Maria-altaar Lambertuskerk

Inmiddels is door sponsoring van de ‘Vrienden van het Catharinagilde’ en enkele andere milde gevers, het Maria-altaar in de Lambertuskerk op prachtige wijze opgeknapt en nieuw verlicht. De drie oostelijke altaren zijn nu in de zelfde basiskleur geschilderd en vormen een heel mooi geheel. Als kerkbestuur en ook als geloofsgemeenschap zijn we de initiatiefnemers en uitvoerenden erg dankbaar voor dit prachtige stukje werk. Op zondag 27 oktober is dit altaar, aansluitend aan de H.Mis van 11.00 uur in de Lambertuskerk, in aanwezigheid van alle geledingen van het Catharinagilde, ingezegend. 

Nogmaals, dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

         

Foto’s: Wim Krahmer en Franco Wetzelaer

 

Geplaatst in nieuws.