Mistijden / Misintenties

zaterdag:  
09.00 uur H. Mis in de Hamboskapel, in de maanden mei en oktober. Vanaf 08.40 uur bidden van de Rozenkrans.
18.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
18.00 uur H. Hart van Jezus, Haanrade
zondag:  
09.45 uur H. Catharinakerk, Holz.
De kerk is tot nader bericht gesloten vanwege bouwkundige mankementen.
11.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
11.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
maandag:  
19.00 uur H. Catharinakerk, Holz.
De kerk is tot nader bericht gesloten vanwege bouwkundige mankementen.
dinsdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
19.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
woensdag:  
09.00 uur H. Catharinakerk, Holz.
De kerk is tot nader bericht gesloten vanwege bouwkundige mankementen.
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
donderdag:  
19.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
vrijdag:
18.00 uur Kapelhof, centrum

scrollen s.v.p.

 

Misintenties H. Lambertus

 

Zaterdag 20 juli  EXTRA COLLECTE
18.00 uur,

Els Kloppenburg-Philippi;
Hans Minten;
Karel en Leo Houppermans;

Chocky Otten vanwege zijn 22e verjaardag.

 

Zondag 21 juli  EXTRA COLLECTE    
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
Bertie Douven-Juneman;
Jan Reinders;
Alois Souren. 
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Maandag 22 juli
18.40 uur, Rozenkrans.

19.00 uur, voor alle parochianen.

 

Dinsdag 23 juli
19.00 uur, ouders Eijgelshoven-Linckens.

 

Zaterdag 27 juli
18.00 uur,
jaardienst  Harrie en Leon Dagniaux;
Annie Jongenelen-Körver en Adri Jongenelen;
Frans Renierkens, ouders Renierkens-Weelen, ouders Van Keeken-van Dijk en broer Wiel.

 

Zondag 28 juli
11.00 uur,

jaardienst Willy en Ralph Simons;
jaardienst ouders Vilain–Abweiler;

Wiel Pöttgens;
Finy Scheeren-Flachs;
Wiel Jussen;
Trautje Janssen-de Faber;
Maria Winkels-Smeets;
Helma Engels-Schobben;
Ada Stassen-Huiskes;
Jo Dorscheidt.

 

Maandag 29 juli
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 30 juli
19.00 uur, voor alle parochianen.

 

Vrijdag 2 augustus
12.00 uur, Marktdagconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo Louppen.

 

Zaterdag 3 augustus
18.00 uur,
jaardienst Peter Janssen en wederzijdse ouders;
Ada Stassen-Huiskes;

Wiel Mattheij;
Gerda Mohnen-Smeets;
Paul Bosten;
Erika Brauers-Lony.

 

Zondag 4 augustus
11.00 uur,
6 wekendienst Annie Offermans-Laven;
jaardienst ouders Thérese en Karel Vanderheijden-Sterk;
Bert Collet;
Els Kloppenburg-Philippi;
Hans Minten;

ouders Basten-Stalman;
Paul Engels.

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Maandag 5 augustus
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 6 augustus
19.00 uur, voor alle parochianen.  

 

Zaterdag 10 augustus
18.00 uur,  voor alle zieke parochianen.

 

Zondag 11 augustus
11.00 uur,
gestichte jaardienst echtpaar Jozef en Helena Vroomen-Sangen;

jaardienst ouders Jan Eurlings en Ennie Eurlings-van Wersch;
Toet Savelberg-Stevens;
overleden ouders Paffen-Heuijerjans en als jaardienst voor Hans Paffen;
Trees Ploum.

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Maandag 12 augustus
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 13 augustus
19.00 uur,
Frans Rutten en Maria Rutten-Eijgelshoven.

 

Donderdag 15 augustus  HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING
19.00 uur, H. Mis bij Kapel Roderlandbaan. (zie artikel elders)

 

Zaterdag 17 augustus  EXTRA COLLECTE
18.00 uur,
overleden ouders Körvers-Essers;
Els Kloppenburg-Philippi;

Hans Minten.

