Mistijden / Misintenties

zaterdag:  
09.00 uur H. Mis in de Hamboskapel, in de maanden mei en oktober. Vanaf 08.40 uur bidden van de Rozenkrans.
18.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
18.00 uur H. Hart van Jezus, Haanrade
zondag:  
09.45 uur H. Catharinakerk, Holz
11.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
11.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
maandag:  
19.00 uur H. Catharinakerk, Holz
dinsdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
19.00 uur H. Lambertuskerk, centrum
woensdag:  
09.00 uur H. Catharinakerk, Holz
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
donderdag:  
19.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont
vrijdag:
18.00 uur Kapelhof, centrum

scrollen s.v.p.

 

Misintenties H. Lambertus

 

ANTONIUSNOVEEN (voor de invulling, klik hier)
THEMA: ‘Komt, luistert naar de woorden‘.

 

 

Zaterdag 25 mei
08.40 uur, Mariakapel Hambos, bidden van de rozenkrans.
09.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Dameskoor van de Parochie St. Martinus van Spekholzerheide
Annemie Lynen-Meijers;
Mathieu Noppeney en wederzijdse ouders.
Agnes Fuhren-Thomas en Michel Fuhren i.v.m. verjaardag.


18.00 uur,

jaardienst Pé Paffen;
ouders Paffen-Kerstgens;
ouders Van de Poel-Reinders en overleden kinderen;
Frans Renierkens, ouders Renierkens-Weelen, ouders Van Keeken-van Dijk en broer Wiel;
Ernest Bemelmans;
Helma Engels-Schobben.

 

Zondag 26 mei   
11.00 uur,
jaardienst Hub Janssen;

Ennie Vreuls-van Mouche;
Ger Corneth;
May Weelen;
Ada Stassen-Huiskes.  
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

***** Doopdienst van Jax Haas *****

 

Dinsdag 28 mei  ANTONIUSNOVEEN  7e DAG
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door  Slavisch-Byzantijns koor Sobornost.
gestichte jaardienst Frans Rutten en Maria Rutten-Eijgelshoven.

 

 

Donderdag 30 mei  HEMELVAARTSDAG
11.00 uur, H. Mis opgeluisterd door  Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.
Bertie Douven-Juneman;
50-jarig huwelijk Maria en Pierre Kontzen-van de Poel.
 

**************************************************************************************************

 

Misintenties St.Petrus – Maria Tenhemelopneming

Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur.
Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is een kinderwoorddienst.

 

 

Zondag 26 mei  1e H. Communie Mgr. Hanssenschool en SBO Arcadia.
11.00 uur, H. Mis met samenzang.
gestichte jaardienst Anna Barbara Kehmer-Mehlkop;
gestichte jaardienst Syb Kehmer;
Sjer Krutzen en Paula Krutzen-Knops;
voor onze communicanten.

 

Dinsdag 28 mei
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 29 mei
09.00 uur, H. Mis voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 30 mei   HEMELVAARTSDAG  KERKDEURCOLLECTE
10.30 uur, H. Mis met samenzang.
1e H. Communie Bs. ‘De Blokkenberg.
voor onze communicanten.                     

********************************************************************************************

 

Misintenties H. Catharina

 


Zondag 26 mei
09.45 uur,

Jo Dorscheidt;
Marga Knippenbergh-Kruitwagen.

 

Maandag 27 mei
18.40 uur, Rozenkrans.

19.00 uur, voor alle parochianen.

 

Woensdag 29 mei
09.00 uur, voor alle zieken.

 

Donderdag 30 mei  HEMELVAARTSDAG
09.30 uur, 1e H. Communie OBS ‘De Schatkist.

**********************************************************************************************************

 

Misintenties H. Hart van Jezus (Haanrade)

 

Zaterdag 25 mei
18.00 uur, H. Mis met samenzang. Voor ons geestelijk welzijn.

*************************************************************************************************************