Lourdesnoveen

Thema: Gelukkig de armen, voor jullie is het Koninkrijk van God

18.00 uur, Rozenkrans
18.30 uur, gezongen vespers

18.00-18.45 uur, Biechtgelegenheid
19.00 uur, H.Mis (óók op zaterdag en zondag)

 

1e DAG: zaterdag 16 maart,  H. Mis
Presentatie van de Communicantjes van Bs. De Blokkenberg
Priester: H.E.H. S.W.M. Nevelstein, deken van Kerkrade

Koor: Gioia

 

2e DAG: zondag 17 maart,  Pontificale Hoogmis
Priester: Z.H. Exc. Mgr. Drs.H.Smeets, bisschop van Roermond

Koor: Mannenkoor David uit Spekholzerheide
Eregasten: Broederschap St.Sebastianus

 

3e DAG :  maandag 18 maart, H. Mis
Priester: H.E.H. J. Dautzenberg, deken van Maastricht

Koor: CMK1912
Eregasten: Schutterij St.Michaël

 

4e DAG: dinsdag 19 maart, Pontificale Hoogmis
Priester: Z.H. Exc. Mgr. Dr. E.de Jong, hulpbisschop van Roermond

Koor: Kerkelijk Zangkoor St.Caecilia, Kerkrade-Centrum
Eregasten: Erewacht, Biddende Vaders, Biddende Moeders

 

5e DAG: woensdag 20 maart, H.Mis
Priester: H.E.H. Vicaris-generaal Mgr. R.H.M.Maessen

Koor: Harmonie St. Philomena en Petruskoor
Eregasten: KAVO

 

6e DAG: donderdag 21 maart,  H.Mis
Priester: Z.E.H. Pfarrer Guido Rothheudt van Herzogenrath

Koor: Chöre St. Marien en St.Gertrud, Herzogenrath
Eregasten: Parochianen Herzogenrath

 

7e DAG: vrijdag 22 maart, H.Mis
14.30 uur, H.Mis met ziekenzalving i.s.m. Ziekenzorgen Zon en Petrus

Koor: Petruskoor
Priester: Z.E.H. Pastoor H. Kreuwels

19.00 uur, H.Mis
Priester: Z.E.H. W.J.M. Miltenburg f.s.o. pastoor van o.a. de Corneliusparochie in Heerlen
Koor: Kerkkoren Eygelshoven en Kaalheide
Eregasten: Katholieke Bond voor Ouderen

 

8e DAG: zaterdag 23 maart, H.Mis
Presentatie van de Communicantjes van Bs. De Steltloper
Priester: Z.E.H. Pastoor H. Kreuwels

Koor: Familiekoor

 

9e DAG: zondag 24 maart, H.Mis
Priester: H.E.H. Drs. G.A.M.L. Lauvenberg, deken van Susteren

Koor: Petrus- en Catharinakoor
Eregasten: St.Catharinagilde

 

Persoonlijke gebedsintentie: Uw persoonlijke vragen en wensen kunt u op een intentieblad schrijven in de hal van de kerk.
Devotie-winkel: Onze devotie-winkel in de parochiezaal is na de noveenvieringen open.
Ook zijn daar noveenkaarsen en thuis-paaskaarsen te koop of te bestellen.

Lourdeswater: Lourdeswater is verkrijgbaar in de devotiewinkel.
Ontmoeting: Na afloop van de noveenvieringen bent u welkom in de parochiezaal om nog een tijdje samen te zijn.
Collectebus bloemen: Als u een bijdrage wilt geven voor de bloemen, kan dat in de collectebus achter in de kerk.
Op vrijdag 15 maart kunt u tussen 9.00-12.00 u. bloemen afgeven in de kerk.

Kleine posters: zijn achter in de kerk verkrijgbaar om thuis aan het raam te hangen.