Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Programma t/m juli 2019

Zondag 17 maart 11.00 uur, opluisteren H. Mis, met bisschop Mgr. Harrie Smeets
Dinsdag 19 maart 19.00 uur, opluisteren H. Mis b.g.v. de Lourdesnoveen Chevremont
Zondag 31 maart 11.00 uur, opluisteren H. Mis
Zondag 14 april 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Palmzondag)
Dinsdag 16 april 19.00 uur, opening Antoniusnoveen
Zaterdag 20 april 20.30 uur, Paaswake
Zondag 21 april 11.00 uur, Hoogfeest van Pasen
Zaterdag 27 april 09.45 uur, Oecumenische dienst (Koningsdag)
Zondag 28 april 11.00 uur, opluisteren Hoogmis en aansluitend Paasbrunch  (Beloken Pasen)
Dinsdag 30 april 20.00 uur, algemene ledenvergadering in ‘Dé Wieëtsjaf’
Zaterdag 4 mei 09.00 uur, Mariakapel Hambos
Zondag 19 mei 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Donderdag 30 mei 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Hemelvaart)
Zondag 9 juni 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Pinksteren)
Dinsdag 11 juni 19.00 uur, Sluiting St. Antoniusnoveen
Zondag 30 juni 09.00 uur, Processiezondag
Zondag 7 juli 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Zondag 21 juli 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (afsluiting seizoen)
Dinsdag 3 september 20.00 uur, repetitie
Zondag 22 september Kooractiviteit

Elke dinsdag repeteert het koor van 20.00 uur tot 22.00 uur in het repetitielokaal “Moscou” onder de kerk, o.l.v. dirigent Peter Hensgens.
Vaste organist is Rob Peters. U bent nog geen lid? U zingt graag in een ontspannen sfeer?
Kom eens vrijblijvend luisteren op dinsdagavond in ons repetitielokaal of neem contact op met één der (bestuurs)leden.
En…. zingen is tweemaal bidden.

 

Oud papier
Binnen het koor zijn enkele leden die elke 3e zaterdag van de maand papier ophalen. Dit gebeurt op vaste ophaaladressen. Wij halen géén papier op dat langs de straat staat. Wij beschikken over een papiercontainer welke geplaatst is bij de artiesten-ingang aan de achterkant van de Rodahal.
U bent iedere zaterdag tussen 09.00 uur en 11.45 uur welkom om oud papier en karton af te geven. Op dat tijdstip is een van de leden aanwezig om uw papier en/of karton in ontvangst te nemen. Op andere tijdstippen is de container gesloten en mag niets worden achtergelaten. Wij zouden blij zijn om dit van u te mogen ontvangen.
Verder bezorgen een aantal enthousiastelingen van het koor ook twee keer per jaar de setjes met plastic afvalzakken en om de twee maanden het blad I Kirchroa.


Jaarvergadering 2019

Dinsdag 30 april a.s houdt het koor haar  98e algemene ledenvergadering in het verenigingslokaal  Café ‘Dé Wieëtsjaf’.

 

Bij Bisschop Wiertz in de tuin…..
bij bisschop Wiertz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroonsfeest
Zondag 25 november vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia haar jaarlijks patroonsfeest. Het feest begon met het opluisteren van de eucharistieviering van 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus tot intentie van de jubilarissen en de levende en overleden leden van het koor.
Uitgevoerd werd de onlangs ingestudeerde Pastoralmesse van Kemptner en meerdere motetten. Het koor werd geleid door Peter Hensgens en aan het orgel Huub Van de Wall.
Het feest werd voortgezet in het verenigingslokaal “Dé Wieëtsjaf” alwaar een brunch werd aangeboden aan leden, hun partners en genodigden.
Na de brunch vond de toespraak en de huldiging plaats van de vijf jubilarissen: May Weelen (25 jaar kerkkoorzanger), Franco Wetzelaer (25 jaar kerkkoorzanger),
Annie Goebbels-Frank (40 jaar kerkkoorzangeres), John Senden (40 jaar kerkkoorzanger) en
Hub Frissen (60 jaar kerkkoorzanger).
Na de huldiging waren er nog enkele gezellige uurtjes die onderbroken werden door gezang o.l.v. Tjeu Wetzelaer. 

foto: Jo Pöttgens