Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade / Openstelling Vredeskapel / Lückerheide / Kapelhof

 

zaterdag:08.40u.Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
10.00 – 15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
zondag:09.45u.Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis (kapel open vanaf 09.00 uur)
09.45u.H. Catharina Holz, H.Mis
11.00u.H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis
11.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
  
maandag: 09.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
dinsdag: 09.00u.H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
woensdag:09.00u.H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.30u.Vredeskapel Hoofdstraat, Bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
  
donderdag:09.00u. H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
10.00-17.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
10.30u. Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
15.30 – 16.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gebed voor Roepingen
  
vrijdag:09.00u. H.Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
 10.00-17.00u. Vredeskapel Hoofdstraat, Erewacht met uitstelling Allerheiligste
 15.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gezinsaanbidding (1e vrijdag van de maand)
 16.30-17.00u.Vredeskapel Hoofdstraat, Gezongen Aanbidding
 19.00u.Wijkzorgcentrum Kapelhof

Parochiekantoor: kantoor.lambertus@pfkrd.nl

 

scrollen s.v.p.

*****************************************************************************************************************************************************************

Misintenties H. Lambertus

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 09.00 tot 15.00 uur.

 

Vrijdag 4 december
12.00 uur,
Marktdagconcert op het Müller-orgel uit 1848 door stadsorganist Jo Louppen.

 

Zondag 6 december  TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT   
11.00 uur,
gestichte jaardienst Mgr. Arnold Borghans;
gestichte jaardienst Hubert Joseph Bischoff en Maria Bischoff-Ackens, hun zonen Jo en Claus, alsmede voor jongste dochter Fien Heijen-Ackens;
Bert Collet;
Harry Geurten;
Harry L’Ortye;
Jo Gielgens;
Henny Renierkens-van Keeken;
Hans Engelen;
Nico Hendriks vanwege de onderhoudsgroep Lambertuskerk.

 

Zondag 13 december DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
11.00 uur,
jaardienst Piet Erens, Rika Erens-Janssen en kleinzoon Bas;
Frans Baumann;
Bet Smeets-Tillmann;
Jo de Faber;
Lina Frauenrath-Scagliati;
Huub Doveren;
Adri Godschalk;
Theo Sprokel;
Enny Meijs-Kemmerling;
Corry Senden-Scheeren;
Friedl Quadvlieg;
Puck Sprokel-Franssen;
Fien Kathagen-Delnoy;
Toon Willems;
May en Ton Weelen;
Joep Hanneman.

 

Zondag 20 december  VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
11.00 uur,
familie Visser-Mommers;
Huub Iding;
overleden ouders Hanneman-Smeijsters;
Joep Hanneman. 

 

Donderdag 24 december HEILIGE KERSTAVOND
19.00 uur,

Gezinsmis opgeluisterd door Quintet Jo Louppen.
Henny Renierkens-van Keeken;
Heinz Klein;
ouders Fijen en ouders Essers, tevens voor Piet Fijen en zoon Herm;
Hans Olers en Riet Olers-Essers;
Resi Hendriks-Kemps en wederzijdse ouders.

21.30 uur,
Nachtmis opgeluisterd door de soliste Lien Haegeman, orgelbegeleiding door Rob Peters.
gestichte jaardienst ouders Sporken-Poyck;
ouders Piet Vlaspoel en Mia Vlaspoel-Bouten;
ouders Huntjens-Bemelen;
Thérèse en Karel van der Heyden-Sterk;
Jan Kockelkorn en ouders Sterk;
Hans Engelen;
Bertie Douven-Juneman;
Hans Fischer;
Jan Offermans;
Antoon en Liesje Hommen-van der Sleen;
Huub Deurenberg.

 


Vrijdag 25 december  HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.45 uur, voor alle parochianen.
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het ensemble van het Koninklijk Harmonie-orkest Kerkrade.
jaardienst Hub Fischer;
Frans Baumann en overleden ouders Wetzels-Gründken en overleden grootouders en familie;
ouders Franzen-Thomas, Riet, Patrick en Ria;
Mia Schaapkens;
Harry Geurten;
Jo Walls en Liesbeth Schrijen-Walls;
Jo Gielgens;
Willy Basten;
Jan Reinders.

 


Zaterdag 26 december 2e KERSTDAG
11.00 uur,
Harry L’Ortye;
ouders Basten-Frederiks en kinderen;
Huub Breuer;
Wiel Simons, ouders Schnackers en schoonzonen Frans en Arno.

 

Zondag 27 december
11.00 uur,
Ada Stassen-Huiskes;
Friedel Quadvlieg;
Puck Sprokel-Franssen;

Fien Kathagen-Delnoy;
Toon Willems;
Lei Martens.

 

Donderdag 31 december OUDJAAR
18.00 uur, H. Mis uit dankzegging voor het afgelopen jaar.

 

Vrijdag 1 januari 2021 NIEUWJAAR
11.00 uur,
voor alle parochianen.

***********************************************************************************************************

Misintenties H. Catharina

 

Zondag 6 december TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
09.45 uur,

Alois Sauren;
Sybille Engels-Basten.

 

Zondag 13 december DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
09.45 uur,

Maria Trienekens;
Sjeng Thomassen.

 

Zondag 20 december VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.45 uur,

Hein, Huub en May Op den Kamp.

 

Donderdag 24 december HEILIGE KERSTAVOND
18.00 uur, Jo Essers.
23.00 uur, m.m.v. zangtrio ‘Le Tre Voci’.
ouders Dassen-Mertens;
ouders Jeurissen-Handels.


