
gestichte jaardienst Frans Weckseler;
Marianne Römgens-Grosjean.

 

Dinsdag 15 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 16 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 17 oktober
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 20 oktober
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Petruskoor.
gestichte jaardienst dienst Mick Vroomen;
Johan Boermans;
Lily Simons.

 

Dinsdag 22 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 23 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 24 oktober
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur , voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 27 oktober
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Familiekoor.
gestichte jaardienst ouders Ramakers-Wetzels;
gestichte jaardienst ouders Waelen-van Wersch;
ouders Franssen-Grooten, overl. gezinsleden en kleinzoon Rob;
Marianne Römgens-Grosjean;
ouders van Wersch-Rosenbaum en zoon Frans van Wersch;
ouders Bremmers-Vreuls en dochter Annie Hambeukers;
Wim van Goor.

 

Dinsdag 29 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 30 oktober
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 31 oktober
18.30 uur, Rozenkransgebed.
19.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

********************************************************************************************

 

Misintenties H. Hart van Jezus (Haanrade)

 

Zaterdag 5 oktober
18.00 uur, overledenen van de fam. Geraedts-Beumers.

 

Zaterdag 12 oktober
18.00 uur,
Cillie Geelen-Kersten;
Felix Paffen.

 

Zaterdag 19 oktober
18.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Zaterdag 26 oktober
18.00 uur, Felix Paffen.  

********************************************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

Tot nader bericht zullen in de Catharinakerk geen H. Missen meer worden gelezen, vanwege bouwkundige mankementen aan het gebouw.

De intenties van zondag en maandag worden gelezen in de Vredeskapel aan de Hoofdstraat.
Op maandag, vindt het bidden van de Rozenkrans plaats vanaf 17.35 uur, voorafgaand aan de H. Mis van 18.00 uur.

 

********************************************************************************************************************