Luiken Dekenij

Een half jaar geleden hebben de heren Pierre Wouters en Wim Vanhauten ons benaderd vanwege hun idee om de verdwenen luiken langs de ramen van de dekenij te laten terugkeren. Vervolgens heeft Wiertz Foundation hieraan een bedrag toegekend en heeft de firma Richter, die een en ander heeft gemaakt, eveneens een deel geschonken. Zoals gezegd: het is een volledig particulier initiatief waaraan het kerkbestuur toestemming heeft gegeven. Het resultaat mag er zijn: De dekenij heeft hiermee een upgrading ondergaan en de luiken zien er fantastisch uit. We danken dan ook de beide heren initiatiefnemers en de sponsoren heel hartelijk voor deze actie en voor dit mooie resultaat.

Inmiddels zijn ook de luiken op de bovenverdieping van de dekenij geplaatst en het geheel ziet er fantastisch uit. Een en ander is niet op initiatief van het kerkbestuur gerealiseerd en komt ook niet voor rekening van het kerkbestuur maar is uiteraard wel met instemming tot stand gekomen. Het initiatief is genomen door de heren Pierre Wouters en Wim Vanhauten en verder is het grootste gedeelte geschonken door Harm Wiertz. Een kleiner gedeelte door de firma die de luiken heeft gemaakt en het Laurafonds. Wij willen iedereen die zich hiervoor heeft ingezet uitermate danken voor deze prachtige upgrading van de dekenij en daarmee ook van de directe omgeving van het kerkplein en de Lambertuskerk. 

Kerkbestuur Parochiefederatie Kerkrade

Geplaatst in nieuws.