 

Zondag 18 augustus EXTRA COLLECTE
11.00 uur,
6 wekendienst Inge Bohn-van de Ven;
6 wekendienst Irene Hermans-Fischer;
gestichte jaardienst familie Vondenhoff-Simons-Laven;
gestichte jaardienst echtpaar Jo en Mia Mijnes-Dauven;
gestichte jaardienst Hubert Joseph Bischoff en Maria Bischoff-Ackens, hun zonen Jo en Claus alsmede voor de familie Louis Ackens-Heuschen en jongste dochter Fien Heijen-Ackens;
Ada Stassen-Huiskes;
Wiel Matteij;

Gerda Mohnen-Smeets;
Paul Bosten;
Erika Brauers-Lony;
Eduard Fillet.

Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Maandag 19 augustus
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 20 augustus
19.00 uur, voor alle vluchtelingen.    

 

Zaterdag 24 augustus KERKDEURCOLLECTE MIVA
18.00 uur,
6 wekendienst Petra Weusten-Visschers.

 

Zondag 25 augustus  KERKDEURCOLLECTE MIVA
11.00 uur,
6 wekendienst Pierre Pluijmen;

1e jaardienst Zus Wijnen;
1e jaardienst Ron Hendriks;
jaardienstGerda Körver-Keulers;
jaardienst Rita Schreuder-Leemrijze;
Ada Stassen-Huiskes;
Hans Fischer en ouders Fischer-Lenzen;
Jo Dorscheidt.

 

Maandag 26 augustus
18.40 uur, Rozenkrans. 19.00 uur, voor een bijzondere intentie.

 

Dinsdag 27 augustus
19.00 uur, voor alle parochianen.

 

Zaterdag 31 augustus
18.00 uur,
Piet Vlaspoel en Mia Vlaspoel-Bouten;
Toet Savelberg-Stevens en Giel Savelberg i.v.m. zijn verjaardag.

 

**************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

Dagelijkse aanbiddingen en vieringen:

Maandag tot zaterdag:
Aanbidding, 09.00-16.00 uur.

 

Maandag tot zaterdag:
Vespers, 17.15 uur.
H. Mis, 17.30 uur.

 

Zon- en feestdagen:
Aanbidding, 08.00-10.00 uur.
H. Mis, 10.00 uur.

Bovendien: iedere donderdagmiddag van 15.30-16.00 uur gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

****************************************************************************************************


Misintenties St.Petrus – Maria Tenhemelopneming

Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur.
Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is een kinderwoorddienst.

 

 

Zondag 21 juli
11.00 uur, H. Mis met volkszang.

jaardienst Lenie Herpers; ouders van Wersch-Rosenbaum en Frans van Wersch;
ouders Bremmers-Vreuls en dochter Annie Hambeukers;
Marianne Römgens-Grosjean;
Hilde Pilipiec-Dörfler.

 

Dinsdag 23 juli
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

 

Woensdag 24 juli
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 25 juli
18.30 uur, Rozenkransgebed.

19.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

Zondag 28 juli
11.00 uur, H. Mis met volkszang.

Johan Boermans;
Harrij Heijnen.

 

Dinsdag 30 juli
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

 

Woensdag 31 juli
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

********************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

Tot nader bericht zullen in de Catharinakerk geen H. Missen meer worden gelezen, vanwege bouwkundige mankementen aan het gebouw.
De intenties van zondag worden gelezen in de H. Lambertuskerk tijdens de H. Mis van 11.00 uur.
Op maandag vindt het bidden van de Rozenkrans en de daarop aansluitende H. Mis plaats in De H. Lambertuskerk.
Het kerkbestuur zal  u nader op de hoogte houden.

***********************************************************************************************

Misintenties H. Hart van Jezus (Haanrade)

 

Zaterdag 20 juli
18.00 uur, H. Mis met samenzang.

jaardienst Jo Vromen;
jaardienst Els Jongen-van Beek en Toos van Beek.
ouders Ploum-Crouzen en kinderen en Hubertina Ploum;  

        
Zaterdag 27 juli
18.00 uur, H. Mis met samenzang.

Voor ons geestelijk welzijn.                        

*************************************************************************************************************