Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Programma t/m juli 2019

Zondag 17 maart 11.00 uur, opluisteren H. Mis, met bisschop Mgr. Harrie Smeets
Dinsdag 19 maart 19.00 uur, opluisteren H. Mis b.g.v. de Lourdesnoveen Chevremont
Zondag 31 maart 11.00 uur, opluisteren H. Mis
Zondag 14 april 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Palmzondag)
Dinsdag 16 april 19.00 uur, opening Antoniusnoveen
Zaterdag 20 april 20.30 uur, Paaswake
Zondag 21 april 11.00 uur, Hoogfeest van Pasen
Zaterdag 27 april 09.45 uur, Oecumenische dienst (Koningsdag)
Zondag 28 april 11.00 uur, opluisteren Hoogmis en aansluitend Paasbrunch
Dinsdag 30 april 20.00 uur, algemene ledenvergadering in ‘Dé Wieëtsjaf’
Zaterdag 4 mei 09.00 uur, Mariakapel Hambos
Zondag 19 mei 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Donderdag 30 mei 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Hemelvaart)
Zondag 9 juni 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Pinksteren)
Dinsdag 11 juni 19.00 uur, Sluiting St. Antoniusnoveen
Zondag 30 juni 09.00 uur, Processiezondag
Zondag 7 juli 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Zondag 21 juli 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (afsluiting seizoen)
Programma  t/m  december 2019
Dinsdag 3 september eerste repetitie na de vakantie
Zondag 8 september uitstapje
Zondag 15 september 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Maandag 16 september 18.30 uur, Opluisteren dodenherdenking Old Hickoryplein
Zondag 29 september Viering 175 jaar St. Lambertuskerk en 75 jaar bevrijding
Zondag 6 oktober St. Caecilia Nieuwenhagen luistert de H. Mis van 11.00 uur op
Vrijdag 11 oktober 18.00 uur, opluisteren H. Mis in de Hamboskliniek
Zondag 13 oktober 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Zondag 20 oktober Euregiokoor luistert de H. Mis van 11.00 uur op
Zondag 27 oktober 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Vrijdag 1 november 19.00 uur, viering Allerheiligen
Zondag 3 november 15.00 uur, viering Allerzielen
Maandag 11 november 10.00 uur, H. Mis b.g.v. de opening van het carnavalsseizoen
Zondag 24 november  11.00 uur, St. Caeciliaviering
Zondag 8 december 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Zondag 22 december 11.00 uur, opluisteren Hoogmis
Dinsdag 24 december 21.30 uur, Nachtmis. 21.15 uur, volkszang
Woensdag 25 december 11.00 uur, opluisteren Hoogmis (onder voorbehoud)
Woensdag 1 januari 11.00 uur, opluisteren H. Mis.  Aansluitend nieuwjaarsreceptie.
   
   

Elke dinsdag repeteert het koor van 20.00 uur tot 22.00 uur in het repetitielokaal “Moscou” onder de kerk,
o.l.v. dirigent Peter Hensgens.

Vaste organist is Rob Peters. U bent nog geen lid? U zingt graag in een ontspannen sfeer?
Kom eens vrijblijvend luisteren op dinsdagavond in ons repetitielokaal of neem contact op met één der (bestuurs)leden.
En…. zingen is tweemaal bidden.

 

Oud papier
Met onmiddellijke ingang wordt geen oud papier meer verzameld. De papiercontainer bij de artiesten-ingang aan de achterkant van de Rodahal is weggehaald.
Het oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand opgehaald door de leden van de harmonie.

Verder bezorgen een aantal enthousiastelingen van het koor ook twee keer per jaar de setjes met plastic PMD afvalzakken. 

 

Bij Bisschop Wiertz in de tuin…..
bij bisschop Wiertz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroonsfeest
Zondag 25 november vierde het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia haar jaarlijks patroonsfeest. Het feest begon met het opluisteren van de eucharistieviering van 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus tot intentie van de jubilarissen en de levende en overleden leden van het koor.
Uitgevoerd werd de onlangs ingestudeerde Pastoralmesse van Kemptner en meerdere motetten. Het koor werd geleid door Peter Hensgens en aan het orgel Huub Van de Wall.
Het feest werd voortgezet in het verenigingslokaal “Dé Wieëtsjaf” alwaar een brunch werd aangeboden aan leden, hun partners en genodigden.
Na de brunch vond de toespraak en de huldiging plaats van de vijf jubilarissen: May Weelen (25 jaar kerkkoorzanger), Franco Wetzelaer (25 jaar kerkkoorzanger),
Annie Goebbels-Frank (40 jaar kerkkoorzangeres), John Senden (40 jaar kerkkoorzanger) en
Hub Frissen (60 jaar kerkkoorzanger).
Na de huldiging waren er nog enkele gezellige uurtjes die onderbroken werden door gezang o.l.v. Tjeu Wetzelaer. 

foto: Jo Pöttgens