Mistijden / Misintenties

Mistijden Parochiefederatie Kerkrade

zaterdag:  
08.40 uur Hamboskapel, bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis
(iedere zaterdagochtend in de maanden mei en oktober)
10.00 – 15.00 uur
Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat, bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
18.00 uur H. Hart van Jezus, Haanrade, H. Mis
zondag:  
09.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat, H. Mis  (kapel open 09.00 uur)
11.00 uur H. Lambertuskerk, Centrum, H. Mis.
11.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
maandag:  
10.00-15.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
17.35 uur  Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Rozenkrans, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
dinsdag:  
10.00 – 15.00 uur Vredeskapel, Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis  (kapel open 17.15 uur)
woensdag:  
09.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
17.45 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Bidden van de Vespers, aansluitend H. Mis (kapel open 17.15 uur)
donderdag:  
10.00 – 17.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
15.3o – 16.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Gebed voor Roepingen
10.30 uur Verpleeghuis Lückerheide, H. Mis
19.00 uur H. Petrus – Maria Tenhemelopneming, Chevremont, H. Mis
vrijdag:
10.00 – 17.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Erewacht met uitstelling Allerheiligste
15.00 – 16.00 uur Vredeskapel Hoofdstraat. Eucharistische Gezinsaanbidding  (1e vrijdag v/d maand)
16.30 – 17.00 uur
Vredeskapel Hoofdstraat. Gezongen Aanbidding
18.00 uur Zorg- en revalidatiecentrum Hambos, H. Mis
19.00 uur Wijkzorgcentrum Kapelhof, H. Mis


*******************************************************************************

scrollen s.v.p.

 

Misintenties H. Catharina

Zondag 26 januari
09.45 uur,

jaardienst Gertrude Scheffer;
Hubert Thomassen.

*****************************************************************************************************************************************

Misintenties H. Lambertus

 

Zondag 26 januari  EXTRA COLLECTE
19.00 uur, H. Mis opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia.

6 wekendienst Jo Kloth;
6 wekendienst Corry Senden-Scheeren;
jaardienst Sjef Deurenberg;
Ada Stassen-Huiskes;
Fini Wagenvoort-Ploum;

Joep Hanneman;
Boy Jakobs;
Guus Poyck;
Lei Martens;
Agnes Konrad-de Boer;
overleden ouders Paffen-Heuijerjans en jaardienst Toos Paffen-Heuijerjans;
Jan Boss;
Huub Sauren en Harry Friederiechs;
Jan Offermans;
Bertie Douven-Offermans;
Pé Paffen en Ernest Bemelmans;
Willy Lanckohr en overleden familieleden;

voor de levende en overleden leden van de Schuttersbroederschap St. Sebastianus.
Na afloop van de H. Mis koffiedrinken in het zaaltje achter in de kerk.

 

Vrijdag 31 januari
11.00 uur, uitvaart mevr. Nettie Engels-Goebbels

*************************************************************************************************

Vredeskapel Hoofdstraat Kerkrade
(misintenties Vredeskapel, H. Catharinaparochie en H. Lambertus)

Dagelijkse aanbiddingen en vieringen:

Maandag tot zaterdag:
Aanbidding,
10.00 – 15.00 uur.

Maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag:
Rozenkrans, op maandag 17.40 uur.
H. Mis, 18.00 uur.

Zon- en feestdagen:
Aanbidding, 08.00-10.00 uur.
H. Mis, 09.45 uur.

Bovendien: iedere donderdagmiddag van 15.30-16.00 uur gebed voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

**********************************************************************************************************************************
**********************************************************************************************************************************

Maandag 27 januari
18.00 uur, Leo en Karel Houppermans.

Dinsdag 28 januari
17.45 uur, bidden van de vespers.

18.00 uur, voor de zieken uit onze parochies.

Woensdag 29 januari
17.45 uur, bidden van de vespers.
18.00 uur, voor alle parochianen.

 

Donderdag 30 januari
15.30 uur,
Gebedstijd voor roepingen tot  het priesterschap, diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen, afgesloten met de zegen van het Allerheiligste.

 

Vrijdag 31 januari 
16.30 uur, gezongen aanbidding.

****************************************************************************************************

Misintenties St.Petrus – Maria Tenhemelopneming

Van maandag t/m vrijdag morgengebed en stille aanbidding van 08.00 t/m 09.00 uur.
Bij iedere H.Mis op donderdagavond wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Bij iedere H.Mis op zondagmorgen is een kinderwoorddienst.
*********************************************************************************

Zondag 26 januari
11.00 uur, H. Mis met volkszang.

jaardienst Arnold van Keeken.

 

Dinsdag 28 januari
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Woensdag 29 januari
09.00 uur, voor ons geestelijk welzijn.

 

Donderdag 30 januari
18.30 uur, Rozenkransgebed.

19.00 uur , voor ons geestelijk welzijn.

***************************************************************************************************************

Misintenties H. Hart van Jezus, Haanrade

 

Zaterdag 25 januari
18.00 uur, H. Mis.

Voor ons geestelijk welzijn.

********************************************************************************************************************