Vrijdag 25 december
HOOGFEEST VAN KERSTMIS
09.45 uur,
Karel en Leo Houppermans.

 

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag
09.45 uur,
Jo Dorscheidt;
Eduard Fillet.


Zondag 27 december
09.45 uur,
jaardienst echtelieden Schaeps-Essers.

***********************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade

 

Zaterdag 5 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor alle parochianen. 

 


Zondag 6 december  TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.45 uur, H. Mis.
Els Bothmer-Essers;
voor alle parochianen.

 


Maandag 7 december
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, H. Mis.
voor de levende en overleden leden van de Erewacht;
voor de kinderen van onze parochie. 

 


Dinsdag 8 december  HOOGFEEST ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis,
voor de zieken van onze parochie.

 


Woensdag 9 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, GEEN H. MIS

 

 


Donderdag 10 december
15.30 uur,
Gebedstijd voor roepingen tot  het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 


Vrijdag 11 december
16.30 uur, gezongen aanbidding.

 


Zaterdag 12 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis,
Cilly Geelen-Kersten;
Huub Breuer.      

 


Zondag 13 december  DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.45 uur, H. Mis,
voor alle parochianen.

 


Maandag 14 december
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, H. Mis,
voor de zieken van onze parochie.

 


Dinsdag 15 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis,
voor de ouderen van onze parochie.

 

Woensdag 16 december    
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de kinderen van onze parochie.

 

Donderdag 17 december
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot  het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 18 december        
16.30 uur, gezongen aanbidding.

 

Zaterdag 19 december
17.45 uur, bidden van de vespers
18.00 uur, H. Mis,

 

Zondag 20 december  VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.45 uur, H. Mis,

 

Maandag 21 december
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, H. Mis, voor de ouderen van onze parochie.

 

Dinsdag 22 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, intentie van een dochter; voor de kinderen van onze parochie.  

 


Woensdag 23 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor de zieken van onze parochie.

 

Donderdag 24 december
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot  het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 25 december
KAPEL HELE DAG GESLOTEN    

 

  
Zaterdag 26 december
KAPEL HELE DAG GESLOTEN

 

Zondag 27 december
09.45 uur, Els Bothmer-Essers.

 

Maandag 28 december
17.30 uur, bidden van de rozenkrans.
18.00 uur, H. Mis, voor de kinderen van onze parochie.

 

Dinsdag 29 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, H. Mis, voor de zieken van onze parochie.

 


Woensdag 30 december
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor de ouderen van onze parochie.

 

Donderdag 31 december
15.30 uur, Gebedstijd voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 1 januari 2021
KAPEL HELE DAG GESLOTEN

***********************************************************************************************************

Misintenties
St.Petrus – Maria Tenhemelopneming
H. Hart van Jezus, Haanrade 

Voor deze intenties zal in missen van maandag t/m zaterdag om 09.00 uur worden gebeden,
die online zijn te volgen.

 

Zaterdag 5 december
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 6 december TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT   
11.00 uur, H. Mis

gestichte jrd. echtpaar Stahl-Paffen en wederzijdse ouders;
gestichte jrd. ouders Holten-Kleinjans; jrd. Peter Arets;
jrd. pastoor Con Dogge;
Jenny Thijssen-Krijgsman;
May Vandermullen;

Agnes Coppes-Debets.

 

Maandag 7 december / Dinsdag 8 december / Woensdag 9 december
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 10 december / Vrijdag 11 december / Zaterdag 12 december
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 13 december DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT   
11.00 uur, H. Mis

Cillie Geelen-Kersten

 

Maandag 14 december / Dinsdag 15 december / Woensdag 16 december
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 17 december/ Vrijdag 18 december / Zaterdag 19 december
09.00 uur, H. Mis

 

Zondag 20 december VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT   
11.00 uur, H. Mis

gestichte jaardienst Desirée Schlösser-Huppertz;
May Vandermullen;

Agnes Coppes-Debets.

 

Maandag 21 december / Dinsdag 22 december / Woensdag 23 december
09.00 uur, H. Mis

 

Donderdag 24 december KERSTAVOND   KERKDEURCOLLECTE
17.00 uur,
Gezinsnachtmis opgeluisterd door Marthij Heijnen (zang) en Lotte-Sophie (dwarsfluit).

ouders Franssen-Grooten en familie;
Veronica Huppertz-Romans.

21.30 uur,
Nachtmis opgeluisterd door ensemble Kon. Harm.St. Philomena en Jo Smeets (gitaar en zang).

Ben Berns.

 

Vrijdag 25 december HOOGFEEST VAN KERSTMIS  KERKDEURCOLLECTE
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Le Tre Voci.

ouders Vreuls-Eijdems en ouders Vreuls-Becholz;
Mia Savelsberg;

ouders Helders-Meessen;
Frans en Thérèse Hanssen-Schiffer en zonen Hans en Martin;
Agnes Coppes-Debets;
Maria Hubben.

 

Zaterdag 26 december 2e Kerstdag
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door Marthij Heijnen en Agnes du Pont.

May Vandermullen;
ouders Vinders-Küppers en ouders Moonen-Pelt.

 

Zondag 27 december
11.00 uur, H. Mis

 

Maandag 28 december / Dinsdag 29 december
09.00 uur, H. Mis

 

Woensdag 30 december / Donderdag 31 december
09.00 uur, H. Mis

******************************************************************************************************