Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia

Programma t/m juli 2020

11.00 uur, opluisteren H. Mis
19.00 uur, opluisteren H. Mis b.g.v. de Lourdesnoveen Chevremont
11.00 uur, opluisteren H. Mis
11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Palmzondag)
19.00 uur, opening Antoniusnoveen
20.30 uur, Paaswake
11.00 uur, Hoogfeest van Pasen
09.45 uur, Oecumenische dienst (Koningsdag)
11.00 uur, opluisteren Hoogmis en aansluitend Paasbrunch
20.00 uur, algemene ledenvergadering in ‘Dé Wieëtsjaf’
09.00 uur, Mariakapel Hambos
11.00 uur, opluisteren Hoogmis
11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Hemelvaart)
11.00 uur, opluisteren Hoogmis (Pinksteren)
19.00 uur, Sluiting St. Antoniusnoveen
09.00 uur, Processiezondag
11.00 uur, opluisteren Hoogmis
11.00 uur, opluisteren Hoogmis (afsluiting seizoen)
Programma  t/m  december 2020
   
   

Elke dinsdag repeteert het koor van 20.00 uur tot 22.00 uur in het repetitielokaal “Moscou” onder de kerk,
o.l.v. dirigent Peter Hensgens.

Vaste organist is Rob Peters. U bent nog geen lid? U zingt graag in een ontspannen sfeer?
Kom eens vrijblijvend luisteren op dinsdagavond in ons repetitielokaal of neem contact op met één der (bestuurs)leden.
En…. zingen is tweemaal bidden.

 

Oud papier
Met onmiddellijke ingang wordt geen oud papier meer verzameld. De papiercontainer bij de artiesten-ingang aan de achterkant van de Rodahal is weggehaald.
Het oud papier wordt iedere 3e zaterdag van de maand opgehaald door de leden van de harmonie.

Verder bezorgen een aantal enthousiastelingen van het koor ook twee keer per jaar de setjes met plastic PMD afvalzakken. 

 

Bij Bisschop Wiertz in de tuin…..
bij bisschop Wiertz